Nyheter.

2018-02-12 05:12
Det är orimligt att det bor så många familjer på så liten yta. Det är en trångboddhet som inte går att förstå, sääger Helene Odenljung, Liberalerna. Foto: TT
Det är orimligt att det bor så många familjer på så liten yta. Det är en trångboddhet som inte går att förstå, sääger Helene Odenljung, Liberalerna.

Alliansens plan mot svartkontrakt möter kritik

Alliansens plan för att stoppa svartkontrakten sågas av tjänstemännen och de rödgröna politikerna. Totalt riskerar 150 barnfamiljer att bli bostadslösa, vilket skulle kosta kommunen 20 miljoner att lösa.

– Det mest kallhamrade förslag vi sett från Alliansen den här mandatperioden, säger Daniel Bernmar (V).

Kommunstyrelsen beslutade i oktober att det skulle vara slut på svarta hyreskontrakt i staden. Därför skulle personer som har försörjningsstöd avkrävas ett bevis på att deras hyreskontrakt är ”vita” för att få ekonomiskt stöd för dem. Annars skulle inga pengar betalas ut och personerna skulle därmed tvingas att flytta. Det var ett förslag från Alliansen, som gick igenom efter att SD och Martin Wannholt, politisk vilde, stött den i kommunstyrelsen.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


Nu har stadsledningskontorets personal utrett hur ett införande av förslaget skulle kunna gå till. Det finns dock en hel del problem med det nya kravet för stöd för bostäder – det är inte förenligt med rådande rättsläge och riskerar att kosta kommunen dyra pengar.

Problematisk fråga

Louise Odengard är avdelningschef för Individ- och familjeomsorg på stadsledningskontoret och har ansvarat för stadsledningskontorets utredning. Hon tycker det att det är en svår och problematisk fråga som nu behandlas.

– Den stora samhällsfrågan kring oegentligheter av det här slaget är svår. Vi har valt att lämna det här utan förslag till beslut. Det är upp till kommunstyrelsen att handlägga frågan vidare med den information som framkommer i vårt -tjänsteutlåtande.

Tjänstemännen har samma bild av problemen med svarta hyreskontrakt som kommun-styrelsen, men håller inte med om den lösning som är på gång.

– Utifrån den information som vi plockat fram så gör vi en annan bedömning än kommunstyrelsen kring hur man skulle kunna lösa det.

Följer inte rättsliga läget

Ett av de problemen som framkommer i utlåtandet är att förslaget inte följer det rättsliga läget i Sverige. Det handlar dels om hur socialstyrelsen ställer sig till att göra på det sätt som föreslås, och det går inte i linje med deras agerande. Dessutom har de domar som förvaltningsdomstolarna förkunnat inte visat att det skulle gå att göra såhär.

– Det här beslutet harmoniserar inte med hur det ser ut i rättsläget i landet. Socialstyrelsen har inte den hållningen, det står inte i allmänna råd och rättspraxis visar inte den här vägen, säger Louise Odengard.

Tidigare har Södertälje genomfört en liknande åtgärd som den alliansen nu vill få igenom, men den är inte i linje med rättsläget.

Tjänstemännen hos kommunen har också räknat på vad införandet av de nya reglerna skulle kunna få för ekonomiska effekter för kommunen. Totalt beräknas det finnas 520 hushåll i Göteborg som lever med oriktiga andrahandskontrakt. Cirka 150 av dem är barnfamiljer. Skulle de nya reglerna innebära att 50 barnfamiljer i stället  behöver placeras skulle det, enligt beräkningen, kosta 20 miljoner.

Står fast vid förslaget

Ärendet bordlades på senaste kommunstyrelsemötet, men alliansens står fast vid förslaget och kommer att driva igenom det, om de får stöd av de två vildarna i kommunstyrelsen.

Helene Odenjung (L) säger att det är en nödvändig insats för att komma till bukt med problemet att det finns svarta andrahandskontrakt.

– Det är ett jättestort problem att många är skrivna på samma adress och att man inte har muskler att kontrollera hur det förhåller sig.

Det låter som att det blir en dyr affär för staden?

– Man måste se det ur det mänskliga perspektivet. Det är orimligt att det bor så många familjer på så liten yta. Det är en trångboddhet som inte går att förstå. Det är oförståeligt att det får fortsätta och att kommunen säger att vi tar över det ansvaret. Det är ett ansvar man har som kommun, säger Helene Odenjung.

”Kastar ut barnfamiljer”

De rödgröna skräder dock inte orden kring vad de tycker om Alliansens nya politik för försörjningsstöd till personer som hyr svart.

– Det är inte bara vi rödgröna som konstaterat att det här förslaget är olagligt, utan det har också stadsledningskontoret gjort. Trots det vill de genomföra den här förändringen som kommer kosta 100 familjer sina hem. Det är inte det vi ska jobba med, att kasta ut barnfamiljer från sin bostad, säger Daniel Bernmar (V).

Han kallar det för en ”social katastrof” för staden.

– Det här är det mest kallhamrade förslag som de lagt under mandatperioden, det måste jag säga.

Ann-Sofie Hermansson (S) framhåller att även de rödgröna har varit tuffa mot svarta kontrakt och driver en politik mot de som hyr ut lägenheter svart.

– Det här är att straffa barnfamiljerna eller andra utsatta grupperna i stället för de kriminella, säger hon.

Varnar för kostnaderna

Ulf Kamne (MP) varnar för att kostnaderna kan bli högre än de 20 miljoner som stadsledningskontoret varnar för.

– Jag tror de har räknat lågt. Och då ska man komma ihåg att det inte räknar med det lidande som det innebär att bli arbetslös.

De rödgröna valde att bordlägga ärendet då de vill ha tid att inkomma med en ordentlig reservation. Detta eftersom de är oroliga att beslutet ska leda till att kommunstyrelsen inte beviljas ansvarsfrihet av revisorerna, eftersom förslaget inte följer rådande lagar.

DIGITAL PRENUMERATION

FÖRSTA MÅNADEN GRATIS!

Läs alla artiklar från ETC Göteborg utan kostnad första månaden. Därefter är priset 199 kronor/månad. Ingen bindningstid. Du får dessutom ETC Göteborg direkt till din mejl, alla dagar i veckan. Beställ för att läsa direkt.

Genom att klicka på ”Beställ” godkänner du prenumerationsvillkoren och samtycker till att ETC-företagen hanterar dina personuppgifter