Nyheter.

2018-02-09 11:42
Det blir inte bara nytt och fräscht, det ska också bli hållbart ur flera synvinklar i det nybyggda området.  Bild: Kanozi Arkitekter
Det blir inte bara nytt och fräscht, det ska också bli hållbart ur flera synvinklar i det nybyggda området.

Certifiering ska göra området hållbart

Det stora projektet att omvandla Älvstranden vid Masthugget ska ske hållbart. Därför kommer området att få en certifiering som godkänner att allt sker på ett hållbart sätt.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på ETC Göteborg förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på ETC Göteborg förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Som ett av Sveriges första nya byggprojekt kommer Masthuggskajen att bli ett hållbarhetscertifierat område. För att få området godkänt enligt den certifiering som kommunen söker behöver det bli blandat ur en socioekonomisk synvinkel, vara enkelt att leva hållbart i, ha en bra utemiljö och fungera även om klimatet förändras till följd av den globala uppvärmningen.

Emmali Jansson (MP), ordförande i byggnadsnämnden, menar att certifieringen ger en garanti på att området blir hållbart.

– Det skulle ju vara jättebra om man alltid gjorde så här. Men med certifieringen är det någon utifrån som är lite mer opartisk som kontrollerar så att både vi i kommunen och de som bygger gör rätt saker och saker som ger en positiv effekt, säger hon.

En sak som underlättat i arbetet är att kommunen äger mycket av marken som ska bebyggas utmed kajen.

– Då kan vi ställa krav på att man måste uppfylla den här certifieringen för att få bygga.

För att området ska nå upp till kraven som ställs kommer byggandet ha 20 indikatorer som ska uppfyllas. Alla som bygger i området kommer att behöva respektera certifieringen, då det är inskrivet i planen.

För att underlätta en hållbar livsstil för dem som bor i området kommer det att finnas 100 bilpoolsbilar och det kommer att finnas el-laddning vid alla parkeringar. Det ska också vara lättare att röra sig i området genom bättre gång- och cykelstråk, för bland annat barn. Det kommer ställas krav på hur parker och grönytor utformas och att lekplatserna ska hålla en viss kvalité.

En del billiga hyresrätter utlovas, liksom en del lägenheter för personer med behov av assistans. Dessutom kommer hyrorna på vissa av lokalerna som byggs att vara lägre, så att föreningar eller mindre företag ska ha råd att hyra dessa.

– Det är viktigt så att inte hela området uppfattas som ett rikemansreservat, säger Emmali Jansson.

För att stadsdelen ska hålla även om klimatet förändras till följd av utsläppen av växthusgaser kommer det byggas skyddsvallar mot älven utifall det blir översvämning och en nedsänkt park ska motverka att staden blir obrukbar om det regnar.

– Denna typ av anpassning måste göras. Det är mycket lättare att göra det i ett nytt område än i befintliga, säger Emmali Jansson.

Certifieringen sker tillsammans med City lab, som är en del av den ideella föreningen Sweden Green Building Council. Totalt finns 20 projekt som jobbar för samma typ av certifiering.