Nyheter.

2017-10-24 05:00
Arbetsmiljöverkets kritik handlar om att socialsekreterarna har för många ärenden att hantera, vilket tillsammans med en rad andra faktorer leder till att arbetsbördan upplevs som psykiskt påfrestande och stressande. Foto: Henrik Montgomery/TT
Arbetsmiljöverkets kritik handlar om att socialsekreterarna har för många ärenden att hantera, vilket tillsammans med en rad andra faktorer leder till att arbetsbördan upplevs som psykiskt påfrestande och stressande.

Hotas av arbetsmiljöböter – samtidigt som de skär ner

Arbetsmiljöverket hotar Majorna-Linné med böter om inte socialsekreterarnas arbetsmiljö förbättras. Samtidigt gör stadsdelen stora neddragningar i individ- och familjeomsorgen.

– Jag förstår inte hur de ska få ihop det, säger huvudskyddsombudet Pia Björking Petersson.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på ETC Göteborg förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på ETC Göteborg förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Det var under en inspektion i vintras som Arbetsmiljöverket identifierade stora brister i arbetsmiljön inom socialtjänsten i Majorna-Linné. Socialsekreterarna uppgav att de hade för många ärenden att hantera, vilket tillsammans med en rad andra faktorer bidrog till att arbetet upplevdes som psykiskt påfrestande och stressande.

Pia Björking Petersson, Akademikerförbundet SSR:s huvudskyddsombud i Göteborg, var med under inspektionerna.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


– I grunden skulle jag säga att det handlar om att de är för få medarbetare för det jobb de är satta att genomföra. Socialsekreterarna har så många ärenden att det blir svårt att hinna med allt de måste göra för att kvaliteten ska bli bra. De ska träffa alla sina klienter och hinna med att sköta dokumentationen, säger hon och fortsätter:

– Vissa enheter har också haft väldigt hög personalomsättning, och då blir de så klart ännu hårdare belastade.

Lista med åtgärder

Under inspektionen berättade socialsekreterarna också om bland annat bristande rutiner, förändrade delegationsordningar, otillräckliga kunskaper i nya arbetsuppgifter, brister vid introduktion och allt tyngre och svårare ärenden.

Efter inspektionen skickade Arbetsmiljöverket en lista med åtgärder som måste genomföras. Bland annat krävde de att stadsdelsförvaltningen skulle förbättra socialsekreterarnas arbetsbelastning, se över enhetschefernas sociala arbetsmiljö och säkerställa att det finns säkerhetsrutiner som alla berörda känner till.

Vid uppföljningen i våras visade det sig att bristerna fanns kvar. Individ- och familjeomsorgen bekräftade för Arbetsmiljöverket att inget av kraven hade åtgärdats, då de varit fullt upptagna med att planera stora besparingsåtgärder för att undvika en upprepning av 2016 års underskott på cirka 20 miljoner kronor.

”Mer personal behövs”

Arbetsmiljöverket gav då Majorna-Linné till den 30 november på sig att uppfylla kraven, men stadsdelsförvaltningen bad om mer tid. För några veckor sedan damp så beskedet ned: Förbättra socialsekreterarnas arbetsmiljö senast den 31 januari, annars blir det böter på 200 000 kronor.

Och förbättringsarbetet är i gång. Bland annat handlar det om att kartlägga vilka arbetsuppgifter som kan prioriteras bort och hitta kärnan i socialsekreterarnas uppdrag. Det är positivt, menar Pia Björking Petersson, men hon är tveksam till att det räcker.

– Tjänstemännen försöker verkligen utifrån de förutsättningar som finns, men personligen tror jag att mer personal är vad som behövs för att komma åt arbetsbelastningen, säger hon.

Och hon menar att tiden är knapp.

– Det är bara tre och en halv månad kvar till sista januari. Det känns inte realistiskt att de ska hinna, men lyckas de så blir jag jätteglad för våra medlemmars skull, säger Pia Björking Petersson.

Samtidigt har de nedskärningar som beslutades i våras genomförts. Den 1 september försvann 30 årsarbetare från individ- och familjeomsorgen när tre enheter lades ner – öppenvården för vuxna missbrukare, Gröna gruppen som jobbade med arbetsträning, samt familjemottagningen.

Akademikerförbundet SSR:s huvudskyddsombud Pia Björking Petersson hoppas och tror att alla gör vad de kan för att förbättra socialsekreterarnas arbetsmiljö, men är rädd att den senaste tidens nedskärningar snarare ökar arbetsbördan. Foto: Martin Spaak
Akademikerförbundet SSR:s huvudskyddsombud Pia Björking Petersson hoppas och tror att alla gör vad de kan för att förbättra socialsekreterarnas arbetsmiljö, men är rädd att den senaste tidens nedskärningar snarare ökar arbetsbördan.

Pia Björking Petersson är rädd att det försvårar de pågående insatserna för att minska socialsekreterarnas arbetsbörda.

– Jag förstår inte hur de ska få ihop det, säger hon.

Det hon oroar sig för är att socialsekreterarna kommer att tvingas ta över vissa av de nedlagda enheternas uppgifter.

– När det gäller familjemottagningen har jag inte hört att det skulle ha blivit så ännu. Däremot har jag hört att socialsekreterarna har fått ta över öppenvårdens uppgifter med vuxna missbrukare – följa med dem till vårdinstanser eller boenden och stötta dem så att de kommer dit de ska, säger hon.

Assistenter ska anställas

Jan Holmlund är chef för individ- och familjeomsorgen i Majorna-Linné. Han känner inte igen den bilden.

– Det finns ingen koppling mellan utredande socialsekreterares arbetsuppgifter och de utförande verksamheter som vi har dragit ner på, säger Jan Holmlund.

Han berättar att man i arbetet med att renodla socialsekreterarnas roll kommit fram till att assistenter ska anställas, som kan ta hand om de administrativa delarna. En assistent är redan anställd, säger han, och han hoppas att kommande års budget ska ge utrymme till ytterligare administrativa förstärkningar.

Och trots de snäva tidsramarna för att möta Arbetsmiljöverkets krav är han optimistisk.

– Jag tror att vi har goda förutsättningar att klara oss från vitet. Arbetsmiljöverket har sett vår handlingsplan, och om de inte trodde på den skulle de inte ha gett oss den extra tid vi bad om, säger Jan Holmlund.