Nyheter.

2018-01-12 12:11
Den första pendlingscykelbanan byggs nu längs Delsjövägen, därefter följer den anslutande Munkebäcksgatan. Foto: Annelie Moran
Den första pendlingscykelbanan byggs nu längs Delsjövägen, därefter följer den anslutande Munkebäcksgatan.

Pendelstråken ska locka fler cyklister

Pendlingsstråk ska få fler att välja cykeln. Den första av de här motorvägarna för cyklister tar just nu, om än något försenad, form längs Delsjövägen. Satsningen är en åtgärd av flera i ett försök att tredubbla antalet cyklister.

Det första pendlingscykelstråket i Göteborg skulle ha varit klart innan årsskiftet, men arbetet längs Delsjövägen är försenat för att Trafikkontoret har haft brist på personal. Men även eftersom det är begränsat utrymme i stadsmiljön, enligt Trafikkontorets planerare Alexandra Eriksson.

– Detta medför att det krävs mer planering av själva genomförandet för att minimera störningar och säkra en god arbetsmiljö för entreprenörerna. Arbetet har dock tagit fart under 2017 och förväntas kunna genomföras inom planperioden.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


Räknar med tredubbling

På sträckan mellan spårvagnshållplatserna Ekmanska och Welandergatan har arbetet hunnit längst, medan det fortfarande är den gamla smalare cykelbanan längs Delsjövägen till Sankt Sigfrids plan och bort mot Munkebäckstorget.

– Det passerar redan ganska många cyklar på Delsjövägen. Den senaste räkningen visade 2 900 per dygn. År 2025 räknar vi med en tredubbling så det blir lite drygt 8 000 cyklar, säger Lars-Erik Lundin, trafikingenjör på Trafikkontoret.

Om antalet cyklister är tredubblat 2025 jämfört med 2011 skulle det innebära att andelen personer som cyklar av alla som transporterar sig i staden, skulle öka från dagens åtta procent till tolv procent. Att göra pendlingscykelbanor är ett medel för att nå det målet. På de större och bredare banorna snitthastigheten kunna vara tio kilometer högre än på vanliga cykelbanor.

”Bilarna måste väja”

– De ska möjliggöra olika hastigheter. De är bredare, har bättre radier och är väl separerade från gående. Man kan cykla om en långsammare cyklist även vid ett möte. Sedan blir det cykelöverfarter. Det är en ny reglering som innebär att bilarna måste väja, säger Lars-Erik Lundin.

Överfarterna ska märkas ut med speciella skyltar liknande de vid övergångsställen, en Herr Gårman på cykel, och innebär i praktiken att cyklisterna ska prioriteras och att det blir tydligare var cykelbanorna korsar bilvägarna.

– Vi börjar med pendelcykelstråken, sedan får vi se om vi fortsätter med övriga när vi har hastighetssäkrat cykelpassagerna.

Det ska även vara tydligare vägvisning och avgränsning till gångbanor än det vanligtvis är vid cykelbanorna i dag.

För pendlarna

Efter Delsjövägen planerar Trafikkontoret att fortsätta byggnationen längs Munkebäcksgatan, det vill säga den gata som går från Delsjövägen och norrut mot Munkebäck. Därefter ska fler sträckor bli pendlingsvänliga, som till Saltholmen och kustremsan ända ner till Kungsbacka. För flera av sträckorna pågår i dagsläget genomförande-studier eller projektering och Göteborgs stad räknar med att bli klar inom planperioden, som löper ut 2019, trots de inledande förseningarna.

Pendlingscykelbanorna ska ansluta till kranskommunerna Partille, Mölndal och Kungälvs befintliga cykelnät vid kommungränsen.

– Upp till Kungälv kommer vi att dra ett pendlingscykelstråk, det är två mil dit, och även ut till Hjuvik i Torslanda, säger Lars-Erik Lundin.

Kommunen har avsatts 132,6 miljoner kronor för de fyra åren för just pendlingscykelbanor. Av de medlen har 90,6 miljoner kronor nu fördelats till olika projekt, enligt Alexandra Eriksson. Hon berättar att de resterande drygt 40 miljonerna ska fördelas ut i år.

Cykelprogrammet

”Cykelprogrammet för en nära storstad” sträcker sig från 2015 till 2025 och beskriver hur Göteborg ska anpassar för att bli en stad där det är ”snabbt, enkelt och säkert att cykla”.

Målet är att tredubbla antalet cykelresor jämfört med 2011 och att tre av fyra göteborgare tycker att staden är cykelvänlig år 2025.

Bland åtgärderna i programmet finns att bygga en sammanhängande infrastruktur och god standard på cykelnätet. Där ingår pendelcykelnätet, men även ett övergripande cykelvägnät och ett lokalt cykelvägnät som ser till så att cyklister kan nå hela vägen fram till sina mål.

Källa: Göteborgs stad