Nyheter.

2019-09-04 08:37
Karin Pleijel, MP.
Karin Pleijel, MP.
Puffetikett
ETC Göteborg

MP vill se ny modell för klimatpengar

Klimatgruppen har plockat den lågt hängande gratisfrukten och fått snabba resultat. Nu återstår att se om de kan komma överens även om åtgärder som kostar pengar. Miljöpartiets lösning: samordnade budgetar.

– Hittills har vi skördat de lågt hängande frukterna. De som inte kostar pengar, men kan ge en stor eller ganska stor klimateffekt, eftersom vi tycker att det är väldigt bråttom att genomföra, säger Karin Pleijel (MP).

Hon är en av de politiker som sedan i våras är en del av en politisk gränsöverskridande arbetsgrupp i Göteborg som lyfter de cirka 80 klimatåtgärder som föreslagits i miljöförvaltningens rapport Fossilfritt Göteborg.

Men åtgärderna som gruppen lyckats enas om hittills har alltså alla varit gratis, det vill säga oberoende av hur partiernas olika budgetar ser ut. För att inte riskera att tvingas ta gratisbeslut även nästa år efterlyser Miljöpartiet nu ett samordnat budgetarbete.

– Min önskedröm är att vi i gruppen får våra partiers legitimitet att komma med även budgetpåverkande förslag som partierna förbinder sig att ha utrymme för i sina budgetar. Men jag tror tyvärr att det är svårt att få till och att det är en alltför stor splittring i gruppen, säger Karin Pleijel.

Det är ett av de förslag partiet kommer att lyfta under kommande möten.

Fyra gemensamma yrkanden

Gruppen har hittills tagit fram i fyra gemensamma yrkanden. Två har gått så långt som till beslut. Det ena handlar om stadens resepolicy. I maj i år fattades beslut om ett paket åtgärder, som att öka resfria möten och ställa om ytterligare till fossilfria fordon. Även ett förslag om att inga av de pensionsinbetalningar som staden gör ska gynna fossila verksamheter har klubbats politiskt.

Ytterligare två förslag från gruppen valsar just nu genom det politiska systemet. De handlar om fler pilotprojekt för hållbart byggande, samt klimatsmarta upphandlingar och inköp – båda potentiellt stora områden.

Fossilfri elproduktion central

På septembermötet kommer klimatgruppen att diskutera hur staden snabbare kan få en fossilfri el-produktion. En fråga som liberalernas Axel Darvik lyfter högt.

– Vi har börjat med de saker som har chans att ge relativt god effekt utan att vara kostsamma eller politiskt kontroversiella, men likväl behöver politiska beslut för att det ska hända någonting. Nu har vi värmt upp och ska vi se om vi kan ta oss an lite mer utmanande frågor, säger han och nämner Ryaverkets omställning, Renovas sopförbränning och kommunens användning av raffinaderiernas spillvärme som en del av el-produktionens knäckfrågor.