Ledare. Tomas Kåberger.

2017-07-19 03:00

Dags att fundera på trafikskatterna

Redan nu kan man se en film på youtube med en eldriven och självkörande bil som kör sin ägare till jobbet och lämnar av honom vi dörren. Sedan kör bilen vidare för att hitta en parkeringsplats. Om några år kommer flera sådana bilar att vara i bruk. 


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


 

Elektriska bilar producerar inga luftföroreningar. De verkar bli säkrare än bilar som körs av förare med mänskliga fel och brister. Några tror att flera städer inom tio år kommer kommer att förbjuda både fossildrivna bilar och att köra utan datorstöd som hindrar bilar från att krocka eller köra på fotgängare och cyklister.

En orealistisk eller hemsk vision enligt andra. Man tror att man kör bättre än robotar, och gillar att få styra och gasa.

Den ekonomiska trafikpolitiken är redan i dag svår. Vägtrafiken orsakar många, stora kostnader för landet. Vägar och gator skall byggas och underhållas. Bilar på vägarna står i vägen för andra bilar och hindrar människor från att röra sig. Marken för parkeringplatser i städerna är dyr. Trafikolyckor gör att människor dödas och skadas. Luftföroreningar dödar och skadar ungefär lika många, och andra föroreningar orsakar skador på växtlighet och byggnader. Bullret från trafiken stör människor och gör en del sjukare. Dessutom bidrar fossilbränslenas koldioxidutsläpp till risken för svårhanterliga klimatförändringar.

I ett ekonomiskt perspektiv har man försökt lösa problemet bra nog. Man beskattar bensin och dieselbränslen så att de som kör betalar ungefär vad vägar, olyckor, buller och luftföroreningar kostar. Dessutom läggs en koldioxidskatt på de fossila drivmedlens koldioxidutsläpp. Parkerar man i tätorter betalar man för parkeringens markkostnad, och i vissa städer har man ”bom-peng” för att köra in och ut för att man bidrar till trängseln i staden när man är där inne.

Men det blir dålig precision och är inte rättvist. Luftföroreningarna som släpps ut på vägen mellan Kiruna och Nikkaluokta når inte lika ofta fram till några människor att döda, som de föroreningar som släpps ut av bilar på Lotsgatan i Majorna. Bullret som är en plåga i storstäder anses av en del glesbygdsbor som ett positivt tecken på liv och rörelse. Ändå betalar bilisterna samma bensinskatt oavsett var de kör.

Kör man elbil betalar man inte denna drivmedelsskatt som skall finansiera trafikens kostnader för samhället. Visserligen betalar man elskatt om man laddar bilen med el från elnätet, men elbilar är energieffektiva och skatten blir låg per kilometer.

 

"Med en självkörande bil, däremot, kliver man ur vid biografen och låter bilen åka vidare och leta parkeringsplats."

 

Man kan kanske tycka att skillnaden mellan bensinskatten och elskatten per kilometer i dag är motiverad av att man inte orsakar luftföroreningar eller koldioxidutsläpp - att elbilar bullrar mindre och att elbilar är moderna och säkrare, därför att de ofta har automatik som hjälper till att undvika olyckor. Men riktigt bra stämmer det inte.

Men hur blir det när bilarna blir självkörande?

Att ta bilen till biografen i stan är inte bekvämt om man både skall hitta och betala för en parkeringsplats. Med en självkörande bil, däremot, kliver man ur vid biografen och låter bilen åka vidare och leta parkeringsplats. Eller kanske inte. Det kan vara billigare att låta elbilen köra runt i stan än att betala parkeringsavgiften. Så låt bilen köra runt tills filmen är slut! Vid ett givet klockslag kan den komma tillbaka och plocka upp biobesökaren. 

I Tokyo, där parkeringsavgifterna är höga, finns tillfälliga chaufförer som gör samma sak. De tar hand om bilägarens bil vid bion eller restaurangen och kommer och lämnar tillbaka den när ägaren är klar. Efter restaurangbesöket kan man även bli hemkörd. Priset för en sådan ”chaufför för en kväll” är några svenska hundralappar, ungefär som parkeringsavgiften skulle bli. En självkörande bil erbjuder tjänsten gratis, drift-elen är billig, och håller man sig innanför bågarna som registrerar bom-peng betalar man inget för trängseln.

Man kan tänka sig att utvecklingen går längre. När man inte behöver sköta körandet själv så kan man arbeta, läsa, titta på film och sova i bilen. Varför skall man då använda så mycket tid åt att sitta på kontoren eller vara hemma? Med billig el kan man göra mycket medan man reser i bilen, och bilarna kan bli rullande vardagsrum och kontor.

Säkert självstyrande bilar drivna av förnybar el minskar luftföroreningar och risken för olyckor. Men vägtrafikens problem är fler än luftföroreningar och olyckor. Trängseln kan bli värre. Därför behöver man fundera på hur man skall anpassa vägtrafikens beskattning för att styra rätt när dessa tekniska möjligheter börjas tas i bruk.

Det finns ingen anledning att vänta på en global eller ens EU:sk standardisering. Den som tänker först blir nog den som bestämmer. Väntar man till utvecklingen hamnat fel på grund av att ingen orkat tänka, blir utvecklingen svårare att korrigera. Då hinner dåliga vanor etableras och bilindustrin investera för att tillhandahålla fordon för dessa vanor.

Lösningen är inte att människor fortsätter gasa och styra fossildrivna bilar i städerna. Ny teknik gör också att man kan beskatta bättre.

Tomas Kåberger
Tomas Kåberger 

Professor i Industriell energipolicy vid Chalmers och ordförande i Renewable Energy Institute, Tokyo. Han var tidigare generaldirektör för ­Energimyndigheten.