Nyheter.

2017-06-19 09:50
Att badbåtarna kommer att gå från Stenpiren och ut i södra skärgården är en återkommande förändring från förra sommaren. Andra trafikförändringar under semestertiden är inte fullt lika positiva. Bild: Christian Egefur
Att badbåtarna kommer att gå från Stenpiren och ut i södra skärgården är en återkommande förändring från förra sommaren. Andra trafikförändringar under semestertiden är inte fullt lika positiva.

Här är ändringarna i sommartrafiken

I dag börjar sommartid råda i Västtrafiks tidtabeller. Så här påverkas trafiken i Göteborgsområdet. 

Ingen spårvagn över Göta älvbron

Det kör ingen spårvagnstrafik över Göta Älvbron mellan den 19 juni - 21 augusti. Spårvagnslinje 5, 6 och 10 ersätts med buss 6 E. Anledningen är arbeten som görs i anslutning till bron. 

 

Vasabron byggs om

Från 19 juni och en bra bit in i år 2018 så kärs ingen trafik över Vasabron. Anledningen är att arbete med en ny bro då pågår. Linje 2,16, 19 25 och 158 får annorlunda körvägar.

 

Delar av Nils Ericsonterminalen stängs

Busstrafiken flyttar från Nils Ericsonterminalen till nya hållplatslägen. Anledningen är att delar av terminalen ska monteras ner eftersom marken ska användas till olika projekt i centralenområdet. 

Linje 59, 91, Lerumsnabben, Gråbosnabben och Ösnabben får nya hållplatslägen inne på Nils Ericsonterminalen

Linje 24, 58, 173 och 519 flyttas till hållplatser utanför terminalområdet.

 

Sommartidtabell

Sommartidtabeller gäller 19 juni-20 augusti och påverkar både buss, spårvagnar och båtar på olika sätt.

 

Nya hållplatslägen i Brunnsparken

Linje 19, 25 och 52 får nya hållplatslägen i Brunnsparken. Förändringen görs för att skapa ett bättre flöde, vilket ska minska köer och förseningar.

 

Linje 31 kör via Lindholmen

Syftet med förändringen är att erbjuda en efterfrågad resmöjlighet från Wieselgrensplatsen till Lindholmen.

 

Linje 55 gör sommaruppehåll

Linjen trafikeras inte mellan 19 juni - 20 augusti.

 

Linje 33 ersätts av linje 58

Linje 33 läggs ner och ersätts av linje 58.

 

Skärgårdsanknytning

Linje 9 kör hela vägen till Saltholmen mellan 19 juni och 20 augusti.

Sommarbåten kör även i år dagligen direkt från Stenpiren resecentrum till södra skärgården.