Ledare. Tomas Kåberger.

2018-11-14 04:06
Puffetikett
ETC Göteborg

Vi skulle kunna exportera förnybar el till Europa

De vill ju absolut inte att fler förstår. Då kan ju regeringar få för sig att bedriva aktiv klimatpolitik.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på ETC Göteborg!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på ETC Göteborg förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på ETC Göteborg förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Tekniskt och ekonomiskt är problemet att undvika klimatrisker löst. Det är slutsatsen när man läser årets upplaga av amerikanska Lazards årliga rapport över vad elproduktion från olika energikällor kostar. Det var ett par år sedan sol- och vind-el från nya anläggningar blev billigare än el från nya kolkraftverk.

Det som är nytt i årets rapport är att man påpekar att den totala kostnaden för el från nybyggda sol- och vind-elverk ofta är lägre än kostnaden för att fortsätta producera el i kolkraftverk som redan står och producerar el. Ny vindkraft på land konkurrerar till och med ut en del existerande kärnkraftverk.

Detta är också förklaringen till att det stängts 10 000 MW kolkraftverk i USA trots att elkonsumtionen åter tycks öka. Det är njutbart att vi nu kan se nya sol- och vindkraftverk konkurrera ut gamla, väl fungerande kolkraftverk.

Detta är vad ägarna till de gamla verken brukar kalla ”förtida” avveckling: anläggningarna blir utkonkurrerade tidigare än ägarna hade förutsett. Det beror inte på att president Trump tvingat dem att stänga. Det sker istället – trots att han har försökt hitta sätt att subventionera kolkraftverken.

Den billigaste sol- och vind-elen i världen är nu också billigare än energin i råolja eller flytande fossil gas. Det är visserligen inte lätt att se eftersom råoljans pris anges i dollar ”per fat olja” och gasen i dollar ”per miljoner brittiska termiska enheter”. Man måste kunna räkna lite för att se det.

För många är detta så otroligt att de inte ens försökt räkna. Det var inte länge sedan en kompetent energiprofessor kunde konstatera att det var nästan en naturlag att el kostade tre gånger så mycket som bränslen. På den tiden producerade man el av olja och flytande fossil gas. Istället för att producera el av fossil olja och gas kan vi nu låta förnybar el ersätta dessa bränslen.

Svårigheterna att snabbt minska användningen av fossila bränslen är inte längre att det är dyrt att ersätta fossil med förnybar energi. Svårigheten består nu i att alltför många människor tror att det är dyrt – trots att det inte längre är sant.

När ny förnybar el är billigare än att fortsätta producera el i gamla kolkraftverk skulle man kunna införa en koldioxidskatt som höjdes varje år utan att det kostade något. Eftersom kostnaderna för att fortsätta producera el i kolkraftverken, som Lazard visar, är lika hög som totalkostnaden för ny förnybar el skulle omfördelningen från elproduktion i gamla kolkraftverk till produktion i nya elverk varken betyda extra kostnader eller högre elpriser.

Tyvärr är det få som förstår detta. Ännu värre är att många av de få som förstår det är de som jobbar med de gamla kolkraftverken. De vill ju absolut inte att fler förstår. Då kan ju regeringar få för sig att bedriva aktiv klimatpolitik.

Förnybar el skulle dels ersätta gamla kolkraftverks produktion och dels kunna användas för att ersätta olja och gas för transporter, för uppvärmning och för industriella processer. 

Elanvändning för att ladda batterier eller producera bränslen gör det enkelt att hantera variationer i produktionen från sol- och vindelverk. Laddar batterier och producerar elbränslen gör man när elpriset är lågt, när det är högre avstår man. När priset är som högst laddar man ur batterier och producerar el från bränslen.

Förmodligen skulle det bli bättre än att kostnader och priser bara var oförändrade. Utbyggnad av förnybar el skulle ju leda till att man utvecklade industrin snabbare och att priserna på solceller och vindelverk sjönk snabbare.

I norra Europa byggs nu vindkraft utan subventioner både till havs och på land. I Kina beslutade man i maj att det var dags att stoppa subventionerna till sol-el. Efter årets första 30 GW installerad effekt skulle ingen få några garanterade priser för sol-el. Men utbyggnaden har fortsatt. Man har nått 35 GW och räknar med 40 GW innan året är slut. Kanske byggs i år mer solel utan subventioner i Kina än totalt i något annat land.

I slutet på förra veckan kom nyheten att man i Kalifornien beslutat att ersätta tre gaskraftverk med batterier på totalt 500 MW som kan lagra drygt 2 000 MWh el. Batterierna är snabbare att reagera på störningar och obalanser, batterier kostar mindre i personal och behöver inget bränsle. De är billigare. 

I Sverige är det tekniskt och ekonomiskt lätt att nå mer än 100 procent förnybar energi om vi klarar av att se möjligheterna. Med våra tillgångar på biobränslen, våra kraftvärmeverk och vattenelverk är det lättare än i de flesta andra länder i världen. Vi kan klara vår egen försörjning och tjäna pengar på att vara nettoexportör av förnybar energi till resten av Europa.

Utvecklingen i USA går bättre än man tror om man lyssnar på Trump. I Europa och Sverige går utvecklingen sämre än vad det låter som i de politiska talen. 

Det är inte fina ord och målsättningar, utan vad som sker i verkligheten som avgör klimatriskerna. 

Nu är det bara insikter och förmåga att använda dem som behövs för att snabbt sänka både energikostnader och koldioxidutläpp. Lönsam teknik finns.

Tomas Kåberger
Tomas Kåberger 

Professor i Industriell energipolicy vid Chalmers och ordförande i Renewable Energy Institute, Tokyo. Han var tidigare generaldirektör för ­Energimyndigheten. Ledarskribent i Dagens ETC.