Ledare. Tomas Kåberger.

2018-10-03 03:00
Foto: TT
Puffetikett
ETC Göteborg

Självklart att snabbt använda möjligheterna för att undvika elände

Det hjälper inte att förneka växthuseffekten. Det räcker inte att sprida skräck genom att beskriva framtidsbilder där utsläppen inte minskar snabbt nog utan klimatförändringarna skapar global svält, flyktingkatastrofer och krig. Man måste minska utsläppen genom att ersätta fossil energi med förnybar. Det går. Det går till och med bra. 

Men det går ännu för långsamt eftersom det är för få som är direkt verksamma med att göra verklighet av möjligheterna.

Kina installerade förra året 1 000 gånger mer solceller än Sverige trots att befolkningen bara är 100 gånger större. Men även i Sverige sker framsteg.


Det är allvar nu. Ge ett bidrag till ETC Stödfond för att säkra utgivningen av Sveriges enda rödgröna dagstidning. Använd ETC Varuhuset eller:
Swisha: 123 508 754 9
BG: 5372-9141  


En positiv utveckling är att det svenska gasnätet levererar alltmer förnybar biogas och att andelen fossil metan minskar. År 2016 var det 0,8 TWh biogas, knappt åtta procent. 2017 hade mängden biogas ökat till 1,3 TWh och andelen till femton procent. Första kvartalet i år rapporterar Swedegas att mängden biogas var nästan lika stor som under hela 2016 och andelen drygt tjugo procent!

Om man tar vara på mer gödsel och blött biologiskt avfall i Sverige skulle man kunna producera mer biogas än hela dagens användning av fossil gas. Samtidigt skulle det minska den okontrollerade produktionen av växthusgasen metan som släpps ut atmosfären. Fortsätter man att öka andelen biogas med fem procentenheter per år blir det 100 procent om 16 år, alltså ett par år in på 2030-talet. Om man accelererar utvecklingen kan också mer gas användas för att ersätta kol och olja i metall- och kemindustrin, samt i transportsektorn.

Under året från sommaren 2017 till sommaren 2018 fattades beslut om att bygga vindkraftverk med en sammanlagd effekt på drygt två gigawatt i Sverige. Dessa verk kommer årligen att producera ca sex terawattimmar el. Om vi fortsätter besluta om, och bygga ut verk i denna takt varje år tar det 20 år innan hela dagens elanvändning täcks av vindkraft.

Men verken blir större och effektivare för varje år. Potentialen för havsbaserad vindkraft är stor både längs Västkusten och i Östersjön. Havsbaserad vindkraft byggs redan nu utan subventioner i andra delar av Europa där man inte behöver betala transmissionsledningarna. Så det går att både att öka utbyggnadstakten och att bygga mer.

ETC el, och utbyggnaden av solel på Kullen vid Katrineholm, har visat solenergins möjligheter. Företaget Solkompaniet har byggt anläggningar och kunnat förklara möjligheterna. Utvecklingen i resten av Sverige har nu satt fart. Förra året investerades för första gången mer än 1 miljard kronor i solel i Sverige. I år ser det ut att bli dubbelt så mycket. Förra året byggdes ungefär 55 MW. För dubbelt så mycket pengar får man i år mer än dubbelt så mycket solceller som förra året eftersom kostnaderna per watt sjunkit. Förmodligen kommer den totala kapaciteten installerade solceller öka med ca 50 procent. Om solcellsfabrikerna och installationsföretagen fortsätter att expandera i samma takt kommer produktionen av solel några år in på 2030-talet vara större än dagens totala elproduktion i Sverige.

Med den globala expansionen av solel blir beräkningen ungefär densamma. Det finns inget ”omöjligt” i en sådan expansion. Det skulle bara innebära att fler människor för varje år fattar beslut om investeringar i solceller till sina tak. Det skulle också betyda att allt fler människor arbetar med att installera solceller och många fler använder el för att ersätta fossila bränslen i andra delar av samhället.

Genom att låta förnybar el ersätta, numera dyrare, råolja och fossil gas skapar man ett ekonomiskt effektivare system på flera sätt. Batterier har blivit radikalt billigare, så att el lagrad i batterier kan ersätta bränslen samtidigt som man kan ladda batterierna när det är gott om sol och vind, och man kan låta bli när det är brist. När man dessutom använder el för att producera bränslen som billigt kan lagras i stora mängder, kan man både ta vara på överskott av sol och vind och få ett bränsle som kan användas för att producera el när det är kallt, mörkt och vindstilla.

Njutbar teknisk utveckling som radikalt ökar effektiviteten i elanvändning, till exempel lysdioder, minskar elanvändningen för att få ljus. Några har också börjat använde teknik för att styra när man förbrukar el för att värma eller kyla hus, ladda elbilar och driva en del andra industriprocesser så att man använder el när den är som billigast. Sådant är nu både tekniskt möjligt och lönsamt, även om det är få som ser det. Många fler kommer att arbeta med att förverkliga dessa möjligheter i framtiden.

Möjligheterna att försörja världen med förnybar energi finns, och det kan ske i uthålliga system. De hotande skadorna av att misslyckas – fler stora reaktorhaverier och ohanterligt snabba klimatförändringar – är plågsamt väl uppmärksammade. Det borde vara självklart att vi snabbt använde möjligheterna för att undvika eländet.

Vad det är som bromsar utvecklingen mest är oklart: Är det att de som skulle förlora pengar och makt på en snabb modernisering hindrar utvecklingen? Eller är det att vi andra inte bryr oss om att leta reda på de lönsamma möjligheterna?

Tomas Kåberger
Tomas Kåberger 

Professor i Industriell energipolicy vid Chalmers och ordförande i Renewable Energy Institute, Tokyo. Han var tidigare generaldirektör för ­Energimyndigheten. Ledarskribent i Dagens ETC.