Nyheter.

2018-01-08 13:30
Deliang Chen är professor i fysikalisk meteorologi och en av medförfattarna till en färsk forskningsrapport om torka i samband med klimatförändringarna. Foto: Annelie Moran
Deliang Chen är professor i fysikalisk meteorologi och en av medförfattarna till en färsk forskningsrapport om torka i samband med klimatförändringarna.

Forskare: Klimatmålen räcker inte

Ökenspridning, bränder och brist på dricksvatten. Det är några av konsekvenserna av ett torrare klimat.

Nu visar färska resultat från bland annat göteborgsforskare att Parismålen behöver vara en halv grad lägre för att de värsta konsekvenserna ska kunna undvikas.

– Ingen annan har tidigare systematiskt utvärderat den globala risken med torkan, säger Deliang Chen, professor i fysikalisk meteorologi vid Göteborgs universitet.

Han var 2013 en av huvudförfattarna till en av FN:s klimatpanels rapporter, som sedan låg till grund för politiska beslut på högsta internationella nivå, och har bland annat arbetat som vd för det internationella vetenskapsrådet, ICSU, och Göteborgs luft- och klimatcenter. Men det var när Deliang Chen besökte sin tidigare forskarstudent, sydkoreanske Su-Jong Jeong, som lämnade Göteborg för en tid sedan och nu arbetar i Kina, som de började diskutera utbredningen av torka kopplat till klimatförändringarna.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


Det har nu gått nästan två år och sedan dess har tolv forskare, bland dem Su-Jong Jeong och Deliang Chen, använt data från 27 olika klimatmodeller för att kartlägga hur torkan skulle breda ut sig över världen om temperaturen ökade upp till två grader.

I förra veckan publicerades resultatet i den vetenskapliga tidskriften Nature Climate Change.

Halv grad gör stor skillnad

I Parisavtalet är målet att temperaturökningen ska bli mindre än två grader, men det står även att parterna ska arbeta för att den ska stanna vid 1,5 grader.

Deliang Chen och hans forskarkollegors rapport visar att den där halva graden Celsius gör stor skillnad när det gäller torkans konsekvenser.

De hårdast drabbade områdena blir de som redan i dag kämpar med bristande vattentillförsel. Delar av Australien och Afrika ligger högst upp på listan, men även södra Europa. I särskilt utsatta regioner kan ökenklimatet sprida ut sig, dricksvatten bli otillgängligt, omfattande bränder öka i antal, vegetationen förändras och jordbruket missgynnas.

– Den allvarligaste konsekvensen är att levnadsvillkoren för människor ändras. Den samlade påverkan. Om det är torka ett år så är det ingen fara, men om det blir långvarigt så kan man till slut inte bo där längre, säger Deliang Chen.

Enligt rapporten så beror samhällskonsekvenserna på i vilken grad och hur snabbt förändringen sker, men även hur många människor som berörs. Forskarna har använt sig av olika utsläppsscenarion som tagits fram av FN:s klimatpanel, IPCC. Resultaten visar att både stora landytor och populationer kan slippa torka om temperaturförändringarna begränsas till en 1,5-gradig ökning istället för en tvågradig.

Mer torka, fler bränder

När forskarna använde klimatpanelens mest sannolika utsläppsscenario i sina modeller, så visade det sig att om medeltemperaturen höjs två grader så kommer över 24 procent av jordens landyta bli torrare och 18 procent av befolkningen att påverkas.

Deliang Chen berättar att klimatforskare redan i dag ser tecken på att det blir allt torrare i vissa områden, ett tydligt exempel är de stora bränderna som härjat och blivit okontrollerbara i södra Europa och brunnar i norra Kina som inte längre når ner till grundvattnet. På det svenska klimatet väntas de globala förändringarna ha en motsatt effekt, det vill säga ökad nederbörd. Men om människor tvingas lämna sina städer och byar på vår eller andra kontinenter så kommer det att märkas även här.

– Geopolitiskt kan det ha ganska stor betydelse. Flera stora folkvandringar har börjat med torka, säger Deliang Chen och tillägger att även många civilisationers fall, som dynastierna i Kina, har föregåtts av torka och utmynnat i allvarliga konsekvenser.

Forskarnas ton i rapporten signalerar att det är bråttom. De skriver att dagens mål och policys inte är tillräckliga och att det snabbt behövs åtgärder för att minska utbredningen av torka. Deliang Chen hoppas att politiker med makt att förändra tar till sig resultaten.

– Det viktigaste för mig som forskare är att visa konsekvenser som inte är kända sedan tidigare. Min förhoppning är att de politiska besluten baseras på sund kunskap. Långsiktigt och globalt.

Forskningsresultaten

l Rapporten ”Keeping global warming within 1.5°C constrains emergence of aridification” publicerades i Nature Climate Change den 1 januari 2018.

l Chang-Eui Park och Su-Jong Jeong är huvudförfattare, men de har fått stöttning av ytterligare tio forskare, varav göteborgaren Deliang Chen är en.

l Data från 27 globala klimat-modeller användes.

l När forskarna använde IPCC:s

utsläppsscenario RCP8.5 blev 24 procent av landytan torrare och 18 procent av befolkningen påverkades vid 2 graders uppvärmning. Motsvarande siffror blir ca två tredje-delar mindre om det istället blir maximalt 1,5 graders uppvärmning.