Ledare. Sanna Schiller.

2014-06-14 06:00
Bild: Johnny Ainsworth

Göteborgare älskar att hata trängselskatten

Jag har in i det längsta försökt att undvika att skriva den här texten. Jag har inte velat beblanda mig med alla dessa män som skriver helt tokiga saker och utan att blinka kan sträcka sig så långt att de hotar sina meningsmotståndare. Ja, jag syftar på den stora frågan om trängselskatten. Denna hemska skatt som tar ifrån, om man ska tro alla upprörda röster, företrädesvis männen deras rätt att tuta och köra precis hur mycket de vill utan någon extra kostnad. 

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på ETC Göteborg förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på ETC Göteborg förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Jag har tänkt att debatten kommer att lägga sig, att intresset kommer att svalna. 

Det visade sig vara helt fel tänkt. Göteborgare älskar att diskutera trängselskatten. Eller för att vara korrekt, att hata trängselskatten. 

Göteborgs-Postens Fria ord-sidor, dit vi invånare i staden kan skicka in våra rader, svämmar över av dessa trängselskattshatare. Det är alltid män som känner sig tvingade att göra sina röster hörda och uttrycka några väl valda ord om hur fruktansvärt orättvis trängselskatten är. 

Ett exempel, häromdagen skrev en man: ”Det är bilisterna från kranskommunerna som gör det trångt i trafiken. Låt därför dessa betala trängselskatt och befria Göteborgsregistrerade bilar från att betala trängselskatt. Genomför Västsvenska paketet men ta bort Västlänkens Hagastation, kostnaden för denna motsvarar inte fördelen”.

Till alla er män som välvilligt ger era genomtänkta synpunkter och förslag på hur Västlänken och trängselskatten borde utformas egentligen har jag en fråga, hur kommer det sig att ni är fullständigt ovilliga att ta ansvar för miljön? 

Beräkningar visar att trängselskatten har minskat koldioxidutsläppen i Göteborgsregionen med 2,5 procent eller 43 000 ton jämfört med om trängselskatten inte hade funnits.

Att biltrafiken i Göteborg och övriga världen behöver minska med åtminstone 20 procent, visas i Trafikverkets utredning om fossilfri fordonstrafik och i Göteborgs trafikstrategi. 

2011 fälldes Sverige i EU-domstolen på grund av olagliga halter av luftföroreningar, bland annat i Göteborg.

Vore verkligen superintressant att höra hur alla trängselskattsmotståndare har tänkt att minska utsläppen. Eller just det, många av dessa motståndare menar ju att vi inte har problem med klimatet. 

Dumheten får en att falla baklänges. 

Dagens system för trängselskatt är inte det bästa, några stationer har placerats så att boende i en del områden drabbas hårdare än nödvändigt av skatten. 

Vi måste komma ihåg att det fortfarande är en relativt ny skatt, som behöver förbättras, precis som allt nytt. Därför ska vi testa oss fram, få mer kunskap och fler perspektiv för att vidareutveckla systemet i rätt riktning. 

Däremot så får vi inte glömma att trängselskatten är en förutsättning för att förbättra miljön, minska utsläppen, minska bullernivåer och självklart motverka all trängsel. Skatten ger oss dessutom finansiering för att kunna genomföra Västsvenska paketet, som innebär att staden bygger ut kollektivtrafik och tågtrafik och skapar förutsättningar för gång och cykel.

Västsvenska paketet ger oss dessutom möjlighet att omfördela resurser till de grupper som åker kollektivt i större utsträckning det vill säga unga, kvinnor, utrikesfödda och äldre.

För att det ska bli verklighet behöver vi alla hjälpas åt, även ni män som bara vill tuta och köra gatan fram. 

Ni hälsas härmed välkomna till verkligheten, det är 2014 nu. I den nära framtiden kommer vi förmodligen att behöva komplettera trängselskatten med fler hårdare och obekvämare begränsningar i vår rörlighet.

Vi måste ta ansvar nu, klimatet har inte tid att vänta. 

Sanna Schiller
Sanna Schiller 

Skribent och ombudsman på Vänsterpartet.