Nyheter.

2019-06-07 08:28
Foto: TT
Puffetikett
ETC Göteborg

Tusentals hyresgäster saknar sopsortering i huset

Sedan 2011 är det olagligt att slänga förpackningar av plast, papper, glas och metall, samt tidningar i sopnedkastet. Men i kommunens egna bostäder saknar många hyresgäster fortfarande möjlighet att sopsortera. Från och med 2021 skärps reglerna.

Göteborgs kommunala värdar beskriver sig gärna som miljömedvetna. Poseidon, den största kommunala hyresvärden, utlyste 2017 en tävling där hyresgästerna uppmanades att sortera sitt matavfall och om drygt ett år står Göteborg värd för en internationell konferens för hållbart byggande.

Samtidigt saknar många hyresgäster i kommunens egna bostadsbestånd fortfarande möjlighet att källsortera förpackningar. Hos Poseidon, med omkring 27 000 lägenheter, står 9 450 hushåll utan full sortering i fastigheten.

Att så många inte erbjuds sortering av förpackningar och papper beror enligt Therese Svensson, kretsloppscontroller på Poseidon, till stor del på att det saknas utrymme.

– Exempelvis i centrala Göteborg, om man tittar på Haga, där finns det helt enkelt inte utrymme att ha större miljörum och det är svårt att få bygga, säger hon.

Jan Gustafsson, vice ordförande i Naturskyddsföreningens göteborgskrets, säger att hyresvärdarna borde vara med och göra det enkelt att källsortera, även om de inte är skyldiga att göra det.

– Det är om inte annat en service till de boende, att ha möjlighet att göra sig av med förpackningar på rätt sätt så att de inte hamnar där de inte ska vara, säger han.

Bostadsbolaget gör kartläggning

Göteborgs näst största kommunala värd, Bostadsbolaget, kan inte uppge hur stor del av hyresgästerna som har möjlighet att sortera förpackningar och returpapper. Men bolaget håller just nu på att sammanställa det.

– Vi vill ha bättre koll på hur det ser ut så att vi kan göra förbättringar där de gör bäst nytta. Ju mer våra hyresgäster kan sortera desto bättre för miljön men det är också ofta mer ekonomiskt om förpackningar sorteras än om de hamnar i restavfallet. Men vi behöver göra en kartläggning för att se hur vi ska komma vidare, säger Eva Bengtsson, miljöstrateg på Bostadsbolaget.

Hyresgästerna hänvisas istället till återvinningsstationer som finns i alla stadsdelar. De drivs av producenterna, som ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar.

Om fler hyresgäster fick tillgång till sortering i fastigheten tror Jan Gustafsson att det skulle leda till att fler skulle sortera sitt avfall. Han berättar att han själv var ordförande i en bostadsrättsföreningen som beslutade sig för att införa sortering.

– Det var förvånansvärt många som sade att det fick dem att börja sortera. De hade inte gjort det innan. Jag tror att många är lata, kunskapen finns ju ofta, säger han.

Hårdare krav införs

Från och med den 1 januari 2021 är fastighetsägare skyldiga att underlätta borttransporten av förpackningsavfall och returpapper från sina fastigheter. Men vad det innebär i praktiken är lite oklart, enligt Katariina Parker, handläggare som jobbar med avfallsfrågor på Naturvårdsverket. Från och med 2021 skärps också kraven när det gäller insamlingen.

– Tanken är först och främst att man ska få till en insamling vid bostadsfastigheterna, men om lämpligt kan det ske via kvartersnära insamling. Vi håller på att jobba fram vägledning för alla berörda aktörer, säger Katariina Parker.

Therese Svensson säger att det ännu är oklart vad den nya förordningen kommer att innebära för Poseidon som fastighetsägare.

– Men vi inser att vi kommer att bli inblandade och att vi kommer att behöva utöka möjligheten att sortera, säger hon.

Hon berättar att bolaget redan nu jobbar löpande för att öka hyresgästernas möjligheten att sortera avfall. Under maj öppnas ett antal nya miljöhus i Hjällbo och i april öppnades totalt 17 nya i Frölunda.

Januari 2021 införs också en skyldighet för kommunerna att tillhandahålla ett system för att samla in det matavfall som hushållen har sorterat ut. Redan i dag har två av de kommunala bostadsbolagen, Familjebostäder och Gårdstensbostäder, insamling av matavfall för alla sina hyresgäster.

Jan Gustafsson tycker att de kommunala bolagen har ett särskilt ansvar när det gäller sopsortering jämfört med de privata värdarna.

– Ja, där finns ju en politisk styrelse som kan avgöra, och ofta handlar det ju inte om pengar. På en samhällelig nivå är det ju en vinst, att avfallet inte hamnar på fel ställe och blir restprodukter i naturen.

 

Läs vidare på nästa sida: Enkät

DIGITAL PRENUMERATION

TVÅ VECKOR GRATIS!

Läs alla artiklar från ETC Göteborg utan kostnad första två veckorna. Därefter är priset 199 kronor/månad. Ingen bindningstid. Du får dessutom ETC Göteborg direkt till din mejl, alla dagar i veckan. Beställ för att läsa direkt.

Genom att klicka på ”Prenumerera” godkänner du prenumerationsvillkoren och samtycker till att ETC-företagen hanterar dina personuppgifter