Nyheter.

2019-01-16 04:00
Sedan Javid Temori kom till Sverige 2015 har hans ålder skrivits upp och ned fem gånger.  Foto: Martin Spaak
Sedan Javid Temori kom till Sverige 2015 har hans ålder skrivits upp och ned fem gånger.
Puffetikett
ETC Göteborg

Javid: ”De byter ålder på mig hela tiden”

Javid Temori som kom till Sverige och sökte asyl sommaren 2015 har skrivits upp och ner och upp i ålder inte mindre än fem gånger. Men den ålderskarusell Javid snurrat omkring i är inte ovanlig.
   – Det är faktiskt rätt så vanligt att uppgifter om ålder kan studsa omkring litegrann, säger Daniel Salehi, enhetschef för processområde asyl på Migrationsverket.

Javid Temori kom till Sverige från Iran sommaren 2015. ETC Göteborg har följt honom genom åren, och flera gånger skrivit om den ålderskarusell han hamnat i.

Efter att ha skrivits upp och ner i ålder fem gånger, gav det senaste beslutet från november honom tillfälligt uppehållstillstånd i tretton månader, i enligt med gymnasielagen.


Prenumerera på Dagens ETC:s nyhetsbrev

 

Javid Temori är vid det här laget luttrad.

– Det känns sådär, säger han. Det här är mycket vanligt för mig, de byter ålder på mig hela tiden. Men nu har jag en chans att få fortsätta här, det känns bra.

Javid Temori läser på Elof Lindälvs gymnasium i Kungsbacka, introduktionsspråk och svenska.

– Det går bra! säger han.

Han har också gått en kurs i svetsning, och det är något han hoppas kunna jobba med i framtiden.

– Men jag måste få svenskabetyg först, säger han. Jag ska klara det det här året, och nästa år ska jag börja ett program. Jag tror industriprogrammet.

Avslag på asylansökan

För ett drygt år sedan, i december 2017, följde ETC Göteborg med Javid Temori då han genomgick en medicinsk åldersbedömning. Resultatet av den var att han skrevs upp i ålder, och därmed fick avslag på sin asylansökan. Beslutet överklagades, men alla olika besked har tärt på honom och på familjen i Kungsbacka där han bott sedan november 2016.

– Han är grymt stark den pojken, säger Jan Mannheimer som kallar sig Javids svenska pappa. Det är klart att han har mått jättedåligt av det här, av alla olika besked hit och dit och av ovissheten, men han har gått i skolan och skött sitt skolarbete, det har rullat på.

Under hösten 2017 fick familjen två olika besked. I oktober kom först beskedet att Javid skrivits ned i ålder igen, från 18 år till 17.

– Vi vet inte varför, säger Jan Mannheimer. Man får inte reda på någonting om hur de tänker eller resonerar, vi har aldrig fått någon förklaring till något av deras beslut. Plötsligt anser de bara att han är si eller så gammal, och så får vi inte veta varför de bestämt sig för det.

Men inte nog med det. En månad senare, i november, skrevs Javids ålder upp ännu en gång från 17 till 18 år. Det innebar att han omfattades av gymnasielagen, och genast fick tillfälligt uppehållstillstånd i 13 månader. Det har gett Javid och hans familj en tidsfrist.

– Nu kan vi lugna oss ett år i alla fall, säger Jan Mannheimer.

Många olika bedömningar

Hur är det då möjligt att en person kan bli uppskriven och nedskriven i ålder upp till fem gånger?

Daniel Salehi, enhetschef för processområde asyl på Migrationsverket, kan inte uttala sig i det enskilda fallet, men menar att det finns en enkel förklaring.

– Om ett ärende om ålder eller uppehållstillstånd överklagas flera gånger, och om Migrationsdomstolen återförvisar ärendet, då kan det snabbt bli ett antal olika åldersbedömningar, säger han.

Ett exempelfall kan se ut så här:

• När en person kommer till Sverige registreras en ålder utifrån personens uppgifter.

• På grund av en lagändring i maj 2017 ska därefter ett tillfälligt beslut om ålder tas, och det gäller omedelbart enligt lag.

• Om beslutet överklagas till Migrationsdomstolen och domstolen återförvisar ärendet, ska personens ålder utredas på nytt.

• Efter ytterligare bedömningar tar sedan Migrationsverket ett slutligt beslut utifrån de bevis som lagts fram.

– Bara här kan man enkelt rita upp hur många ”pluppar” det är i ett ärende vid ett helt vanligt förfarande, säger Daniel Salehi.

Men hur kan det bli så olika åldersbedömningar på en och samma person?

– Det kan handla om nya omständigheter som framkommer, säger Daniel Salehi. Om ett asylärende avgörs och sedan överklagas, och det i domstolen dyker upp nya skäl som rör åldern och dessa inte varit föremål för prövning tidigare, då kan åldersbedömningen ändras.

– Varje beslut är en ögonblicksbild av de uppgifter som finns i ärendet vid just det tillfället.

Javid Temoris åldersbedömningar

Kom till Sverige sommaren 2015, registrerades som minderårig.

Skrevs upp hösten 2016 med 3 år, från 15 till 18 år.

Skrevs ner igen juli 2017, tillbaka i ålder (från 19-16)och ansågs då vara 16 år. (Migrationsdomstolen tyckte att uppskrivningen var för stor och skickade tillbaka hans ärende, och då skrev Migrationsverket ner hans ålder igen)

Gjorde medicinsk bedömning hos RMV i december 2017, skrevs upp igen och blev 18 år.

Hösten 2018 i oktober skrivs han ner i ålder till 17 år.

Hösten 2018 i november skrivs han upp i ålder igen och anses vara över 18, och omfattas då av gymnasielagen och får tillfälligt uppehållstillstånd.

Åldersbedömningar

Från starten i mars 2017 fram till och med 10 januari 2019 har Migrationsverket fått 10 865 utlåtanden från Rättsmedicinalverket (RMV) gällande medicinska åldersbedömningar.

Ett antal personer väntar på beslut om uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen. Migrationsdomstolarna har drygt 3 500 ärenden kvar att pröva. Personer som fått avslag på sin asylansökan överklagar sitt ärende till Migrationsdomstolen. Skälet till att domstolarna inte har hunnit fatta beslut i alla dessa ärenden är att de ska pröva både asylskälen och ansökan om uppehållstillstånd för gymnasiestudier.

Källa: Migrationsverket