Nyheter.

2018-01-04 05:00
Initiativtagarna till polisens upprop via sociala medier menar att det inom organisationen fanns en skadlig tystnads- och bestraffningskultur. Foto: Christine Olsson
Initiativtagarna till polisens upprop via sociala medier menar att det inom organisationen fanns en skadlig tystnads- och bestraffningskultur.

Så vill polisen bryta tystnadskulturen

Polisen ansvarar för att ge upprättelse till personer som drabbas av sexuella övergrepp men ändå vittnar hundratals poliskvinnor om att trakasserier ofta förekommer inom den egna myndigheten. I polisregion Väst ska vissa avdelningar ha medarbetardagar där man ska prata om vilken jargong och kultur man har på arbetsplatsen.

När de kvinnliga polisernas upprop kom visade det sig att myndigheten inte var förskonad från övergrepp – trots att de är samhällets ordningshållare som är utbildade till att utreda och ingripa mot sexualbrott. Tvärtom vittnade många anställda om arbetsplatser där maktmissbruk, fula härskartekniker och sexuella trakasserier var vardagsmat. När sexuella trakasserier började uppmärksammas i oktober kände Katharina von Sydow, ordförande i Polisförbundet Väst, att det sannolikt bara var en tidsfråga innan det skulle börja komma vittnesmål från polisanställda.

– Man kunde önska att det inte förekom inom polisen, men vi är bara en del av samhället. Det är allvarligt att en yrkeskategori som ska motverka brott beter sig illa mot varandra, för det är ju nolltolerans som ska gälla, säger hon.

Normaliserat sedan länge

Hon har jobbat inom polisen i 29 år och minns hur stämningen var när hon som 21-åring kom ut på sin första praktik. Sedan dess trodde hon att saker blivit betydligt bättre, men när hon läste vittnesmålen från sina kvinnliga kollegor insåg hon att det bara berodde på att hon själv blivit mer förskonad med åren.

– Säkert har mycket förändrats men jag känner ändå en sorg över att vi inte kommit längre än vad vi gjort, säger Katharina von Sydow.

Hon och kollegan Louise Kristensson, som är ledamot med ansvar över bland annat jämställdhet och mångfaldsfrågor, håller på att fundera hur de från fackets sida ska gå vidare. De tror att det viktigaste är att fler ska få upp ögonen för hur strukturerna på arbetsplatserna kan skapa en grogrund för trakasserier och övergrepp.

Louise Kristensson och Katharina von Sydow på Polisförbundet Väst tycker det är dags att arbetsgivaren undersöker hur utbrett problemet med sexuella trakasserier är inom polisregion Väst. Enligt dem har ingen sådan undersökning gjorts på över tio år. Foto: Sanna Arbman Hansing
Louise Kristensson och Katharina von Sydow på Polisförbundet Väst tycker det är dags att arbetsgivaren undersöker hur utbrett problemet med sexuella trakasserier är inom polisregion Väst. Enligt dem har ingen sådan undersökning gjorts på över tio år.

– Vi behöver inte fler riktlinjer och handlingsplaner utan behöver skapa konkreta förändringar. Nu måste vi ge de förtroendevalda verktyg att se vad som händer på arbetsplatserna och veta hur de kan agera, säger Katharina von Sydow och får medhåll av sin kollega:

– Vi har inte någon färdig form för hur det ska gå till, men kanske föreläsningar eller diskussioner i mindre grupper, säger Louise Kristensson.

Finns inga siffror

De upplever att varken de själva eller arbetsgivaren prioriterat frågan om sexuella trakasserier tidigare, eftersom det inte varit ett uppmärksammat problem.

– Eftersom vi inte har problematiserat det tidigare vet vi fortfarande inte hur stort problemet är inom vårt distrikt. Polisförbundet gjorde en undersökning som visade att många var utsatta men det måste ha varit för över tio år sedan och så vi vet inte vad som hänt sedan dess, säger Katharina von Sydow.

Men de tycker att arbetsgivaren tagit problemet på allvar efter att hundratals poliser vittnat om övergrepp. I början av december initierade regionpolischef Klas Friberg ett möte med avdelningschefer, huvudskyddsombud och fackliga representanter där de diskuterade hur de ska gå vidare. De kom bland annat fram till att vissa enheter ska ha medarbetardagar där de anställda ska diskutera vilken värdegrund och kultur de har, samt hur de upplever jargongen på arbetsplatsen. Pernilla Bergman, HR-chef inom polisregion Väst, hoppas att samtalen ska handla om mer än trakasserier.

– De handlar om att få tillfälle att diskutera vilka jargonger som är okej och vilka som inte är det. Jag vill att samtalen inte bara ska handla om övergrepp utan att man kan prata om makt och vilka maktstrukturer man har på arbetsplatsen, säger hon och lägger till att de ska ha ett uppföljningsmöte i januari för att stämma av hur avdelningarna gått vidare med arbetet.

Poliser måste rapportera

Initiativtagarna till polisens upprop menar att det inom organisationen fanns en skadlig tystnads- och bestraffningskultur som cementerats i årtionden. De menar att det delvis beror på att poliser har rapporteringsskyldighet, vilket innebär att de måste anmäla händelser som kan vara brottsliga. I praktiken innebär det att alla poliser som läser vittnesmålen från kvinnliga anställda är skyldiga att göra en polisanmälan. Initiativtagarna till polisens upprop menar att rapporteringsskyldigheten har skapat en tystnadskultur inom polisen eftersom om en anställd berättar för sin kollega att hon eller han blivit utsatt för ett övergrepp måste kollegan göra en polisanmälan. Därför vill initiativtagarna göra ett undantag i polislagen för alla vittnesmål som kommer från anställda i polisens upprop.

HR-chef bekymrad

Polisens HR-chef Pernilla Bergman är bekymrad över att många avstår från att anmäla övergrepp på arbetsplatsen och hoppas att det ska bli lättare framöver.

– Jag tror att många har noterat att det förekommit trakasserier men att man tänkt att det är saker man får räkna med. För att underlätta har vi tagit fram en checklista för hur man ska gå tillväga om man är chef, kollega eller om man själv blivit utsatt. Där finns också ett stycke om vad man kan göra om man känner sig oskyldigt utpekad, säger hon.

Katharina von Sydow och Louise Kristensson på Polisförbundet hoppas att metoo-kampanjen ska kunna göra stora förändringar inom polisen.

– Polisen är en hierarkisk organisation med en tystnadskultur som funnits under lång tid. Det finns problem med föråldrade maktförhållanden mellan män och kvinnor men också mellan exempelvis unga och äldre. Jag hoppas att vi kommer ha bättre respekt för varandra framöver och att ingen anställd inom polisen ska begränsas av sitt kön, sin ålder eller sexuella läggning, säger Katharina von Sydow.