Ledare. Tomas Kåberger.

2018-09-19 03:00
Förnybar energi är billig, men fordrar investeringar. Den som har mycket pengar att investera kan ensam dra nytta av denna möjlighet att sänka sina kostnader, skriver Tomas Kåberger. TT
Förnybar energi är billig, men fordrar investeringar. Den som har mycket pengar att investera kan ensam dra nytta av denna möjlighet att sänka sina kostnader, skriver Tomas Kåberger.
Puffetikett
ETC Göteborg

Engagerade och insiktsfulla politiker måste ta bollen

Energibolag i USA har just skakats av en opinionsundersökning som visade att förnybar energi var populärt bland deras kunder, skriver professor Tomas Kåberger i dagens ledare.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på ETC Göteborg!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på ETC Göteborg förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på ETC Göteborg förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Det framstår som om de flesta partierna är överens om målet att göra Sverige klimatneutralt till 2045. Det finns också en rörelse bland kommersiella företag runt hela världen att bidra till en sådan utveckling på global nivå. Allt fler företag sätter upp målet att köpa 100 procent förnybar energi. Bland andra Apple och Google har redan nått målet. IKEA skall vara klara 2020. Andra såsom Sony och Vattenfall har mål om förnybar respektive fossilfri energi som skall nås närmare den tidpunkt då hela Sverige skall vara klimatneutralt.

Energibolag i USA har just skakats av en opinionsundersökning som visade att förnybar energi var populärt bland deras kunder. Bland vanliga hushållskunder ville 87 procent ha bara förnybar el. Ännu värre för bolagen, fler än hälften svarade att de ville ha det även om det kostade 30 procent mer än kärnkraft och fossil energi. Många större företag har ju lyckats utan att det ens har kostat extra pengar.


Det är allvar nu. Ge ett bidrag till ETC Stödfond för att säkra utgivningen av Sveriges enda rödgröna dagstidning. Använd ETC Varuhuset eller:
Swisha: 123 508 754 9
BG: 5372-9141  


Marknadsundersökningen, som gjordes åt Edison Electric Institute, visade också bolagen att kunderna genomskådade elbolagens argument för att bromsa utvecklingen. Kunderna förstod att bolagen bara ville försvara sina gamla kraftverks värden.

Opinionsundersökningarna som SOM-institutet gör i Sverige visar att mer än 80 procent av befolkningen vill satsa mer på solenergi, 60 procent mer på vindkraft. Kärnkraft och fossil gas har 12 respektive 13 procents stöd, medan kol och olja fick stöd av 1 procent. Även om Sverige länge haft en av världens mest kärnkraftsentusiastiska befolkningar minskar nu även stödet för att driva dagens reaktorer vidare. Sedan reaktorerna i Fukushima havererade är en majoritet för avveckling, och den majoriteten har ökat med tiden.

Bakgrunden är att vi alla kunnat se att förnybar energi inte bara är bättre för världen och kommande generationer utan också billigare för oss idag.

Klimat- och energipolitiken fick inte mycket utrymme av journalisterna i årets valdebatt. Det fanns till synes ingen journalist som kunde syna partiernas konkreta politik på detta område. Det var enklare att debattera vilka partier som gillade och ogillade varandra.

Den breda enighet kring klimat- och energipolitiken som tvärpolitiska konstellationer nått under den gångna mandatperioden grundade sig på insikten att den snabba utvecklingen i omvärlden gjort att ambitiösa mål för förnybar energi och minskade utsläpp av växthusgaser inte längre är en kostnad utan något som behövs för bevarat välstånd och industriell konkurrenskraft.

Energikommissionen hade elva ledamöter som under ett drygt år samlade en hel del kunskap om världens och Sveriges energisituation. Det var fem män och sex kvinnor. Valet innebar att tre lämnar sina riksdagsplatser. Alla tre var kvinnor, som skandaliserats, valt att prioritera sin familjebildning eller drabbats av att en man ställts på den säkra platsen på partiets lista.

Från Västsverige är i alla fall Cecilie Tenfjord-Toftby, Lars Hjälmered och Rickard Nordin kvar i riksdagen. För oss som vill ha en konstruktiv diskussion är det härligt att det finns kunniga riksdagsledamöter kvar att samtala med. 

Det är nämligen inte så många i riksdagspartierna som förstår energisystemet och den energi-industriella utvecklingen i omvärlden. Oroande, när det nu krävs både direkta beslut och tillsättandet av långsiktiga utredningar. Att stoppa försäljning av förorenande mopeder när eldrift är både billigare och bättre, göra tillståndsprocesser för sol- och vindenergi och för infrastruktur som möjliggör mer elanvändning enklare kanske kan gå snabbt. Men viktigare är att tillsätta utredningar som kan anpassa beskattningen av energi och trafik för att ny, förnybar energi skall ersätta fossila bränslen i transportsektorn och industrin, och för att utrymmet på gator och vägar skall användas effektivt när elektriska, självkörande fordon blir vanligare under det kommande decenniet.

Det kommer att uppstå fördelningspolitiska frågor. Förnybar energi är billig, men fordrar investeringar. Den som har mycket pengar att investera kan ensam dra nytta av denna möjlighet att sänka sina kostnader. De som inte kan investera ensamma måste samarbeta. Det kan ordnas genom självorganisering eller genom initiativ från stat kommun eller företag. Ett bra exempel var nät Göteborg Energi redan för ett par decennier sedan lät sina kunder gemensamt bygga vindkraftverk i Göteborgs hamn. Det blev en bra affär för både företaget och kunderna och bidrog till vindkraftens utveckling i Sverige.

Liknande initiativ tas nu av ETC och kommunala energibolag för att också de som bor i lägenhet utan egna tak skall kunna investera i solceller. Det är bra, men det finns fortfarande oklarheter om beskattning som behöver få en konstruktiv lösning snart.

Den offentliga enigheten bland majoriteten av riksdagens partier, och stöd bland energianvändande företag och medborgare räcker inte. Det krävs insiktsfulla och engagerade politiker för att inte politiken skall styras av de minst aktiva, gamla energibolagens ambitioner att fördröja utvecklingen för att bevara värdet av gamla verk.

Tomas Kåberger
Tomas Kåberger 

Professor i Industriell energipolicy vid Chalmers och ordförande i Renewable Energy Institute, Tokyo. Han var tidigare generaldirektör för ­Energimyndigheten. Ledarskribent i Dagens ETC.