Nyheter.

2021-05-12 16:21
Puffetikett
ETC Göteborg

”Ett samhälle som arbetar med naturen och inte emot den”

Staden vi bor i fyller 400 år och vi tar jubilerandet i akt för att låta tongivande göteborgare ge sina visioner med lite större förhoppningar och längre perspektiv. Hur ser du framtidens Göteborg?

Vildbin och fjärilar

Lena Nilsson, ordförande, Naturskyddsföreningen i Göteborg

Bild: Simon Jönsson

Det är tidigt en lördag morgon i maj, solens strålar silar genom trädkronorna på de stora träden som står tätt längs gatan i den nya stadsdelen. Askar, tallar, ekar, almar och lindar skapar tillsammans en sval miljö under sina varierade kronor. Uppe i träden kvittrar småfåglar. På gårdsgatan cyklar några barn mot den stora lekplatsen som ligger i sluttningen mot berget. Längs gårdsgatan finns ett välutvecklat öppet dagvattensystem där den nyfikne kan se vattnets kretslopp och groddjur och fåglar som gömmer sig i den höga vassen och de täta buskarna. Det syns att det lockar till lek, för några barn går på spänger över bäcken. Intill lekplatsen finns en äng med stor artvariation, en mängd olika blommor har slagit ut. Den stora variationen av växter har uppkommit efter många års bete av kor och eller kanske får. Andra, angränsande, ängar i bostadsområdet har slagits med lie varje år. Till sommaren kommer det att surra av vildbin och fjärilar här. Följer man gårdsgatan i andra riktningen, kommer man till ett mindre, bilfritt torg intill älven. Torget omges av kaféer och uteserveringar i solläge. På torget förbereds också matmarknaden för lokala grödor och från urbana odlingar i stadsdelen. I närheten finns också några verksamhetslokaler med fokus på återbruk och skaparverkstäder. Alla byggnader är klimatsmart byggda, några till och med klimatpositiva och många av husen har trästomme och träfasad. I övrigt har många byggnader gröna fasader, fågel- och fladdermusholkar, och på taken varvas solceller och biotoptak. 

Utanför staden, i havet, har ekosystemen återställts i så hög grad att ett försiktigt hållbart fiske nu kan återupptas på prov. Man har kommit tillrätta med övergödning och utsläpp så att haven är utom fara och stränderna och vattnen är tillgängliga för alla. 

Så här kan Göteborg se ut 2035. Staden har då utvecklats till ett samhälle som arbetar med naturen och inte emot den. Det är en stad där invånare har nära till naturområden, där vi bygger klimatsmarta hus och där naturområdena har ett rikt växt- och djurliv.