Nyheter.

2018-05-03 13:38
Bild: UNStudio och Kjellgren Kaminsky

Dags att tycka till om linbanan

Nu finns det möjlighet för allmänheten att komma med synpunkter på linbanans stationer och torn. Man kan också åka en tredimensionell version av linbanan för att se hur det kommer vara att åka gondol över älven.

Trots att det slutgiltiga investeringsbeslutet tas av kommunfullmäktige först nästa sommar har planerna på en stadslinbana mellan Wieselgrensplatsen och Järntorget kommit långt. I våras vann arkitektkontoren UNStudio och Kjellgren Kaminsky tävlingen om hur stationerna och tornen ska se ut, och nu är detaljplanerna ute på samråd. Det betyder att det är dags för göteborgarna att tycka till.

En station planeras precis intill spårvagnshållplatsen Wieselgrensplatsen. Nästa stationsbyggnad ska placeras vid sydvästra hörnet av Ramberget och där ska det även byggas en depå för gondolerna. Därefter fortsätter linbanan ner till Lindholmen och gör ett stopp vid rondellen vid Lindholmen Science Park, för att sedan fortsätta över älven och stanna intill Järntorget. Detaljplanen för stationen på Järntorget är inte färdig än, så det är bara de övriga tre stationsområdena som är ute på samråd.

Utställningar med illustrationer och kartor finns att se i stadsbyggnadskontorets lokaler på Köpmansgatan, i det nya Älvrummet på Lindholmen Science Park och på Lundbys stadsdelsförvaltning på Vågmästaregatan. Man kan lämna synpunkter digitalt eller delta i det samrådsmöte som hålls den 8 maj.

Majoriteten är positiva

Under våren har kommunen och Västtrafik genomfört en undersökning där de frågat cirka 500 göteborgare i centrala Göteborg om vad de tycker om den planerade linbanan. 70 procent av de tillfrågade var positivt inställda till att linbanan ska vara en del av kollektivtrafiksystemet, men bara kring 25 procent trodde att linbanan skulle bli en naturlig del av deras resande.

För att göteborgarna ska få en tydligare bild av var linbanan ska gå och hur det kommer att se ut kring stationsområdena har kommunen gjort en 3D-visualisering av linbanan.

–  På det här sättet får göteborgarna en bättre chans att förstå samrådsförslaget. Det ger ökad transparens i planprocessen och möjlighet till mer demokratiskt inflytande när något som kan upplevas som så abstrakt, som en linbana, blir lättare att ta till sig. Förhoppningsvis kan det också minska osäkerheten om hur linbanan uppfattas för boende och verksamma nära stadslinbanan, säger Henrik Kant som är Göteborgs Stads stadsbyggnadsdirektör.

DIGITAL PRENUMERATION

FÖRSTA MÅNADEN GRATIS!

Läs alla artiklar från ETC Göteborg utan kostnad första månaden. Därefter är priset 199 kronor/månad. Ingen bindningstid. Du får dessutom ETC Göteborg direkt till din mejl, alla dagar i veckan. Beställ för att läsa direkt.

Genom att klicka på ”Beställ” godkänner du prenumerationsvillkoren och samtycker till att ETC-företagen hanterar dina personuppgifter

Vad händer nu?

• Detaljplanerna över stationsområdena på Wieselgrensplatsen, västra Ramberget och Lindholmen är på samråd fram till den 22 maj. Den 8 maj klockan 17 hålls ett öppet samrådsmöte i stadsbyggnadskontorets lokaler på Köpmansgatan 20.Den som vill tycka till kan även göra det via kommunens hemsida, e-post eller post.

• Under 2017 och 2018 genomför kommunen och Västtrafik en genomförandestudie. Den ska sedan ligga till grund för det slutgiltiga investeringsbeslutet som ska tas i kommunfullmäktige sommaren 2019.

• Målet är att linbanan ska vara i bruk 2021.