Nyheter.

2018-12-03 08:34
Bild: Sanna Arbman Hansing
Puffetikett
ETC Göteborg

Göteborgs val: Måste välja mellan förskolor och bostäder

I Göteborg finns ett enormt behov av både nya bostäder och förskolor. Nu måste politikerna i byggnadsnämnden välja vad de ska prioritera att bygga nästa år.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på ETC Göteborg!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på ETC Göteborg förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på ETC Göteborg förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Trots att bostadsbyggandet skjuter i höjden så har staden ett enorm underskott på bostäder. Över 200 000 personer står i kö att få en bostad via den kommunala bostadskön och på Blocket söker i skrivande stund över 600 personer rum och lägenheter i Göteborg. Dessutom visar siffror från Hyresgästföreningen att antalet unga vuxna som bor ofrivilligt hemma är högre än någonsin.

Men det är inte bara bostäder det råder brist på. De kommande åren saknas det också hundratals förskoleplatser i Göteborg. Stadsdelar som Centrum, Lundby och Majorna-Linné har svårt att få fram tillräckligt med förskoleplatser och och senast i våras fick kommunen ett vite på 2,5 miljoner kronor för att man inte följer kravet på att hitta en förskoleplats inom fyra månader.


Det är allvar nu. Ge ett bidrag till ETC Stödfond för att säkra utgivningen av Sveriges enda rödgröna dagstidning. Använd ETC Varuhuset eller:
Swisha: 123 508 754 9
BG: 5372-9141  


Måste prioritera

Nu måste politikerna i byggnadsnämnden välja om de ska prioritera att bygga bostäder eller förskolor nästa år. I december ska de anta en startplan för nästa år där de väljer vilka byggen som ska komma igång under det kommande året. Projekten är alltifrån bostäder till studentlägenheter, äldreboenden och förskolor och de rangordnas efter hur viktigt det anses vara att de startar.

– Vi har pratat ganska mycket om hur vi ska prioritera nästa år. Vi kommer fortsätta ha mycket fokus på förskolor, skolor och andra lokaler med kommunal service. Det kan bli några idrottshallar också eftersom vi ser att det haltar efter, säger byggnadsnämndens ordförande Emmali Jansson (Mp).

Fokus på kommunal service

Tidigare har bostäder varit det främsta fokuset, men i startplanen för 2018 valde kommunen att prioritera kommunal service högre. Det innebar att fler detaljplaner med nya eller utbyggda skolor, förskolor och äldreboenden fick startbesked. Bostadsbyggandet kommer i andra hand. Enligt Emmali Jansson var det oundvikligt att göra den prioriteringen.

–Det var nödvändigt för att barn ska kunna gå i skolan någorlunda nära sina hem. Men vi bygger mycket bostäder också. Hittills i år har vi antagit detaljplaner med över 5 000 bostäder och förra året antog vi över 11 000 stycken, säger hon.

Sista mötet 11 december

Den 11 december har byggnadsnämnden sitt sista möte för året. Sedan lämnar de över till en ny konstellation politiker och vilka det blir är ännu inte klart. Men enligt Emmali Jansson (Mp) är partierna ganska överens om vilka projekt och byggnationer man ska prioritera framöver.

– Just på den fronten är vi ganska eniga. De som sitter i opposition brukar vilja prioritera allt, men när det måste till ett skarpt beslut så är vi ofta överens, säger hon.

Några byggprojekt i startplanen för 2018

800 tillfälliga lägenheter i Frihamnen

På piren vid Jubileumsparken ska det byggas 800 temporära lägenheter. De har fått bygglov för maximalt 15 år och ska fördelas jämnt mellan studenter, företag och allmänheten. Byggstarten är planerad till i vår och om allt går enligt planen kommer de första att vara färdiga redan år 2019. Syftet med att bygga de tillfälliga lägenheterna är att lätta på bostadsbristen tillfälligt och att aktivera platsen i väntan på permanent bebyggelse. Eventuellt ska det också byggas 200 flytande bostäder i samma kvarter, men först måste byggherren hitta ett bra sätt att förankra husen.

Antal bostäder: 800 stycken.

Övrig service: -

Nya studentlägenheter i Kungsladugård

Vid Kungsladugårdsgatan planeras för nya femvåningshus med små studentlägenheter. Idag finns ett grönområde och en återvinningsstation på platsen. Totalt blir det mellan 50 och 70 lägenheter.

Bostäder: 330

Annan service: Äldreboende, skola F-3

Skola och bostäder i Önnered

Syftet är att ersätta ett befintligt äldreboende med ett nytt, och samtidigt bygga nya skollokaler och lägenheter i anslutning till det. Totalt rör det sig om 330 lägenheter varav hälften i äldreboendet. Dessutom planeras totalt 2500 kvadratmeter skollokaler för yngre barn.

Bostäder: 330

Annan service: Äldreboende, skola F-3

Slakthusområdet ska bli matmetropol

Higabs förhoppning är att slakthusområdet i Gamlestaden ska bli en levande stadsdel och en knutpunkt mellan centrum och de östra delarna av staden. Främst är det restauranger och andra verksamheter som ska locka invånarna till det över hundra år gamla industriområdet. Programmet för hela slakthusområdet finns i startplanen för 2018 men det kan dröja tills det kommer en ny detaljplan över området. Higab och arkitekterna tittar just nu på hur man kan använda området tills att detaljplanen är färdig så att man kan börja bygga.

Bostäder: -

Annan service: Restauranger och andra verksamheter.

Fler studentbostäder i Johanneberg

Allt fler av stadens studenter samlas i Johanneberg. Den här gången är det SGS som bygger till två våningar ovanpå ett befintligt studentboende på i stadsdelen. Det kommer innebära 80 nya lägenheter öronmärkta åt personer på GU och Chalmers.

Antal bostäder: 80 stycken.

Övrig service: -

Ny lågstadieskola i Krokslätt

l En ny skola för 300 elever ska byggas på Stuxbergsgatan i Krokslätt. Intill skolbyggnaden ska det ligga en idrottshall. Behovet av skolplatser är stort eftersom man bygger 1400 nya lägenheter i stadsdelen de kommande tre åren.

Bostäder: -

Annan service: Skola F-3

Startplanen för 2018

Varje år beslutar byggnadsnämnden om en startplan. Det är en prioriteringslista över vilka detaljplaner och program som ska startas under det kommande året.

Startplanen för 2018 prioriterar kommunal service högre än bostadsbyggande. Detaljplanerna innehåller totalt sju förskolor, fyra grundskolor och ett utbyggt äldreboende. Projekten innehåller även totalt 3683 bostäder.