Nyheter.

2018-11-06 12:41
De tre rödgröna partiernas företrädare Karin Pleijel, MP, Daniel Bernmar, V och Stina Svensson, Fi. Sanna Arbman Hansing
De tre rödgröna partiernas företrädare Karin Pleijel, MP, Daniel Bernmar, V och Stina Svensson, Fi.
Puffetikett
ETC Göteborg

Rödgrönrosa bryter med S – går fram med egen budget

Efter att det knakat en längre tid står det nu klart att Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Feministiskt initiativ bildar ett nytt block i Göteborgs stad. De tre partierna bryter därmed med Socialdemokraterna och går fram med ett eget budgetförslag.

Sedan valnatten har det varit oklart vilka som ska styra i Göteborgs stad. Nu kommer nästa giv i striden om makten i Göteborg – Vänsterpartiet, Feministiskt initiativ och Miljöpartiet bryter med Socialdemokraterna och bildar istället ett rödgrönrosa block. Det nya blocket skulle få 19 mandat i kommunfullmäktige, mot Socialdemokraternas 17.

– Vi kommer att lägga fram en gemensam budget som vi hoppas kan bli en mer progressiv och hållbar budget för Göteborg, säger Daniel Bernmar, gruppledare för Vänsterpartiet i Göteborgs kommunfullmäktige och kommunalråd.

Förutom en budget ska partierna dela upp poster mellan sig och förhandla som ett enskilt block framöver.

– Jag tror att många av Socialdemokraternas väljare tycker att det här blir en riktigt bra och jämlik budget om man jämför med Alliansens budget, säger Karin Pleijel, tillträdande gruppledare för MP.

Budgeten ska innehålla offensiva satsningar på jämlikhet, slår partierna fast under konferensen.

– Jag tror att många av Socialdemokraternas väljare tycker att det här är en riktigt bra och jämlik budget jämfört med den budget som ställs mot Alliansens, säger Karin Pleijel.

Ett nästan färdigt förslag finns att ta ställning till, men fullständiga detaljer presenterades inte i samband med konferensen.

– Vårt arbete med att stärka mänskliga rättigheter i Göteborg hittar vi i ett rödgrönrosa samarbete och det vill vi fortsätta med, säger Stina Svensson, gruppledare för Fi i Göteborg.

Feministiskt initiativ bröt med Socialdemokraterna redan våren 2017 då partierna hade olika syn i frågan om ensamkommande.

– Vi bröt med Socialdemokraterna eftersom vi inte kom överens då. Det var en akut situation och är det fortfarande, säger Stina Svensson.

Trots att partierna alltså bröt samarbetet förra mandatperioden har Fi öppnat dörren igen, men Socialdemokraterna kliver inte in. Under två månader menar hon att Fi försökt att samtala med Socialdemokraterna för att se om det finns möjlighet till ett nytt samarbete när en ny mandatperiod nu startar, men utan gehör.

– Det är tre veckor kvar till fullmäktige. Ska vi kunna samarbeta måste vi börja nu och vara öppna för det. Men jag ser det som svårt, säger Stina Svensson, som menar att Fi, V och MP har en god samsyn i flera frågor.

– Vi i Feministiskt iniativ har en bred politik och har möjlighet att hitta en bred samsyn.

Det rödgrönrosa blocket har inte heller stängt dörren helt.

– Vi är besvikna att S inte tar det nödvändiga ledarskapet. Då väljer vi den här formen av samarbete för att driva framåt och ta ansvar för Göteborg.

Budgetomröstning 22 november

Kommunfullmäktige närmar sig en omröstning om budget för staden – 22 november fattas beslut om budget för 2019. Att den omröstningen rycker allt närmare samtidigt som de tre rödgrönrosa partierna inte ser någon vilja till samtal från Socialdemokratiskt håll är bakgrunden till att de tre partierna går skilda vägar med S.

Vi uppmanar Socialdemokraterna och alla andra partier att rösta på vår budget som då blir den största budgeten på vänstersidan inom politiken, säger Daniel Bernmar.

Har du fått några signaler om att S skulle vilja vara villiga att rösta så?

Socialdemokraterna har under den här tiden valt att inte förhandla med oss rödgrönrosa så vi har inga signaler alls. Så vitt vi vet har de inte förhandlat med något annat parti heller.

Alliansen större

I dagsläget är Alliansen – C, M, KD och L – det största enskilda blocket med 24 mandat i kommunfullmäktige. Potentiellt kan en brytning mellan de rödgrönrosa och S alltså leda till att Alliansens budget röstas fram.

– Men vår förhoppning är att Socialdemokraterna och andra partier hellre röstar på vår budget än Alliansens, som riskerar utförsäljningar, privatiseringar och riskerar arbetet med ett jämlikt Göteborg, säger Daniel Bernmar.

Det är ingen hemlighet, anser han, att samarbetet mellan S, V, MP och Fi knakat under den förra mandatperioden, särskilt mot slutet. Så sent som för två veckor sedan uteslöts S från det tillfälliga presidiet som leder kommunfullmäktiges arbete. Och efter valet har det varit tyst – inga förhandlingar har förekommit mellan partierna på vänsterkanten i kommunfullmäktige.

Vi ser det förstås som anmärkningsvärt. Det enda som riskerar att hända är att alliansen blir största block genom Socialdemokraternas agerande, säger Daniel Bernmar.

Vad händer nu?

Den 22 november är nästa kommunfullmäktigemöte. Då ska politikerna bestämma vilken budget som ska styra staden under 2019.

Kommunfullmäktige röstade igenom Socialdemokraternas budget redan i juni, men eftersom det är valår måste budgeten fastställas av de nyvalda politikerna. I våras lade alliansen fram en gemensam budget men de rödgrönrosa partierna presenterade separata förslag. Även Demokraterna, Sverigedemokraterna och Vägvalet presenterade egna budgetalternativ.

Den 20 december håller kommunfullmäktige årets sista möte. Då ska de välja vilka som ska sitta i kommunens nämnder.