Ledare. Thomas Martinsson.

2015-09-12 08:39
För Göteborgs del har vi inte en stad för alla, om inte alla fysiskt kommer med i rummet, på vagnen eller i vallokalen. Bild: Petros Giannakouris/AP/TT
För Göteborgs del har vi inte en stad för alla, om inte alla fysiskt kommer med i rummet, på vagnen eller i vallokalen.

Fysisk tillgänglighet – vem bryr sig?

Vi borde alla bry oss… det är en mänsklig rättighet.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på ETC Göteborg förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på ETC Göteborg förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

De flesta personer utan fysisk funktionsnedsättning tar tillgängligheten för given. De skulle bli vansinniga om en spårvagn gick förbi utan att släppa på dem, skulle gå i taket om kommunen inte lät dem gå i havet för att bada på sommaren eller kunna få komma in i en vallokal och förtidsrösta. 

Senast år 2010 skulle alla enkelt avhjälpta hinder vara undanröjda på publika platser. Så var det inte i Göteborg och sannolikt inte heller på någon annan plats i landet. Det har dessbättre pågått arbete i Göteborg sedan dess, med inventering och åtgärdande för att komma i mål… låt vara flera år försent. Kommunstyrelsen fick senast våren 2015 en lägesrapport. 80 procent av stadens 3 100 anläggningar var då inventerade fast det borde varit 100 procent. Några förvaltningar var i stort sett redan klara, till exempel SDF Centrum och Kulturförvaltningen. Mer pinsamt var det för andra förvaltningar, exempelvis SDF Lundby och SDF Örgryte-Härlanda, som inte ens hade kommit halvvägs. Vill nämnderna så är det snart gjort att komma ikapp!

Inventeringsverktyget leder också till en möjlig webbpublicering som alla kan ta del av. På det sättet kan var och en ta del av just HUR tillgänglig en viss plats är. En annan följd av inventeringen är att det automatiskt skapas åtgärdslistor för att just undanröja kvarstående hinder. Jobbet går nu framåt, delvis med kommuncentrala miljoner.

Trots trögheten i uppstarten så ÄR Göteborgs stad på gång. Jobbet har kommit så pass långt att det är befogat och riktigt att även sätta mer press på det privata näringslivet i vår stad. 

Men stadsbyggnadskontoret i Göteborg har dessvärre inte någon aktiv granskning av befintliga publika lokaler när det gäller tillgänglighet. Inga inspektioner sker överhuvudtaget. Endast då någon anmälan från allmänheten kommit in så granskas en särskild lokal. Hälften av anmälningsärendena sedan 2006 har bedömts gälla enkelt avhjälpta hinder, men inte i ett enda fall har något ärende gått till byggnadsnämnden för sanktionspåföljd. Vad ger det för signaler?

Göteborgs stadsledningskontor har föreslagit kommunstyrelsen att genomföra en inspektionsinsats av näringslivets publika lokaler, men tyvärr har inga beslut tagits som satt igång det arbetet. Politikens signaler i den här frågan hade behövts.

Det finns dock plats för en eloge till fastighets- och butiksföreningen Innerstaden i centrala Göteborg som på eget initiativ har uppmuntrat och uppmanat sina medlemmar till att genomföra samma tillgänglighetsinventering som Göteborgs stad. Tack vare detta kan personer med funktionsnedsättning på förhand få veta vilka butiker som är tillgängliga för just dem. Mer sånt tack!

Kommunen har ett antal ytterligare redskap som borde användas för att sätta ytterligare press i tillgänglighetsfrågan: tillstånd att servera alkohol borde villkoras med att säkerställa så att lokalerna är fysiskt tillgängliga och ansökningar om uteserveringar borde få stå över en säsong OM den sökande inte respekterade kravet på tillgänglighet året innan.

Vem bryr sig då? Vi borde alla bry oss… det är en mänsklig rättighet att få vara delaktig, oavsett funktionalitet. För Göteborgs del har vi inte en stad för alla, om inte alla fysiskt kommer med i rummet, på vagnen eller i vallokalen.

För övrigt…

... är det hög tid för regeringen att se över hur LSS-lagstiftningen efterlevs. Mycket talar för att lagstiftningens en gång så stolta, och motiverade, intentioner har urholkats genom alltför begränsade domstolspraxis som kommunerna därefter rättat sig efter.

Thomas Martinsson
Thomas Martinsson 

Bostadspolitiskt sakkunnig hos Hyresgästföreningen och före detta kommunalråd för Miljöpartiet.