Ledare. .

2017-08-08 03:00
Bild: Leif R Jansson/TT

Uteliggare får tak över huvudet - vi andra slipper dåligt samvete

I höst ställs Göteborgs politiker inför en samvetsfråga. Är det okej om några hundra människor även kommande vinter måste tillbringa nätterna utomhus under eländiga förhållanden?

De senaste vintrarna har fler människor än tidigare bott under viadukter, i tunnlar, i bilvrak, i kojor, i håligheter i brofundament och så vidare. Är detta okej, ett sätt att avskräcka andra fattiga från att komma till Göteborg, eller ska Göteborg ta ett grundläggande ansvar för de bottenlöst fattiga och många gånger sjuka människor som lever på gatan i Göteborg?


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


 

Frågan ställs till Sociala resursnämnden som på sitt bord har ett ”Göteborgsförslag” om en tak över huvudet-garanti. ”Göteborgsförslag” är förslag från enskilda göteborgare som, om de stöds med minst 200 namnunderskrifter, måste tas upp till behandling och beslut.

Med förebild i Hamburgs ”vinternödprogram” förslår jag att Göteborgs stad garanterar enkel övernattning inomhus för alla som befinner sig i stan - åtminstone under vintermånaderna.

Mot detta finns naturligtvis invändningar. Den vanligaste är att tak över huvudet lockar fler fattiga till Göteborg. Jag tror inte det. Flertalet hemlösa som försörjer sig på gatan är romer från Rumänien och Bulgarien. De kommer till Göteborg för att få ihop lite pengar, inte för att få sova på en tältsäng i en sovsal.

En annan invändning är att det blir dyrt. Och gratis är det naturligtvis inte. Men dyrt? Det beror på hur man räknar. De provisoriska och helt otillräckliga lösningar Göteborg brukar erbjuda hemlösa under vintern kostar också. Och nyttan är ömsesidig. Uteliggarna får tak över huvudet och slipper frysa, åtminstone på nätterna. Vi andra slipper en del av vårt dåliga samvete. Det blir också lättare att avvisa människor från ställen där vi inte vill att de skall vara om vi kan hänvisa dem till platser där de får vara.

Men skall vi göteborgare alls ha dåligt samvete för hur romer från Rumänien och Bulgarien har det? Ja, det tycker jag. Vi har alla del i och ansvar för det europeiska förtrycket av romer. Vår egen anständighets historia är kort och ofullbordad.

Fram till mitten av 60-talet var det vanligt att romer inte tilläts stanna mer än tre veckor i svenska kommuner. För att bli av med romer kunde socialbidrag beviljas i en kommun, men bara kvitteras ut i en annan. Romer tvangs alltså att nomadisera. Inte förrän 1965 fick svenska romer rätt att gå i skola och söka bostad.

Det har blivit bättre, men inte bra. 2010 var arbetslösheten bland svenska romer 80 procent, skriver den svenska Europaparlamentarikern Soraya Post (FI) i en färsk rapport till parlamentet. Och som vi alla vet kan romer fortfarande köras bort från sina boplatser i Sverige utan att de har någon annanstans att ta vägen och deras tillhörigheter kan hanteras som avfall.

 

"Det är bra att människor, som är som du och jag, slipper sova utomhus. Men tak över huvudet är också ett elementärt uttryck för respekt och bristen på respekt är roten till det onda."

 

I sin rapport sammanfattar Soraya Post (FI) den europeiska diskrimineringen av romer med förfärande statistik:

Vart tredje romskt barn riskerar att få gå till sängs hungrigt åtminstone en gång i månaden. 47 procent av de romska barnen påbörjar ingen skolgång. Var tredje romsk familj lever i hus utan rinnande vatten. Varannan romsk familj saknar toalett, badrum eller dusch i bostaden. Var femte romsk familj lever i hus med läckande tak, fuktiga väggar och ruttnande fönsterkarmar. 63 procent av romska ungdomar saknade arbete och deltog inte i någon utbildning när undersökningen genomfördes. Genomsnittet för EU var under samma period 12 procent.

Runt romernas fattigdom spinns ett nät av fördomsfulla stereotyper. Tiggande romer är antingen lata eller medlemmar i kriminella gäng. Romska barn uteblir från skolan eftersom de inte klarar disciplin. Romer lever i läger eftersom de är vana vid detta och tycker om den sortens liv och så vidare.

Vad har då allt detta att göra med en tak över huvudetgaranti i Göteborg? Mycket! Det är bra att människor, som är som du och jag, slipper sova utomhus. Men tak över huvudet är också ett elementärt uttryck för respekt och bristen på respekt är roten till det onda.

En tak över huvudetgaranti är mer än en kortsiktig lösning på ett långsiktigt problem. Den är också ett steg framåt för att ge Europas romer fullt människovärde. Det kommer att ta tid, men börjar vi inte där vi kan börja kommer vi aldrig fram.