Nyheter.

2018-06-19 09:54
Friskt ålgräs i Gullmarsfjorden. Bild: Per Moksnes
Friskt ålgräs i Gullmarsfjorden.

Forskargrupp får medel för att restaurera ålgräsängar

Sedan 1980-talet har ålgräset längs Sveriges kuster minskat med över 60 procent. Det är ett allvarligt problem eftersom ålgräsängar är viktiga uppväxtmiljöer för fiskar. De värst drabbade områdena ligger norr om Göteborg. Nu har forskare vid Göteborgs universitet fått resurser till ett projekt för att försöka restaurera ålgräsängarna.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på ETC Göteborg förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på ETC Göteborg förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Det är framför allt ett område som pekas ut som särskilt utsatt för ålgräsdöden i Sverige. Området ligger norr om Göteborg, på kuststräckan mellan Stenungsund och Kungälv och framför allt på inlandssidan av Tjörn och Orust. Där har så mycket som 95 procent av ålgräset försvunnit.

– Jag är jätteorolig för det här området. Systemet har låst sig, säger Per Moksnes, forskare vid institutionen för marina vetenskaper och Havsmiljöinstitutet vid Göteborgs universitet.

Leder forskningsarbete

I ett tiotal år har han lett ett forskningsarbete med att utveckla restaureringsmetoder för ålgräs i Sverige. Forskningen har gett internationell uppmärksamhet och Havs- och vattenmyndigheten satsar nu tillsammans med Europeiska havs- och fiskerifonden elva miljoner på att stödja arbetet.

Strax efter midsommar inleder Per Moksnes forskargrupp vid GU tillsammans med Länsstyrelsen i Västra Götaland ett försök med att ­restaurera ålgräset i de värst drabbade områdena. Man vill försöka att stabilisera botten med sandtäckning och sätta upp staket nere på botten som barriärer mot drivande algmattor. Sedan ska ålgräs återplanteras.

Forskarna kommer att placera ut ett 50-tal meterstora fläckar med sand på fyra olika platser. Dessa platser är Ryskärsfjorden, Lökebergskile, Källnäs och Lilla Askerön. På hälften av fläckarna kommer det planteras nytt ålgräs.

– Svaret på om vi lyckas kommer dröja flera år, men redan under nästa sommar vet vi om det har gått åt rätt håll och även om det har gett negativa konsekvenser för bottenmiljön i övrigt, säger Per, som hoppas på gott resultat.

Han menar att det är angeläget att projektet lyckas eftersom systemet idag på vissa platser har blivit så stört att det rämnar av sig självt.

När ålgräset minskar så sker ett av två alternativ; antingen blir botten kal så att inget växer överhuvudtaget, eller så tar drivande tångmattor över bottenmiljön. Och i den miljön trivs inte viss fisk, särskilt ål och torsk. Vattnet blir också grumligare vilket försvårar för ålgräset att växa, vilket i sin tur skapar än mer grumligare vatten. Problemet beror på framför allt två faktorer; övergödning och överfiske.

Finns positiva nyheter

Några positiva nyheter finns också. I till exempel Gullmarsfjorden och i Öresund har forskarna funnit att ålgräset har vuxit till sig. Det kan bero på att i Öresund har torsken aldrig minskat på grund av trålförbudet i sundet.

– Det är mer oklart varför Kungälvsområdet har drabbats hårdare än Gullmarsfjorden. Möjligen kan det bero på att de långgrunda mjukbottnarna som är vanliga utanför Kungälv är extra känsliga för den här typen av uppgrumling, säger Per.

Vad förväntar du dig från planteringen utanför Kungälv?

– Våra förhoppningar är att vi ska hitta en metod som bryter den pågående negativa spiralen och förbättrar tillväxtförhållandena så mycket att ålgräset kan överleva och växa på de platser där den inte klarar sig idag.

Under de närmaste veckorna inleder också Göteborgs Hamns sina provplanteringar av ålgräs för att kompensera bygget av den nya terminalen i hamnen.

Helle Lyrstrand Larssen