Nyheter.

2017-09-12 11:39
Försvarsmaktens övning kommer att pågå i staden fram till och med den 20 september. Till Göteborg kommer omkring 200 personer från franska och amerikanska luftvärnsförband. Foto: Joel Thungren / Försvarsmakten / Combat Camera
Försvarsmaktens övning kommer att pågå i staden fram till och med den 20 september. Till Göteborg kommer omkring 200 personer från franska och amerikanska luftvärnsförband.

Militärövningen har startat – och gör avtryck i staden

I går inleddes försvars-övningen Aurora 17 i Göteborgsområdet. Utländska förband har börjat anlända till staden och kommer under de kommande åtta dagarna synas på Hisingen, i hamnen och på Landvetter.

Det är flera nationer som deltar i övningen, som Estland, Danmark och Finland. Till Göteborg kommer det cirka 200 personer från franska och amerikanska luftvärnsförband. Här får de sällskap av ungefär 1 200 personer från bland annat Göteborgs garnison, hemvärnsförband från Göteborg och luftvärnsregementet i Halmstad. Men det är även en del andra utländska förband som flyger in till Göteborg för att sedan ta sig vidare genom landet.

– Det är olika moment i övningen som gör att Göteborg blir fokus först. Det är där vi tar emot många utländska förband. Sedan ska de förflytta sig till olika ställen där övningen ska genomföras, som Gotland eller Mälardalen, säger Caroline Karlsson, kommunikatör för Försvarsmakten.

Många militärer i rörelse

Förutom utländska trupper är även en hel del myndigheter- inblandade i Aurora. Här i Västra Götalands län handlar det exempelvis om Sjöfartsverket, Göteborgs hamn, Länsstyrelsen, polisen och Kustbevakningen. Göteborgs skjutfält, i Sisjön, Säve och södra skärgården, kommer att ha övningar och förbanden från USA och Norge planeras uppehålla sig på Hisingen i en vecka. Dessutom ska Landvetter och Göteborgs hamn användas.

– Det är många transporter som kommer, så det kommer att märkas i trafiken främst. Det är mycket materiel och personal som är med i övningen, så det kommer att röra sig många -militärer i Göteborg i veckan, säger Caroline Karlsson.

Den 20 september är övningen över för Göteborgs del, då tar sig försvaret över till östkusten. Anledningen till att Aurora äger rum är, enligt Försvarsmakten, en över tid ”försämrad omvärldsutveckling” som gör att Sverige måste vara beredd på ”att snabbt möta olika händelseutvecklingar”. Men huvuddelen av övningen sker på kuststräckan från Mälardalen till Oskarshamn, samt på Gotland.

– Det här är en nationell övning där vi övar vårt försvar. Det är en defensiv övning och vi har inget specifikt land som vi riktar in oss på, det är strategiska områden som vi behöver försvara, säger Caroline Karlsson.

Berättar om övningarna

ETC Göteborg har tidigare skrivit om bland annat Stoppa Aurora, som planerar att utföra en civil olydnads aktion under- militär-övningen. Jesper Tengroth, presssekreterare på Försvarsmakten, förklarar att de kan bemöta organisationerna genom att berätta vad övningen handlar om och vilket uppdrag de har fått från riksdagen.

– Det ligger i sakens natur i en demokrati att olika människor har olika uppfattning i olika frågor. Då är det viktigt, en av de demokratiska grundbultarna, att man också får ge uttryck för dem.

Läs mer om motståndet mot Aurora senare i veckan.