Ledare. Laila Vianden.

2018-07-26 03:00
”Man måste inte alltid svika, det här behöver inte vara den sista sommaren med politisk vilja till barns frihet.” Bild: Hasse Holmberg/TT
”Man måste inte alltid svika, det här behöver inte vara den sista sommaren med politisk vilja till barns frihet.”
Puffetikett
ETC Göteborg

Stå upp för barnens rätt till ett roligt sommarlov

Oavsett våra intentioner rymmer vuxenvärlden alltid inslag av svek. Man har lovat natta men glömt att man ska jobba kväll, man har gett förhoppningar om någonting som visar sig vara alldeles för dyrt eller tidskrävande. 

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på ETC Göteborg!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på ETC Göteborg förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på ETC Göteborg förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Eller så noterar man i lågmäld vanmakt nackdelarna med att bo i en stad som Göteborg – människor flyttar ständigt och i kombination med det fria skolvalet innebär det att grupper av barn ständigt bryts upp och splittras.

Hur många kompisar man får med sig från förskola till skola beror helt och hållet på om det finns attraktiva friskolor i närheten, eller om föräldrar gett upp försöken att hitta större lägenhet där alla får plats, och flyttat ut till någon av kranskommunerna. Och så vidare.

Man vill inte svika barn eller låta yttre omständigheter slita sönder de relationer barn skapat med varandra, men ändå hamnar man där. Och så här års vill man framför allt ge dem ett glatt och magiskt sommarlov. Men det är dyrt att ha semester. Kostnaderna för resor, boende och aktiviteter uppgår lätt till en smärre förmögenhet, och den som redan har knappa marginaler känner av att utgiftsposten för mat ökar när skolan är stängd.

Här utgör stadens omfattande satsningar på gratis sommarlovsaktiviteter en oändlig källa till glädje. Om barnet inte kan komma till äventyret så kan äventyret komma till barnet, staden lämnar ingen ensam, och allting är gratis.

Skapande, skogsutflykter, seglarskola, judoträning, fotboll och poetryslam är bara några av de aktiviteter som anordnas – utbudet är så omfattande att de rymmer någonting för varje barns kynne. Och satsningen är en stor framgång – förra sommaren anordnade Göteborgs Stad cirka 2 000 aktiviteter som drog 80 000 besökare, och möjligheterna är lika hisnande det här året.

Vid en del platser, såsom vid Jubileumsparken, bildas köer för att komma in. Det här är riktigt bra för alla, och gör dessutom stor skillnad för de som annars inte kommer i väg på aktiviteter. Hela samhället vinner på att barn inte lämnas ensamma under sommaren, men framför allt innebär det att sommaren och staden blir en möjlighet för alla – till frihet, kreativitet och utveckling, där barnets rätt till ett roligt sommarlov står fast oavsett om föräldrarna måste jobba eller har begränsade ekonomiska möjligheter.

Bakgrunden till satsningen är att landets kommuner fått extrapengar av staten för att kunna anordna lovaktiviteter fram till 2020 för alla barn i åldrarna 6 till 15 år. Syftet med satsningen är att stödja kommunerna att utveckla och genomföra aktiviteter som ger stimulans och personlig utveckling under sommarlovet, utöka kommunernas egna satsningar på sommarlovsaktiviteter, stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration, motverka segregation och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund.

Inför sista valspurten borde alla partier, oavsett ideologisk hemvist, därför svara på hur de ställer sig till en fortsättning, med eller utan statlig finansiering, vid ett eventuellt regimskifte efter valet. Alla borde även svara på huruvida de avser att driva frågan vidare på riksplanet för en fortsättning.

Det är också min fråga – vad säger ni, moderater, sverigedemokrater, demokrater, centerpartister, liberaler, miljöpartister, socialdemokrater, Feministiskt initiativ och vänsterpartister? Kommer Göteborg att fortsätta vara en öppen stad även för de barn som normalt riskerar att isoleras under loven? Kommer landets kommuner få fortsatt stöd för lovaktiviteter efter 2020?

Ingenting är gratis, brukar somliga påpeka när skattefinansierad verksamhet är avgiftsfri för den som brukar den. Berätta gärna det för de stolta barn som precis byggt skateramper eller anordnat fotbollsturneringar utan att behöva be sina föräldrar om pengar, som i många fall saknas. Många göteborgare tjänar, trots en eller flera anställningar, så lite att de räknas som fattiga.

I Göteborg gäller det 16 procent av alla arbetande. Av de föräldrar som är födda utomlands är 34 procent arbetande fattiga. Riskerna för barnen under loven är redan belysta; isolering och instängdhet i den egna stadsdelen. Berätta för dem när sista sommaren av full frihet, stimulans och uppbyggande aktiviteter är över. Och minns att detta är ett framtida svek som enkelt kan undvikas genom att staten förlänger stödet långt bortom 2020, in mot en framtid som måste kunna bära de som är små i dag.

Man måste inte alltid svika, det här behöver inte vara den sista sommaren med politisk vilja till barns frihet.