Ledare. Janan Zapata.

2017-09-29 03:00
Polisen vid Nordiska motståndsrörelsens demonstration på Mynttorget i Stockholm i november förra året Foto: Johan Nilsson / TT
Polisen vid Nordiska motståndsrörelsens demonstration på Mynttorget i Stockholm i november förra året

Vi behöver utreda polisen

Jag kämpar för att Sverige ska bli ett jämlikt samhälle för alla. För att nå dit krävs bland annat demokrati och en fungerande stat. En fungerande stat kräver en fungerande ordningsmakt som alla kan lita på. Det är inte ovanligt att vänstern kritiserar Polisen och kritiken döms ofta ut som flum eller politiskt enögd. Det stämmer säkert i vissa fall. Men nu måste väl de flesta uppleva att det är något som inte står rätt till?


KOM TILL BOKMASSAN !

ETC och Leopard arrangerar 29 och 30 september Bokmassan (Heden, Göteborg). Massa författare, massa böcker – och inga högerextremister. All information: ETC.se/Bokmassan


Jag talar så klart om hanteringen av nazist-tågen genom Göteborg. Polisen har gång på gång visat sig gå nazisternas ärende. Det är ställt utom allt tvivel. Frågan är om det är medvetet eller om det beror på inkompetens.

Först har vi tillståndet för demonstrationen den 30 september. Förvaltningsrätten har bedömt att Polisens beslut om nazisternas demonstrationsbana var alldeles för generöst. Bland annat har de enligt Erik Nord, polismästare i Storgöteborg, missat att jom kippur skulle firas samtidigt som nazistdemonstrationen. Hur är det möjligt?

Redan nu säger NMR att de ”kanske” kommer att ”trotsa” domen, enligt Pär Öberg, en av de ledande inom Nordiska motståndsrörelsen. Erik Nord har ”full förståelse” för gruppens reaktion.

Sedan tappade Polisen bort två skilda tips om att nazisterna tänkte demonstrera utan tillstånd den 17 september. Hur är det möjligt?

När nazisterna genomförde demonstrationen ingrep polisen inte heller. Polisen låter nazisterna demonstrera med nazistsymboler i strid mot gällande praxis och hävdar utan darr på manschetten att deras tolkning av lagen är självklar. Både Mårten Schultz (professor i civilrätt) och hovrättspresident Fredrik Wersäll har ifrågasatt Polisens tolkning. Det finns tydlig praxis från Högsta domstolen som säger att även andra nazistiska symboler än hakkors kan vara hets mot folkgrupp beroende på sammanhang. Självsäkre polischefen Erik Nord konstaterar själv att NMR är en nazistisk organisation, men ändå säger han säkert att nazisterna som tydligt marscherade med Tyrrunan inte bröt mot lagen. Har Polisen missat symbolens tydliga koppling till 30- och 40-talets nazister? Hur är det möjligt?

(Läs gärna domen, mål B 3203/96. Förundras över Polisens tolkning av nazister som marscherar i grupp med Tyrrunan översynlig på bland annat sköldar och fanor. Jämför med den ensamma pojken som fälldes i HD för att ha burit liknande symboler.)

Vi har alltså en Polis som i alla avgörande delar går nazister till mötes och slår knut på sig själva för att tolka lagen i nazisternas favör. I jämförelse verkar Polisen inte ha samma svårighet att tänja på lagen för att hindra vänsterdemonstrationer. Ta exempelvis hanteringen av motdemonstranter i Limhamn när Svenskarnas parti hade torgmöte och polisen red ner motdemonstranter. Eller polisens stormning av ett möte i Malmö inför klimatprotesterna, mitt i en poesiläsning. Eller för all del stormningen av Hvitfeldtska gymnasiet i samband med EU-toppmötet 2001 och frihetsberövandet av en massa folk som inte gjort sig skyldiga till något brott.

Vissa menar att det är samhällets fokus på islamistisk terror som gjort att polisen tappat fokus på högerextremismen. Men av någon anledning har polisen under samma period inte mjukat upp sin inställning till vänstern.

Lägg sedan till de senaste årens skandaler med rasistiska uttalanden från poliser, romregistret med mera. Bilden som då framträder kräver en oberoende utredning av Polisen och vad det här beror på. Utredningen måste ha både juridiskt och beteendevetenskapligt perspektiv och vara förutsättningslös. Den måste få gå till botten med problemet i både Polisens formella och informella styrning och värderingar.

För vi kan ändra lagstiftning bäst vi vill. Har vi en Polis med en rasistisk grundstruktur spelar det ingen roll om vi inte börjar med att ändra de strukturerna. Men i bästa fall visar det sig att felen beror på inkompetens. Då får inkompetensen åtgärdas och det är nog så viktigt att få veta i tider då alla tävlar om att kasta pengar efter Polisen. Att ge en inkompetent organisation pengar utan att åtgärda inkompetensen är resursförstörelse. Och än värre. Ges Polisen ökade resurser utan att det här problemet åtgärdas kommer det inte drabba nazisterna utan bara dem som kämpar för ett demokratiskt och jämställt samhälle.

En uppmaning till Göteborgspolisen: i morgon kommer NMR med största sannolikhet begå brott genom att bära nazistiska symboler och marschera i takt (vilket i sitt sammanhang utgör hets mot folkgrupp). Jag förväntar mig att ni gör ert jobb och griper dem som gör sig skyldiga till dessa brott. Det borde vara det stora flertalet. Om ni låter dem marschera vidare med sina nazistsymboler efter all input ni nu fått från juridiska experter skulle det inte längre kunna tolkas som inkompetens.

En uppmaning till oss alla som ska demonstrera mot nazisterna: det finns stora frågetecken kring Polisens hantering av högerextremismen. Men ge inte polisen en ursäkt att attackera eller svartmåla oss. Vi måste bete oss exemplariskt. Vi kan inte ta lagen i egna händer. Det leder till medborgargarden och det är bara vi som kämpar för de svagare i samhället som förlorar på det. Tror ni mig inte så se till mitt födelseland Colombia.