Nyheter.

2019-10-08 15:24
Foto: Shutterstock
Puffetikett
ETC Göteborg

Öppnar för att bolagisera Stora teatern

I en utredning om Stora teaterns framtid föreslår kulturförvaltningen att man ska titta vidare på om teatern ska bolagiseras.

Idag drivs teatern av kommunens kulturförvaltning men i våras föreslog det borgerliga minoritetsstyret att de skulle låta en annan aktör ta över.

– Stora teatern har ett jättefint utbud men vi ifrågasätter att kulturnämnden ska driva en gästspelsscen för kommersiella föreställningar, sa Kristina Tharing (M), andre vice ordförande i kulturnämnden till GP.

I årets budget har de också räknat med att Stora teaterns hyresavtal sägs upp. Oppositionen vill att kommunen fortsätter ha ansvaret.

Kulturförvaltningens kulturstrategiska chef Joakim Albrektson delar bilden av att det kan finnas bättre förutsättningar för gästspelsverksamheten om den drivs i annan form. Utredningen föreslår dock ingen privatisering utan att verksamheten fortsätter att vara kommunal, men med en ny huvudman, alternativt en regional huvudman.

– I förvaltningens utlåtande till kulturnämnden kommer vi därför att föreslå att en fördjupad utredning görs som undersöker bolagsspåret. Utredningen behöver även belysa vad en förändrad organisation skulle innebära för de verksamheter som idag är nära knutna till gästspelsenen, till exempel Dans- & teaterfestivalen, säger Joakim Albrektson.

Den 21 oktober ska kulturnämnden bestämma hur de ska gå vidare med ärendet.