Ledare. Janan Zapata.

2018-10-05 03:00
Jag är övertygad om att överlevandes vittnesmål och varningar minskar hotet. De visar hur skör demokratin är och vad fascism innebär, skriver Janan Zapata. I mitten förintelseöverlevaren Hédi Fried. Foto: Pontus Lundahl/TT
Jag är övertygad om att överlevandes vittnesmål och varningar minskar hotet. De visar hur skör demokratin är och vad fascism innebär, skriver Janan Zapata. I mitten förintelseöverlevaren Hédi Fried.
Puffetikett
ETC Göteborg

Vem vinner på att kalla överlevare från förintelsen för vänsterbulvaner?

Det finns något som förenar de konservativas försök att förminska hotet från såväl klimatförändringar som SD. Utgångspunkten verkar vara att varningar kräver 100 procents säkerhet om vart utveckling leder oss. Men som alla(?) vet är det omöjligt. Prognoser handlar alltid om sannolikhet. Om kravet är 100 procents säkerhet blir resultatet att varningar bara får utfärdas när konsekvensen redan är ett faktum.

Varningar handlar inte heller bara om sannolikhet utan också om konsekvens. Det är viktigt att varna för ett möjligt, men inte särskilt sannolikt utfall om det skulle innebära att allt vi håller kärt kan försvinna. Det är mindre viktigt att varna för ett mer sannolikt utfall som inte får några större konsekvenser.

Det är inte så sannolikt att du kommer bli alkoholist eller dö av att dricka alkohol. Men de flesta anser att det är rimligt att varna för riskerna eftersom konsekvenserna är så allvarliga. Dessutom innebär varningen i sig en riskminskning eftersom fler förstår vikten av att vara försiktig. Det är absurt att hävda att det är fel att varna för alkohol med argumentet att man inte känner någon som dricker alkohol som dött av det eller blivit alkoholist.

Konservativa politiska krafter hävdar att klimatvarningarna är alarmistiska och pekar på att prognoserna inte är 100 procent säkra. För inte ens vetenskapen kan veta exakt hur framtiden ser ut. Vetenskapen kan inte heller förklara exakt vad som orsakar enskilda klimatföreteelser.


Det är allvar nu. Ge ett bidrag till ETC Stödfond för att säkra utgivningen av Sveriges enda rödgröna dagstidning. Använd ETC Varuhuset eller:
Swisha: 123 508 754 9
BG: 5372-9141  


Men vetenskapen kan visa att den globala upphettningen innebär en stor ökning av risken för att våra livsbetingelser försämras, till och med förstörs. Även om det inte går att bevisa att enskilda klimatkatastrofer beror på upphettningen kan vetenskapen visa att upphettningen ökar risken för sådana.

Nu försöker de konservativa, på samma sätt som med klimatvarningarna, misstänkliggöra de som varnar för SD och den allt synligare nazismen. Först ut var Alice Teodorescu som i sin GP-ledare anklagade överlevare från förintelsen för att vara  bulvaner för vänstern. Teodorescu försvarades sedan av Johan Hakelius. Ett mål för deras kritik verkar ha varit Hédi Fried. Hon och andra överlevare vill varna för att vår demokrati är hotad. Teodorescu och Hakelius anklagar dem bland annat för att förringa förintelsen.

Fried har varnat för att SD avhumaniserar vissa grupper av människor och att de tillsammans med nynazisterna hotar demokratin. Det riskerar i sin tur att leda oss till det samhälle hon själv bevittnat. Varför förringar det förintelsen?

Både Teodorescu och Hakelius bekräftar att jämförelserna gäller 30-talets Tyskland, men verkar helt missa det faktum att de nazister som valdes inte var de barbarer som vi minns från andra världskriget. Nazisternas barbari utvecklades och de gick inte till val på förintelsen eller eutanasiprogram för barn. Det senare beslutade Hitler 1939 och först 1941 bestämde han sig för för att utplåna de europeiska judarna.

De vittnesmål från överlevare jag läst, handlar om erfarenheten av hur enkelt det då gick att montera ner demokratin till förmån för fascism. Menar Hakelius och Teodorescu att det inte är en relevant jämförelse? Vi ser ju i realtid vad som händer i Ungern och övriga Visegrádländer. Vi hör ju hur SD förklarar att Ungern är förebilden.

Vem har kunnat förutse exakt hur Ungern har utvecklats? Vem kunde förutse att USA skulle spärra in flyktingbarn i burar för att avskräcka föräldrar från att fly dit? Enligt Teodorescus och Hakelius synsätt hade ingen fått varna för nazisterna förrän demokratin var avskaffad. Men då var det så dags.

Teodorescu och Hakelius har rätt i att alla varningar för fascism inte är relevanta. Den som till exempel önskar hårdare åldersbestämningar är inte nödvändigtvis fascist. Speciellt vi inom vänstern har intresse av att inte devalvera jämförelsen. Men jag har faktiskt inte sett något exempel på att överlevare påstår att den som önskar tydligare åldersbestämningar är fascist. Teodorescu och Hakelius blir därför själva ett exempel på det antiintellektuella beteende de anklagar andra för. De buntar ihop alla som varnar för fascism och låter de sämsta exemplen tala för alla.


Det är allvar nu. Ge ett bidrag till ETC Stödfond för att säkra utgivningen av Sveriges enda rödgröna dagstidning. Använd ETC Varuhuset eller:
Swisha: 123 508 754 9
BG: 5372-9141  


Det är inte svårt att visa historiska likheter mellan den tyska mellankrigstiden och den svenska nutiden. Till exempel kan väl ingen ha missat hur de konservativa då som nu säger sig vilja samarbeta med extremhögern samtidigt som de påstår sig kunna kontrollera den. Ingen vet om det innebär att historien faktiskt kommer att upprepa sig på samma sätt. Men vem kan hävda att utvecklingen i till exempel Ungern, som SD önskar här, inte ökar risken för en fascistisk diktatur? Hur stor risken är kan debatteras, men det kan faktiskt inte konsekvenserna. Även en liten riskökning borde vara tillräcklig att ta på allvar.

Att som Hakelius fokusera på att nazisterna idag inte är ett hot mot demokratin är att förringa de krafter som bekämpar hotet. Jag är övertygad om att överlevandes vittnesmål och varningar minskar hotet. De visar hur skör demokratin är och vad fascism innebär. Det får demokrater att kämpa istället för att vara passiva. Liksom vetenskapens varningar för konsekvenserna av upphettningen får vissa att kämpa mot upphettningen.

Vem vinner på att kalla klimatforskningens samstämmiga varningar för alarmistiska? Vem vinner på att kalla överlevare från förintelsen för bulvaner för vänstern? Oftast samma fåtal personer. Deras vilja att bevara rådande maktstrukturer verkar göra dem beredda att ta vilka risker som helst med vår miljö och demokrati. Vi andra har inte råd att ta samma risker.