Nyheter.

2018-02-09 05:04
Trots att hela kajområdet ska byggas om kommer man fortfarande att kunna ta Stenabåten till Danmark härifrån. Politikerna är oense om när, eller ens om, terminalen ska flyttas. Foto: Christian Egefur
Trots att hela kajområdet ska byggas om kommer man fortfarande att kunna ta Stenabåten till Danmark härifrån. Politikerna är oense om när, eller ens om, terminalen ska flyttas.

1 300 nya bostäder – men Stenaterminalen består

Det blir både hotell, handel, förskolor, parkeringsplatser och park i nya Masthugget. Planen för nästa del av utvecklingen börjar bli klar, men den framtida placeringen av Stenabåtarna är fortfarande ett frågetecken som splittrar partierna.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på ETC Göteborg förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på ETC Göteborg förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Nästa steg i utvecklingen av kajen som går utmed vattnet vid Masthugget, kallat Järnvågen, har börjat få form. Byggnadsnämnden har godkänt en plan, och nu ska kommunfullmäktige avgöra frågan. Planen innehåller flera spektakulära byggnader, bland annat en konstgjord halvö där flera höga hus kommer att stå.

Den nya planen täcker in området från där Skeppsbron övergår till Emigrantvägen och bort till Masthuggstorget. Totalt kommer det att bli 1 300 nya lägenheter, 100 000 kvadratmeter kontor, 25 000 kvadratmeter handel, två förskolor, en skola, 1500 parkeringsplatser och ett stort grönområde. Dessutom kommer Masthuggstorget att förlängas med ytterligare grönområde ner mot vattnet.

Folkets hus ska bygga ett hotell med 440 rum, och så här kommer det se ut från korsningen Linnégatan/Andra långgatan. Tidigare var det osäkert om hotellet skulle bli av eftersom Folkets hus hade svårt att få ihop finansieringen, men nu ska det ha löst sig Bild: Erseus Arkitekter
Folkets hus ska bygga ett hotell med 440 rum, och så här kommer det se ut från korsningen Linnégatan/Andra långgatan. Tidigare var det osäkert om hotellet skulle bli av eftersom Folkets hus hade svårt att få ihop finansieringen, men nu ska det ha löst sig

Terminalen blir kvar

Men kvar i planen är Stenas Danmarksterminal. Nämndens ordförande Emmali Jansson (MP) säger att hon hoppas att man framöver kommer kunna flytta terminalen, som blivit något av ett landmärke.

– Det finns en tanke om att färjetrafiken på sikt kommer att flytta ut och låta hela staden komma ner till vattnet. Vi är oense om precis när.

Miljöpartiet vill att Stenaterminalen ska vara flyttad 2025. Hon får medhåll om att den behöver flyttas av vänsterns representant Johan Zandin. Han framhåller behovet av en ny broförbindelse över älven, och att det i samband med det bygget kan bli relevant att flytta terminalen.

– Så att man inte behöver bygga en bro där de båtarna kan passera.

Men Johannes Hulter (S) menar att det finns ett stort värde i att ha kvar Stena i centrala Göteborg.

– Vi vet att det bland göteborgarna finns en stark kärlek till de här båtarna och dess trafik. Det hör mycket ihop med Göteborgs identitet. Det har vi stor respekt för. Sen handlar det mycket om hur Stena vill utvecklas som företag längre fram.

Han får medhåll från Alliansens ledamöter i Stadsbyggnadsnämnden. Ann Catrine Fogelgren framhåller närheten till spårvagnen som en anledning till att ha kvar Stena-terminalen på nuvarande placering. Hampus Hagman (KD) menar att Stena erbjuder många arbetstillfällen.

– Därför måste Stena ha jättegoda förutsättningar för att driva sitt företag i Göteborg i ett centralt läge, säger han.

En känslig bit i planeringen av det nya området har varit det stora hotell som ska sträcka sig upp ur Folkets hus. Efter att Folkets hus backat ur såg planen ut att vara i fara, men föreningen ska ha svängt i frågan, hittat finansiering, och nu finns hotellet fortfarande kvar i planen.

Kommersen rivs

Den populära loppmarknaden Kommersen kommer att rivas. Men det betyder inte slutet för den klassiska köpeplatsen. Målet är att hitta nya lokaler inom området där Kommersens verksamhet kan husera, säger Per Osvalds, som jobbar på stadsbyggnadskontoret med Älvstrandens utveckling.

– Kommersens byggnad är i så dåligt skick att vi bedömer att den behöver rivas. Den klarar inte av att användas vidare, det är bland annat hål i taket. Men verksamheten kommersen försöker vi behålla. Det behöver vi jobba vidare med, säger han.

Den etapp av utveckligen kring älvstranden som planerats tidigare, Skeppsbron, har stångats med flera problem. Efter att det blev känt att priset för byggnationen skenat iväg har politikerna i kommunstyrelsen reagerat. Nu har de beslutat att det ska bli nytag, och att man ska vända på varenda sten för att få Skeppsbron att gå ihop ekonomiskt. Men Per Osvald ser inte att den risken föreligger för den nya kajetappen.

– Skeppsbron och de kunskaper vi fått därifrån har påverkat kalkylen i den här planen. Vi vet mer om hur mycket det kostar  att bygga ut i vattnet till exempel. Kalkylerna vi har nu pekar mot att det kommer att hålla ekonomiskt.

Det finns ingen risk att det blir samma problem som uppstod med Skeppsbron?

– Det kan jag inte svara på. Vi har en marginal, sen får man bedöma den, säger han.

Emmali Jansson (MP) känner sig trygg i att projektet ska bära sig.

– Vi har ställt väldigt många frågor och fått ett bra underlag. Så jag tycker att vi har gjort så gott vi kan för att säkerställa att vi har koll på kostnaderna.

Moderaternas representant i nämnden Axel Josefson slår tydligt fast att han känner sig säker i att kalkylen håller.

– Vi har gjort en genomförbarhetsstudie, som inte gjordes på Skeppsbron.