Nyheter.

2021-02-25 11:37
Bild: Björn Larsson Rosvall/TT
Puffetikett
ETC Göteborg

Få med munskydd – trots nya rekommendationer

Från och med onsdag förra veckan så uppmanas samtliga resenärer i kollektivtrafiken att bära munskydd, vid alla resor, dygnet runt. Men det räcker att ställa sig på en spårvagn för att inse att det inte efterföljs, alls.

Tidigare rekommendationer var att munskydd skulle bäras i rusningstrafiken, men från den 17 februari har Västra Götalandsregionen i samråd med Folkhälsomyndigheten och Länsstyrelsen i Västra Götaland fattat beslut om nya regionala rekommendationer.

– Det är viktigt att vi verkligen markerar allvaret i det här, betonade smittskyddsläkaren Thomas Wahlberg då.

Men det allvaret tycks ha gått de allra flesta resenärer i Göteborg förbi. ETC Göteborg har vid ett flertal tillfällen under veckan räknat antalet munskyddsbärare på spårvagnar i Göteborg. Det mindre empiriska materialet saknar naturligtvis statistisk evidens, men är ändå rätt talande för hur det ser ut. På fredagen vid klockan 14.30 satt det 25 personer på spårvagn 11 vid SKF. Endast två med munskydd. Dagen efter, klockan 12.30 på spårvagn 7 vid Centralstationen, befann sig 22 personer i samma vagn. Tre bar munskydd. På spårvagn 10 på söndagskvällen bar en av elva munskydd.

Ungefär sådär har det sedan fortsatt. Bara en bråkdel av resenärerna bekymrar sig om munskydd längre, trots de skarpare rekommendationerna.

– Vi har inga färska siffror sedan de nya restriktionerna infördes, men vi vet sedan innan att det är en ganska låg andel resenärer som använder. Runt 40 procent vid de stickprover vi har gjort, säger Västtrafiks presskommunikatör Henrik Kjellberg.

På Västtrafik ligger ansvaret att informera resenärerna kring de rekommendationer som finns.

– Vi har gjort om den kommunikationen från och med i onsdags. Vi har information i utropen från fordonen, vi har anslag uppsatta på fordonen och vi har delat information via nyhetsbrev och sociala medier bland annat, samt realtidsinformation i skyltarna på hållplatserna och i vår app.

Ser halverat resande

Folkhälsomyndigheten underströk så sent som på tisdagens pressträff att munskydd inte är att ses som ett alternativ till att hålla avstånd. Om en buss eller annat är full ska man inte ta på sig skyddet och kliva ombord, för det hjälper inte, sa Anders Tegnell. Och måhända kan det vara så att fler lyder den uppmaningen, för Västtrafik ser fortsatt ett klart mindre resande.

– Det ser vi att många gör. Vi har ett resande som är ungefär halverat jämfört med vad det brukar vara vid den här perioden andra år, säger Henrik Kjellberg.

För att underlätta för de resenärer som inte har möjlighet att skaffa egna munskydd delar Västtrafik ut sådana i sina butiker. Sedan de nya rekommendationerna får varje resenär nu plocka på sig två munskydd mot uppvisande av giltig biljett på deras egna butiker.

Henrik Kjellberg påpekar att Västtrafik inte har något krav eller uppgift att kontrollera att myndigheternas rekommendationer efterföljs, utan bara just att informera.

Men just nu har ni fler biljettkontrollanter än vanligt ute. Har de någon uppgift att kolla munskydd?

– Vi över lag har ingen sådan uppgift. Det är ju en rekommendation och inte ett krav och vi har ingen möjlighet att neka folk att resa med oss eller något sådant. Men vill vår personal påminna om det så får de göra det. Vi har haft ett pågående arbete med att öka antalet kontrollanter under en längre tid, så det är ingen insats just nu i och med detta.

Hur går diskussionerna där? Anses det lämpligt med fler kontrollanter på fordonen just nu?

– De har tagit fram arbetssätt för att anpassa sig till den rådande situationen och arbetar med både munskydd och visir i vissa fall. De kan ju också ha en effekt på folks benägenhet att fuska, vilket gör att trängsel av den anledningen kan minska.

Fakta: REGIONALA REKOMMENDATIONER

• Du bör begränsa antalet nya nära kontakter genom att endast umgås med de personer som du normalt träffar. Om du träffar andra personer än de i din mindre krets, bör ni undvika att vara nära varandra. Umgås helst utomhus, men tänk på att hålla avstånd även där.

• Du bör undvika platser som exempelvis kollektivtrafik, köpcentrum och butiker om det är risk för trängsel. Välj att handla på tider när minimalt antal andra personer finns i butiken. Vistas i butiken så kort tid som möjligt, och handla helst utan medföljande sällskap.

• Avstå helst från icke nödvändiga resor. Men om du måste resa, gör det då så smittsäkert som möjligt. Du bör använda engångsmunskydd (detta gäller personer födda 2004 och tidigare) när du reser med kollektivtrafik, alltid i rusningstrafik (kl. 7–9 och kl. 16–18) men även vid andra tider så länge det råder utbredd samhällsspridning av covid-19.

• Använd engångsmunskydd i situationer där nära kontakt, under längre tid i inomhusmiljö, inte går att undvika. Observera dock att munskydd inte ersätter regeln att undvika nära kontakt och att hålla avstånd.

• Fortsätt arbeta hemifrån så ofta du kan. På arbetsplatser där hemarbete inte är möjligt, undvik trängsel, håll avstånd och försök träffa så få som möjligt. Det gäller även i fikarum och personalrum. Om du har luftvägssymtom, även lindriga, stanna hemma.

• Smittskydd Västra Götaland rekommenderar fortsatt undervisning inom gymnasieskolan med högst 20 procent närundervisning.

Rekommendationerna gäller från 17 februari till och med 14 mars 2021.