Nyheter.

2017-09-22 05:30
Foto: Ellen Andersson / TT

Kvitt klimatskuld om 15 år

De totala utsläppen under byggnationen av Västlänken kommer att hamna på flera hundratusentals ton koldioxidekvivalenter. Men Trafikverket är övertygat om att klimatskulden kan betalas tillbaka på 15 år.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på ETC Göteborg förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på ETC Göteborg förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Ett av kraven regeringen har på byggnationen av Västlänken är att energianvändningen och utsläppen av klimatpåverkande gaser begränsas. Enligt Trafikverkets klimatkalkyl så kommer den att leda till utsläpp av hundratusentals ton koldioxidekvivalenter.

Betongarbeten står för den största påverkan, hela 60 procent av klimatgasutsläppen och 50 procent av energianvändningen. Myndigheten räknar med att tjäna in den koldioxid de släpper ut under byggtiden inom 15 år, genom minskade utsläpp på vägarna och ökad person- och godstransport med tåg.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


Inte Trafikverkets uppdrag

Trafikverket anser att det inte är deras uppdrag att gå in i debatten om deras beräkningar är korrekta, men påpekar att de gjort sina bedömningar utifrån de uppgifter som tagits fram.

– Vi har använt tillgängliga fakta och etablerade beräkningsmetoder för att komma fram till våra slutsatser. De bygger på den samhällsekonomiska kalkyl och klimatkalkyl som tagits fram för projektet, förklarar Mira Andersson Ovuka, miljöansvarig för projektet på Trafikverket.

Myndigheten måste också förhålla sig till andra utsläppsnormer, varav gränsvärdena för kvävedioxider är extra intressanta för Göteborg, då halterna redan i dag är ett problem.

Flera kilometer tunnel

Transportsektorn står för stor del av utsläppen, men det gör även arbetsmaskiner. Och det är just antalet arbetsmaskiner och borttransport av massa, som lera och berg, som kommer att öka tillfälligt som följd av att cirka sex och en halv kilometer tunneln ska grävas och sprängas fram i jord, lera och berg.

Trafikverket bedömer att det kommer att medföra ett ”lokalt tillskott” av kväveoxider, men inte till den grad att det får ”någon större inverkan på möjligheten att uppfylla miljökvalitetsnormerna”.

Stationen i Haga kommer exempelvis att bidra med mindre än 0,5 procent av utsläppen av de totala utsläppen av kvävedioxider i Göteborg under 2020, enligt myndigheten. De konstaterar dock att det kan leda till ”en viss ökad hälsorisk” i vissa områden, som Haga kyrkoplan och Rosenlund. Men utöver en förskola i Haga, så ska få känsliga verksamheter beröras.

Enligt Länsstyrelsen är det inte klart om de kommer att bli tillsynsmyndighet eller om det blir stadens miljöförvaltning, det avgörs i Mark- och miljödomstolen, men Göteborgs stad har länge mätt halterna av kväveoxid i Göteborg och sannolikt tillkommer någon mätstation under Västlänkens byggtid.

Trafikverkets beräkningar

300 000 till 400 000 ton koldioxidekvivalenter kommer att släppas ut under byggtiden, till det kommer en energianvändning på fem miljoner gigajoule.

24 000 ton sparas årligen efter bygget är klart, varav 4 000 från överflyttning av persontrafik och 20 000 som effekt på godstrafiken.

Återbetalningstiden för totala mängden koldioxidutsläppen beräknar Trafikverket blir 15 år.