Nyheter.

2017-12-04 14:00
Under fredagen hölls en tyst manifestation på Gustav Adolfs torg av de branschorganisationer som är spunna ur #metoo.   Bild: Christian Egefur
Under fredagen hölls en tyst manifestation på Gustav Adolfs torg av de branschorganisationer som är spunna ur #metoo.

Fler tar kontakt efter #metoo

Efter #metoo märker kris- och relationsenheten i Göteborg av fler kontakter – och att fler också vill diskutera händelser bakåt i tiden.

I några månader, ungefär, har #metoo-kampanjen gjort stora avtryck i samhället. Uppropen från olika branscher och arbetsplatser för att få stopp på sexuella övergrepp och trakasserier mot kvinnor är många nu till antalet. Och det märks också hos de som hjälper kvinnor som råkat ut för detta.

– Det är fler som vänder sig till oss i verksamheterna sedan denna stora rörelse startade, säger Christina Svensson, chef för kris- och relationsenheten inom social resursförvaltning, i Göteborgs stad.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


 

Inom hennes enhet ingår bland annat kriscentrum för kvinnor och stödcentrum för brottsutsatta, där kanske främst de senare får ta emot många som utsatts för övergrepp. För många har #metoo blivit en ögonöppnare att något som hänt varit fel, och då har det blivit aktuellt att vända sig till stödcentrum.

– Det kanske är så att man inte identifierat sig som brottsutsatt utan sett det som att det är något som ingår i livet, säger Christina Svensson.

På arbetsplatserna har det kanske tystats ner, eventuellt på grund av okunskap men ibland kan det också vara för att kulturen på en arbetsplats ser ut på det sättet, tror Christina Svensson.

– Ett aktuellt exempel är Jennifer Wegerup som nyligen beskrev situationen på Aftonbladet, men det ser ut så också på så många platser och arenor, säger Christina Svensson.

Mod och kraft till fler

Christina Svensson tror och hoppas nu att kampanjen och uppropen ska ge mod och kraft till fler – att de kvinnor som söker sig till verksamheterna inte ska känna skam, skuld och ensamhet. Hon tror också att fler historier kommer att komma fram när fler vågar ta kontakt.

– Många gånger är det så att något händer i dag och så vänder man sig till Stödcentrum och kommer på besök. När man sedan sitter på besök är det inte sällan så att andra händelser i livet som påverkat kommer fram. Fler bekymmer kan lyftas fram vid ett besök hos oss och det här är exempel på sådant, säger Christina Svensson.

Kampanjen har gjort frågorna som du arbetar med ytterst aktuella. Hur upplever du det?

– För våra verksamheter blir det ett positivt inslag eftersom frågan lyfts på en generell nivå. Skammen och skulden hos många av de som som vänder sig till oss ändras till att de inte känner sig ensamma. Jag tror också att det kan förändra sådant som exempelvis möteskultur.

”Överleva här och nu”

På Partille kvinnojour har det inte märkts av någon skillnad under perioden efter att #metoo tog fart. Till stor del kan det förklaras med att de hanterar ärenden av en akut karaktär. Statistiken har inte skjutit upp, säger Therese som arbetar på Partille Kvinnojour.

– När det gäller våld i nära relationer finns det relationer där det enda som finns är att överleva här och nu. Då ligger inte fokus på omvärlden utan enbart på att sig fram och klara av situationen, säger hon.

#metoo har förstås diskuterats på Partille kvinnojour, och de stöttar kampanjen och uppropen. Men någon direkt koppling mellan kampanjen och de senaste månadernas arbete går inte att se.

– Vi tänker lite att vi separerar de olika lagren. Men det kan förstås hända att #metoo gjort att individer vågat kontakta oss, men det är inget vi har fått berättat för oss, säger Therese.

Fått politikerna att lyssna

Christina Svensson på Göteborgs stad tycker sig se att frågorna nu hanteras på ett positivt sätt. Generellt har kampanjen och uppropen lyft många frågor – och även fått politikernas uppmärksamhet.

– Av det jag hittills sett och hört tycker jag mig se mycket positivt. Nätsajter och kampanjer startas, och man lyfter det till att det inte bara handlar om skådespelare eller bara företagarvärlden, utan det lyfts till att det handlar om fler frågor. Det får många ringar på vattnet, exempelvis inom skolan, säger Christina Svensson.

Och på längre sikt tror hon att det är bra – för alla.

– Om vi vill ha ett bra, jämlikt och jämställt samhälle i framtiden så är det bra att det lyfts. Och jag tycker att det händer nu. Det är bra, säger Christina Svensson.