Ledare. Janan Zapata.

2018-08-24 03:00
Göteborg energis fjärrvärme värms upp i Renovas anläggning för avfallsförbränning i Sävenäs. Bild: Annnelie Moran
Göteborg energis fjärrvärme värms upp i Renovas anläggning för avfallsförbränning i Sävenäs.
Puffetikett
ETC Göteborg

En värmande enögdhet

Att intala oss att grön teknik kommer lösa problemet utan uppoffringar är som att stå på det sjunkande Titanics däck och hoppas att den framtida utvecklingen av helikoptern ska vara räddningen.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på ETC Göteborg!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på ETC Göteborg förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på ETC Göteborg förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Den här sommaren visar tydligt att den brinnande frågan i det här valet är klimatet.

Jag förstår inte hur det kan vara en politisk konflikt! Vem vill bo i en överhettad värld? Vem vill lämna över en öken till sina barn och säga lycka till? Men en tydlig majoritet i nästa riksdag (Alliansen och SD) verkar tro att politiken inte behöver införa begränsningar i användandet av fossila bränslen, att det räcker med morötter i form av bonusar och stöd för grön teknik. Det är enögt.


Det är allvar nu. Ge ett bidrag till ETC Stödfond för att säkra utgivningen av Sveriges enda rödgröna dagstidning. Använd ETC Varuhuset eller:
Swisha: 123 508 754 9
BG: 5372-9141  


Den snabba utvecklingen av förnybar energi är fantastisk och viktig. Självklart är det bra att ETC berättar om solenergiteknikens stora framsteg. Men om vi enbart fokuserar på dessa framsteg riskerar vi att lura oss själva. Mer förnybar energi i sig kommer inte att förhindra en katastrofal uppvärmning av klimatet.

Inom 30 år måste hela världen sluta släppa ut koldioxid, i varje fall om vi inte vill riskera en värld som till stora delar är obeboelig. Och det är inte säkert att en ökad användning av förnybar energi ger mindre användning av fossila bränslen. Det framgår av en debattartikel i DN den 9 augusti av de tre Chalmersforskarna Filip Johnsson, Jan Kjärstad och Johan Rootzén. De kan visa hur användandet av fossila bränslen ökar trots de stora framsteg som gjorts i att ta fram förnybara alternativ.

Kina ses av vissa som ett hopp på grund av satsningar på förnybar energi, men liksom Indien har Kina minskat andelen förnybar energi till förmån för fossila bränslen. Forskarna slår fast att den stora mängden tillgängliga fossila bränslen är ett stort problem. I länder med stora reserver fossila bränslen ökar inte användandet av förnybara bränslen alls eller bara lite.

Sverige har fantastiska förutsättningar att sluta släppa ut koldioxid. Vi har till exempel inte några reserver av fossila bränslen, men stora alternativa energikällor som vattenkraft. Det vi ofta glömmer är att vi som importörer av konsumtionsvaror är en del av bland annat Kinas utsläpp. Göteborgs fjärrvärme drivs till stor del av avfallsförbränning. Mycket av det vi slänger och eldar upp är tillverkat av fossila bränslen i Kina.

Det som varit tydligt länge, men som understryks av forskarnas slutsatser, är hur svårt det är att begränsa koldioxidutsläppen. Att intala oss att grön teknik kommer lösa problemet utan uppoffringar är som att stå på det sjunkande Titanics däck och hoppas att den framtida utvecklingen av helikoptern ska vara räddningen.

Omställningen till en koldioxidfri värld kommer kräva uppoffringar för väldigt många och därför kommer det finnas ett stort motstånd. Ett första steg för att begränsa motståndet är att inte bidra med fler inlåsningseffekter. Chalmers, som bevisligen har en framstående miljöforskning, har till exempel fortfarande utbildningar inriktade på fossil teknik. Ingen vill så klart frivilligt göra sin utbildning meningslös. Det är en stor investering både i tid och framförallt kunskap. Därför är varje examinerad student inriktad på fossil teknik en potentiell motståndare till omställningen. Vi fortsätter också med infrastruktursatsningar som bygger på användandet av fossilt bränsle. Satsningar på infrastruktur görs ofta utifrån att de ska kunna användas i 50 år. Samtidigt måste vi i Sverige antagligen vara fossilfria om tio år. Om det är enkelt att använda fossila bränslen kommer det vara svårare att sluta. Ändå fortsätter vi underlätta användningen. Vi till och med subventionerar den.

De svårigheter som framträder i forskningen borde också ge oss alla en insikt om vad omställningen av samhället kommer att kräva. Många förstår nog att det finns intressekonflikter i den här omställningen. Men när andelen fossila bränslen ökar, istället för att minska, visar det hur djupa intressekonflikterna är. För att hinna ställa om vårt samhälle i tid, behöver konflikterna lösas snabbt. Det kommer antagligen krävas vissa motbjudande kompromisser. Kanske måste vi acceptera att vissa länder fortsätter använda kärnkraft. Kanske krävs det att vi kompenserar de som idag har mycket att förlora på utsläppsbegränsningar. De som specialiserat sig på fossil teknik kanske behöver hjälp att vidareutbilda sig. De som har en fossildriven bil kanske ska få en rejäl skrotningspremie. De som äger oljefält kanske behöver kompensation för att inte ta upp oljan. Det finns säkert mycket bättre lösningar. Det viktiga är att vi accepterar att lösningar på det akuta hot som upphettningen av jordklotet är, inte alltid kommer vara vackra. För år 2050 är här snarare än vad vi tror och de fossila bränslena flödar snabbare än någonsin.