Ledare. .

2014-04-05 06:00
Grönska. Människor som lever i staden har nytta av grönområden, parker och träd. Människor mår bättre när detta finns, skriver Anders Svensson. Bild: Metro centric/malmö
Grönska. Människor som lever i staden har nytta av grönområden, parker och träd. Människor mår bättre när detta finns, skriver Anders Svensson.

Göteborg är för glesbebyggt

En stad mår bra av gröna områden. En stad mår bra av alléer. Stadsmiljön blir bättre med parker och träd längs gatorna. Människor som lever i staden har nytta av grönområden, parker och träd. Människor mår bättre när detta finns. Men en stad blir också bättre om den är tätt bebyggd. Det senare är bra för människorna i staden som upplever större trygghet. Staden blir också mer levande. Liv och rörelse är bra. Det ger trygghet, det upplevs som positivt. En tätbebyggd stad är dessutom bra för klimatet och miljön då antalet och längden på transporter minskar.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på ETC Göteborg förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på ETC Göteborg förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Grönområden som inte fyller någon funktion är däremot något annat. Grönområden som inte används, som inte är tillgängliga för människor eller är meningslöst små är onödiga. Områden som bara finns där till ingen nytta. Någon liten gräsplätt. De tillför inget till en stad eller till invånarna i staden. Sådana områden är meningslösa. Det är bättre att låta bebyggelse ta över dessa områden. Bättre att bygga på dem. Det finns gott om sådana områden i Göteborg. Impediment kan de kallas med ett lite finare ord. Oanvändbara grönytor kan de också benämnas. De kan med fördel bebyggas. I centrala Göteborg finns det exempelvis gott om sådana områden i Guldheden, Johanneberg och Krokslätt. Områden som med fördel kan bebyggas med bostäder och verksamhetslokaler.

Men större parker bör skyddas och bevaras, större grönområden likaså. Samtidigt är parker viktigare. De används av människor i betydligt större utsträckning än halvvilda och vilda grönområden. De senare känns ofta otrygga. Bebyggelse och åtgärder för att öppna upp sådana områden för besökande människor är ofta bra. Att helt vara mot byggande på gröna ytor är inte vettigt. Inte rimligt. Gärna välkomnande parker och grönområden. Något som underlättas av ett visst byggande och av att områden sköts så att de känns trygga att vistas i. En mer tätbefolkad stad gör också att grönområden utnyttjas bättre. Ger mer människor i rörelse. Något som i sin tur ger mer trygghet.

Träd i parker, alléer och längs gator blir dock gamla. De skadas. Blir sjuka. Då behöver de bytas ut för att inte utgöra en livsfara för människorna i staden. Självklart måste nya träd planteras. Träd på gatorna behövs. I själva verket kanske vi behöver mer träd på gatorna än vad Göteborg idag har. Men att vara mot att gamla träd byts mot nya är en orimlig, konservativ hållning. En i längden hälsofarlig inställning. Gärna nya träd, gärna fler träd.

En tätbebyggd stad är bra. Ur mänsklig synpunkt. Ur miljösynpunkt. Med tanke på klimatet. 

En stad med gröna lungor i from av parker är bra av samma skäl. En tätbebyggd stad med gröna lungor är det bästa. 

Göteborg är idag en alldeles för glesbebyggd
stad. Det behöver förändras. Då måste oanvända, meningslösa och onödiga gröna ytor bebyggas. Parkerna bevaras och skötas. Mer vildvuxna grönom-råden göras mer tillgängliga och
trygga. I hela Göteborg. Inte bara i centrum.