Nyheter.

2018-06-14 15:42
Helene Odenjung (L), Jonas Ransgård (M) och David Lega (KD) presenterade Alliansens budget i rådhuset. Bild: Elina Bratt Lejring
Helene Odenjung (L), Jonas Ransgård (M) och David Lega (KD) presenterade Alliansens budget i rådhuset.

Alliansen vill satsa på trygghet och företagande

Stärkt företagsklimat och fler övervakningskameror är några av satsningarna i Alliansens budgetförslag. För att finansiera det vill partierna höja förskoleavgifterna och slopa projekten med arbetstidsförkortningar.

På tisdag släppte Alliansen sitt gemensamma budgetförslag för hur kommunens pengar ska fördelas under nästa år. Politikerna började med att ge en lägesbild över en stad där betygen sjunker, sjukfrånvaron ökar och kommunens kostnadsutveckling överskrider intäktsutvecklingen.

David Lega (KD) var bekymrad över hur lågt stadens företagare rankar företagsklimatet.

– Det är inget annat än hysteriskt misslyckande. Vi behöver få till ett bättre företagsklimat för att få in de intäkter vi behöver och kan göra de satsningar vi vill, säger han.

Flera av partiernas satsningar handlar om förskolan och grundskolan. De vill lägga fem miljoner på att höja lönerna för förskolelärare och skapa fler karriärvägar inom förskolan, genom att till exempel införa tjänster som förste förskolelärare. De satsar också 80 miljoner kronor på att öka kvaliteten inom grundskolan – pengar som rektorerna ska kunna använda till att anställa fler speciallärare eller minska storleken på klasserna.

– Vi är övertygade om att det krävs ett ökat fokus på tidiga insatser och studiero i skolan. Elever som behöver särskilt stöd ska få det, men även särbegåvade elever ska få bättre förutsättningar, säger Helene Odenjung (L).

Vill snabba på byggtakten

Oppositionspolitikerna var också kritiska till de rödgrönas bostadsbyggande som de menar går för långsamt.

– Just nu byggs det upp en stor bostadsbrist som drabbar alla grupper i samhället, men främst personer som saknar kontakter och ekonomiska resurser, säger Jonas Ransgård (M).

För att öka bostadsbyggandet i Göteborg vill Alliansen snabba på kommunens planprocess. De vill förbättra samarbetet mellan byggnadsnämnden, fastighetsnämnden och trafiknämnden så att fler planer omsätts till bygglov och startbesked. Partierna tycker inte att kommunen nödvändigtvis måste göra alla detaljplaner själva utan att arbetet ska kunna läggas ut på privata aktörer.

– Andra aktörer ska kunna komma med förslag på detaljplaner som kommunen bara kan granska och godkänna. Vi ska inte envisas med att det ska ske i monopol för det tar alldeles för lång tid, säger Jonas Ransgård.

En annan utgiftspost i Alliansens budgetförslag är trygghetsskapande arbete. De föreslår att kommunen ska lägga 33 miljoner på att ha fler bevakade områden och mer ekonomiskt stöd till nattvandrare och andra trygghetsskapande föreningar. Pengarna ska också räcka till att sätta upp fler övervakningskameror.

– Vi konstaterar att den upplevda otryggheten ökar och det är helt oacceptabelt. Därför vill vi ha fler trygghetsfrämjande kameror som kommunen medfinansierar men som polisen använder, säger Jonas Ransgård.

Månadskorten blir dyrare

För att finansiera satsningarna vill de slopa flera satsningar som de rödgröna politikerna genomfört de senaste åren. De vill inte längre finansiera cykelkök eller ha kvar den fria entréavgiften på museerna. Dessutom vill de ta bort kommunens subventionerade månadskort som innebär att månadskorten är billigare i Göteborg än i resten av Västra Götaland. Allianspartierna vill också höja avgifterna för förskola och fritids och slopa projekten med arbetstidsförkortning.

– Det har varit för mycket fokus på kringverksamheter och jippon. Vi vill satsa på kommunens kärnverksamheter, säger Jonas Ransgård.

DIGITAL PRENUMERATION

TVÅ VECKOR GRATIS!

Läs alla artiklar från ETC Göteborg utan kostnad första två veckorna. Därefter är priset 199 kronor/månad. Ingen bindningstid. Du får dessutom ETC Göteborg direkt till din mejl, alla dagar i veckan. Beställ för att läsa direkt.

Genom att klicka på ”Prenumerera” godkänner du prenumerationsvillkoren och samtycker till att ETC-företagen hanterar dina personuppgifter

Alliansens budget i korthet

• Äldreombudsman, tjejjourer och skolakut. Det är några av de satsningar som Alliansen vill göra inför 2019. Pengar riktas även till ökad insyn och transparens.

• 2 miljoner kronor på att finansiera en äldreombudsman. Äldreombudsmannen ska ge stöd, råd och vägledning till äldre och deras anhöriga samt på andra sätt bedriva ett effektivt arbete för stadens äldre.

• 4 miljoner kronor på att inrätta en skolakut. Där ska de elever som inte klarar av att gå i en vanlig klass placeras under en begränsad tid.

• 2 miljoner ska satsas på förbättrad studie- och yrkesvägledning. Detta på grund av att Alliansen anser att Göteborg behöver bli bättre på att erbjuda alla elever en oberoende kvalificerad studie- och yrkesvägledning, särskilt för elever i de yngre åldrarna.

• 6 miljoner kronor för att ge stärkt långsiktigt stöd till kvinno- och tjejjourer och andra frivilligorganisationer.

• 5 miljoner kronor planerar Alliansen kommuncentralt att satsa på ökad insyn och transparens. Satsningen syftar till att möjliggöra för stadsrevisionen att göra ytterligare granskningar av stadens verksamheter.

• 2 miljoner kronor ska satsas på att förebygga antisemitism och intolerans. Alliansen vill att stadens arbete med Levande historia ska fortsätta.