Ledare. Hanna Strömbom.

2017-09-26 03:00
”NMR vill egentligen inte ha polisen där. Det gör dem själaglada om det blir kaos och blodvite. Om antifascism återigen förknippas med brutalitet. Om vi får spendera nya långa år med att  diskutera våldsvänstern. Ge dem inte det”, skriver Hanna Strömbom. Foto: Björn Larsson Rosvall /TT
”NMR vill egentligen inte ha polisen där. Det gör dem själaglada om det blir kaos och blodvite. Om antifascism återigen förknippas med brutalitet. Om vi får spendera nya långa år med att diskutera våldsvänstern. Ge dem inte det”, skriver Hanna Strömbom.

Vi har lagar mot nazismen

Sveriges rikes lag ska upprätthålla ordning i samhället. Lagen är absolut men inte konstant. Lagar skrivs om, uppdateras, anpassas. Så även tolkningen.

Vi får nu mejl och samtal från fackförbund, restaurangarbetare, politiker, kulturchefer, Folkets hus och parker – mängder med människor sluter sig samman för att visa sin avsky mot demonstrationen på lördag. Det är vi som är Sverige.


KOM TILL BOKMASSAN !

ETC och Leopard arrangerar 29 och 30 september Bokmassan (Heden, Göteborg). Massa författare, massa böcker – och inga högerextremister. All information: ETC.se/Bokmassan


Medlemmarna i NMR är också Sverige. Men deras åsikter står i bjärt kontrast till de allmänna värderingar vi bygger vårt samhälle på och bryter mot internationella föreskrifter. I helgen försökte de enligt flera medier att stoppa en Prideparad, i praktiken en parad för allas lika rättigheter. Högthållandet av demonstrationsrätten gäller visst bara dem själva.

I talet som hölls på Gustav Adolfs torg efter den icke tillståndsgivna NMR-demonstrationen kallades hets mot folkgrupp för ”gummiparagraf”. Minuter senare yttrar samma talare att han har ”svårt att se hur lyktstolparna ska räcka till”. Han gör en konstpaus och när anhängarnas applåder tystnat lägger han till ”och detta menar jag såklart helt metaforiskt”. Revolt, revolution, plikt, kräv er rätt mot förbrytarna, etcetera. Alltid precis så diffust att åtal undviks och demonstrationsrätten är säkrad. Åtminstone med den tolkning av hets mot folkgrupp som gäller sedan 1996.

Nazisterna vill inte bara vifta med den gamla tyrrunan utan också med yttrandefriheten. I samma kapitel av regeringsformen, rent av i samma paragraf, finns religionsfriheten. Frihet att ensam eller tillsammans med andra få utöva sin religion. Det skulle kunna uttolkas som rätten att på en av de största högtidsdagarna beredas trygg väg till sin religiösa samlingslokal utan att en grupp vars föregångare mördat ens förfäder spärrar av vägen i flera riktningar. Förutsättningarna tryggades något sedan Förvaltningsrätten i går valde att korta demonstrationsvägen.

Att nazister får gruppera sig ryms också i samma paragraf, i föreningsfriheten. Men du får såklart inte göra vad som helst i grupp bara för att du har en förening.

I brottsbalkens kapitel om högmålsbrott står att en sammanslutning som ”med hänsyn till sin beskaffenhet och det ändamål för vilket den är bildad lätt kan utvecklas till ett sådant maktmedel som militär trupp eller polisstyrka” kan dömas för olovlig kårverksamhet. Ett brott som kan ge böter eller fängelse i upp till två år.

Vid ett tillfälle under den icke tillståndsgivna demonstrationen bryter sig en person ur leden och går mot någon som fotograferar. När polis närmar sig NMR-demonstranten kallar han till sig sköldar. Mellan honom och polisen byggs snabbt en mur. Ett eventuell ingripande avvärjs.

Måste vi vänta på att de demonstrerar med vapen för att det ska bli tal om högmålsbrott? Vid det laget är vi illa ute.

Den man som dömts för bombdådet på syndikalisternas lokaler i Göteborg har tidigare haft en framträdande ställning i NMR. Han och en av de andra två har deltagit i paramilitär utbildning i Ryssland. Enligt åklagaren har männen uttryckt missnöje med att NMR inte vill ta till det våld ”som är nödvändigt för en revolution”.

Jag tror att vi är ganska många som inte känner oss helt övertygade. Även under tiden som SMR, NMR:s tidigare benämning, rapporterades medlemmar ägna sig åt paramilitär träning.

En resumé av organisationens historia av våld

visar också att det finns fog för att känna oro.

Hets mot folkgrupp måste antingen ersättas med en lag som uppfyller FN:s rasdiskrimineringskonvention – alternativt snarast få en ny tolkning. Att nazism i sig självt är en ”rasideologi” borde räcka för att inte tillåta publikt spridande av åsikterna, denna tolkning har bland annat tidigare framförts i Dagens Juridik. Därtill syns tyrrunan strax över hakkorset på SS -uniformer från 40-talet. Det bisarra tassande runt lagen som nu pågår skadar tilliten till rättssamhället.

Vi är emot våld. Det är grunden till motmanifestationer i helgen, att vi inte vill se den värld som nazisterna redan skapat en gång, en värld av mord, förtryck och förnedring. Vi vill att judiska församlingen ska få fira jom kippur i lugn och ro och att alla människor ska känna sig trygga i det offentliga rummet.

Det är viktigt att minnas att nazisterna på inget vis är nära ett maktövertagande. De är en liten grupp provokatörer som hoppas att situationen spårar ur. De firar om stenar börjar fara. De vill egentligen inte ha polisen där. Det gör dem själaglada om det blir kaos och blodvite. Om antifascism återigen förknippas med brutalitet. Om vi får spendera nya långa år med att diskutera våldsvänstern.

Ge dem inte det.

Och när ni på lördag vill veta vad som händer, vänd er till oss. Vårt tält Bokmassan står öppet på Heden och därtill har vi reportrar på stan som följer händelserna och uppdaterar vår webb goteborg. etc.se. Ta hand om varandra.