Nyheter.

2017-10-06 09:36
 • På morgonen torsdagen 20 juli kallas räddningstjänst, polis och ambulans till en lägenhetsbrand i Gårdsten. Ett barn och en kvinna hittas avlidna och ytterligare två skadade barn, som senare avlider på sjukhus. Foto: Adam Ihse / TT
  På morgonen torsdagen 20 juli kallas räddningstjänst, polis och ambulans till en lägenhetsbrand i Gårdsten. Ett barn och en kvinna hittas avlidna och ytterligare två skadade barn, som senare avlider på sjukhus.
 • Utdrag ur utredningen.
  Utdrag ur utredningen.
 • Utdrag ur utredningen.
  Utdrag ur utredningen.

Utredning visar allvarliga brister i Gårdstensärendet

En kvinna och tre barn dog i samband med sommarens lägenhetsbrand i Gårdsten. Nu visar en ny utredning på stora brister i socialtjänstens hantering av fallet.

Det var den 20 juli som räddningstjänsten kallades till en lägenhet i Gårdsten för att släcka en brand. I lägenheten hittades en kvinna och ett barn avlidna, samt ytterligare två barn som senare dog på sjukhuset. Familjen hade inte betalat hyran på två år och skulle avhysas samma dag som lägenhetsbranden och eftersom socialtjänsten varit inkopplad sedan länge anmälde stadsdelen sig själv enligt Lex Sarah.

På morgonen torsdagen 20 juli kallas räddningstjänst, polis och ambulans till en lägenhetsbrand i Gårdsten. Ett barn och en kvinna hittas avlidna och ytterligare två skadade barn, som senare avlider på sjukhus. Foto: Adam Ihse / TT
På morgonen torsdagen 20 juli kallas räddningstjänst, polis och ambulans till en lägenhetsbrand i Gårdsten. Ett barn och en kvinna hittas avlidna och ytterligare två skadade barn, som senare avlider på sjukhus.

Nu visar utredningen på stora brister i hanteringen av fallet. Den allvarligaste kritiken är att ansvarsfördelningen varit otydlig och att samarbetet mellan de olika enheterna inom socialtjänsten varit dålig, vilket gjorde att familjen inte fick den hjälp de behövde. De hade varit i kontakt med minst tre enheter inom socialtjänsten samt bostadsbolaget Gårdstensbostäder och stadsdelens boendestödjare, men kommunikationen däremellan har varit bristfällig.

– Det viktigaste för oss just nu är att säkerställa samverkan mellan enheterna. Vår organisation har bekymmer för vi har mycket personal men alla är fokuserade på sina ansvarsområden så man tänker inte på helheten, säger Maria Sjödahl som är områdeschef för bistånd och service i stadsdelsförvaltningen Angered.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


Glömde bort viktiga mejl

Det är andra gången på kort tid som stadsdelen Lex Sarah-anmäler sig själva på grund av bristande kommunikation. I april hittades en kvinna i 30-årsåldern död och man misstänkte att hon tagit sitt liv. Hon och hennes femåriga dotter hade flytt från IS i Syrien och sökt hjälp hos socialtjänsten i Angered. Utredningen som gjordes efter hennes död visade att hennes ärende pågått på fyra olika enheter inom stadsdelsförvaltningen i Angered.

Utredningen kring Gårdstensfallet visar också att viktiga mejl blivit bortglömda eftersom personalen inte följt rutinerna kring att vidarebefordra sina mejl om de är sjuka eller på semester. Maria Sjödahl tycker att det är ett problem att rutinerna inte efterföljs.

– Vi får oerhört många signaler digitalt och om en medarbetare glömmer att vidarebefordra sin mejl under semestern kan det ligga en anmälan där länge. Vi har rutiner kring det här men de efterlevs inte till 100 procent, säger hon.

Utredaren Ann Tåhlin. Foto: Privat
Utredaren Ann Tåhlin.

I Angered finns en nollvision som innebär att inga barnfamiljer ska vräkas och sedan flera år tillbaka pågår ett aktivt vräkningsförebyggande arbete. Men enligt utredningen har även rutinerna kring vräkningar brustit.

– En brist som framkom var att vi inte har efterlevt de rutiner som vi har. Om det handlar om vräkning måste man alltid ta upp frågan med sin chef men vi har slarvat med det och det är allvarligt. Jag hoppas att vi kommer kunna följa rutinerna kring vräkning framöver, säger Maria Sjödahl.

Till en början misstänktes pappan i familjen. Han greps men släpptes snabbt när ­obduktionsrapporten visade att dödsfallen ­troligen ­hade orsakats av ­kvinnan själv Foto: Adam Ihse / TT
Till en början misstänktes pappan i familjen. Han greps men släpptes snabbt när ­obduktionsrapporten visade att dödsfallen ­troligen ­hade orsakats av ­kvinnan själv

En annan brist som utredaren anmärker på är att det förekommit oskäligt långa handläggningstider. Familjen hade problem med att betala hyran i flera års tid och ansökte om ekonomiskt bistånd för att bli av med sin hyresskuld. Eftersom ärendet studsade mellan olika medarbetare tog handläggningen fem månader och utredaren menar att det är en allvarlig brist.

– Medarbetarna har många ärenden var men inte fler än att de ska kunna ha kontroll över dem. Vi har gott om personal och pengar så jag upplever inte att det är en resursfråga utan tvärtom har politikerna förståelse för vår arbetssituation och har gjort det möjligt för oss att överanställa. Men vi i ledningen måste bli bättre på att se till att saker fungerar och om en klient har fler än två socialsekreterare måste vi ha kontakt enheterna emellan.

Fick för lite uppmärksamhet

Utredarens slutsats är att det förekommit brister inom flera områden som var för sig och också tillsammans är allvarliga. Familjens behov av hjälp och stöd har inte uppmärksammats tillräckligt vilket kan ha inneburit att de inte erbjudits lämpliga insatser. Däremot konstaterar Ann Tåhlin att det inte går att avgöra om bristerna bidragit till den tragiska händelsen i juli.

Detta har hänt

På morgonen torsdagen den 20 juli kallas räddningstjänsten, polis och ambulans till en lägenhetsbrand i Gårdsten utanför Angered.

I lägenheten hittas ett barn och en kvinna avlidna och ytterligare två barn som senare dör på sjukhus. Kvinnan var i 35-årsåldern och barnen mellan två och åtta år gamla.

Pappan i familjen grips men släpps snabbt eftersom obduktionsrapporten visade att dödsfallen sannolikt orsakats av kvinnan själv.

Eftersom socialtjänsten varit i kontakt med familjen under en längre tid anmäler de sig själva enligt Lex Sarah för att se om de hade kunde agerat annorlunda.

Polisutredningen i fallet pågår fortfarande.