Nyheter.

2018-05-30 01:30
E6 och E20 som går genom Gårda är ett av Göteborgs hårdast trafikerade stråk. Ändå upplevde färre boende än förväntat att bullret var störande.  Bild: Mikael Ögren
E6 och E20 som går genom Gårda är ett av Göteborgs hårdast trafikerade stråk. Ändå upplevde färre boende än förväntat att bullret var störande.

Gårdabor mindre störda av trafikbuller än väntat

Var tionde har svårt att sova och nästan en av tre kan inte ha sovrumsfönstret öppet. Men forskarna hade förväntat sig att fler av de boende i Gårda skulle uppleva sig störda av trafikbullret.

I en studie gjord av Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum, VMC, har forskare frågat boende i ett nybyggt område i Gårda hur de upplever bullernivån i och utanför sina hem.

Resultaten visar att endast sju procent av de boende upplevde att de störs, trots att området ligger nära spårvagnsspår, järnvägsbro och en hårt trafikerad motorled. I de bullrigaste delarna var andelen störda tolv procent. För att räknas som störd av bullret krävdes att de boende uppgett att de störs ”ganska mycket”, ”mycket” eller ”oerhört mycket”.

Resultatet förvånade forskarna bakom studien, då de förväntat sig att en fjärdedel av de tillfrågade skulle uppleva sig vara störda utifrån de beräkningar som gjorts av buller­nivåer i området. Dessutom hade de tittat på en liknande studie gjord i Klippan, där cirka en tredjedel blev störda av buller.

Tillgång till tyst rum

Områdets design tros vara en del av förklaringen. 82 procent uppgav att de har tillgång till ett tyst rum i bostaden.

– Effektiv ljudisolering och täta fönster som kan minska bullernivåerna inomhus skulle kunna vara en förklaring till detta. Dessutom är husen u-formade vilket skulle kunna skärma av en del av trafikbullret och det finns ett bullerplank, säger Helena Hasslöf, läkare och doktorand i Arbets- och Miljömedicin, Göteborgs Universitet och fortsätter:

– En annan möjlig förklaring till den låga störningsgraden kan vara att boende är en selekterad grupp som prioriterar närhet till centrala delar av staden och har en högre acceptans för buller.

Sömnstörningar

Trots att den upplevda störningsgraden av bullret var lägre än förväntat visar studien att de boende ändå upplever sig vara påverkade av trafiken utanför hemmet. Tolv procent uppger att vila eller avkoppling försvåras och tio procent svarade att de väcks då de sover med fönstret stängt.

– Den här studien kan inte svara på om sömnstörningarna är en direkt effekt av ljudnivån. Vi kan bara se att det finns folk som till exempel har svårt att somna men vi kan inte säga att det direkt beror på bullret, säger Helena Hasslöf och tillägger att tio procent av deltagarna själva ansåg att de väcktes på grund av trafikbullret.

Av de svarande uppgav 32 procent att de inte kan ha sovrumsfönster öppet och 30 procent att de inte kan ha andra fönster öppna.

– Det går ju inte att komma ifrån att det är en betydande andel av de boende som beskriver de här effekterna. Men de ingår inte i det vetenskapliga begreppet ”allmän störning”. Det här kan vara en indikation på att de hör bullret men inte upplever sig vara störda av det.

Kan kroppen tar skada även om personen i fråga inte upplever sig vara störd?

– Ja, effekterna på kroppen som kommer av att utsättas för buller påverkas inte av viljan utan händer automatiskt.

– Den som utsätts för buller under lång tid kan vänja sig så att man inte vaknar, men utifrån det kunskapsläge vi har idag blir det ändå fysiologiska reaktioner på kroppen av bullret.

Helena Hasslöf poängterar att den bullriga utomhusmiljön i Gårda kvarstår.

– Modern byggteknik kan ofta bidra till en bra inomhusmiljö men det går inte att bortse från effekter av buller i utomhusmiljön i bostadens närhet ur ett hälsoperspektiv.

Elina Bratt Lejring

DIGITAL PRENUMERATION

TVÅ VECKOR GRATIS!

Läs alla artiklar från ETC Göteborg utan kostnad första två veckorna. Därefter är priset 199 kronor/månad. Ingen bindningstid. Du får dessutom ETC Göteborg direkt till din mejl, alla dagar i veckan. Beställ för att läsa direkt.

Genom att klicka på ”Beställ” godkänner du prenumerationsvillkoren och samtycker till att ETC-företagen hanterar dina personuppgifter

Trafikbuller

• Omgivningsbuller är den miljöstörning som påverkar störst antal människor i Sverige. Oftast är orsaken trafikbuller. Ut­sättning för trafikbuller kan orsaka försämrad talförståelse, sömnproblem, försämrad inlärning och prestation samt fysiologiska stressreaktioner som till exempel ökad puls, kärlsammandragning och ökat blodtryck. Det kan även leda till ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar. De grupper som är känsligast är barn, äldre, hörselskadade och skiftarbetande.

Källa: Studien ”Störningar från trafikbuller bland boende i nybyggt område i Gårda” VMC, Göteborg 2018.