Ledare. Tomas Kåberger.

2018-01-03 03:00
Bild: Evan Vucci

2018 måste politiker våga satsa rätt

Världens koldioxidutsläpp från fossila bränslen tycks ha varit större 2017 är något år tidigare i världshistorien. Utsläppen har varit ungefär lika stora några år. Men 2017 talar mycket för att de åter ökade tydligt. Halten koldioxid i atmosfären har hela tiden ökat. Hotet att snabba klimatförändringar skall tvinga fram stora folkomflyttningar om några decennier är förfärande. Vi har nu svårt att hantera några enstaka miljoner flyktingar i världen. Hur skall våra barn då klara hundratals miljoner?

De som röstade i USAs presidentval, valde en president som säger att han skall bygga en mur mot flyktingar, och som försöker hindra amerikanska institutioner att ens tala om klimatförändringar som ett problem. Det är också förfärande.

Världen behöver ledare som minskar utsläppen så att färre människor behöver fly.

En viss tröst finns i att verkliga data visar att USA hittills gjort bättre ifrån sig än Trumps mun. I USA minskar i vart fall elproduktionen med fossila bränslen medan produktionen av el från förnybar energi ökat rejält under de första tre kvartalen 2017. I Europa var det tvärt om. Här ökade den fossila elproduktionen medan förnybart faktiskt minskade. I Kina ökade både fossilt och förnybart, trots att Kinas ledare talat om att prioritera miljö före tillväxt. Allt är inte som politiker säger.

I Tyskland gör man det man säger att man skall göra på energiområdet. Där var 2017 det första året på hundra år som beroendet av fossila bränslen för elkonsumtionen var under 50 procent. Sedan 2010, året före det man stängde alla äldre kärnreaktorer, har kärnkraften minskat med 65 TWh och fossil elproduktion minskat med 27 TWh. Förnybar el ökade med 112 TWh och el-exporten ökade med 36 TWh. 

El-handeln har visat sig lönsam. Man exporterar värdefull el mitt på dagen när efterfrågan är hög samtidigt som sol-elen ger som mest, Man exporterar också el dyrt till Frankrike när det är kallt och franska kärnkraftverk inte kan täcka elvärmen i Frankrike.

Tysklands ambitioner att driva den industriella utvecklingen av förnybar energi så att den inte längre skall behöva subventioner har i år visat sig fungera. Både solel och havsbaserad vindkraft erbjuds nu Tyskland utan subventioner.

 

"Utvecklingen mot långsiktigt hållbar energiförsörjning i Sverige ser i statistiken ut att ha stagnerat."

 

Mer överraskande positivt är Storbritannien. 2017 passerades också där milstolpar i utvecklingen: det var första året fossilfri el stod för över halva elproduktionen. Förnybart gav mer än tre gånger så mycket som kolkraften, och för första gången på 150 år hade man ett helt dygn när inte ett enda kolkraftverk producerade el.

Utvecklingen mot långsiktigt hållbar energiförsörjning i Sverige ser i statistiken ut att ha stagnerat. Under 2017 var andelen förnybar el två tredjedelar av elkonsumtionen, alltså cirka 67 procent. 2015 var andelen förnybar el tre fjärdedelar, alltså 75 procent. Andelen vattenkraft har minskat på grund av mindre nederbörd och el från biokraftvärme på grund av minskat värde på elcertifikaten för förnybar el.

Certifikaten gav 2008 producenter av förnybar el ett stöd med över 35 öre per kWh. Nu är detta stöd 6 och för 2021 är marknadsvärdet bara 3 öre/kWh Mindre förnybar el betyder också högre elpriser. Elpriset 2017 var ca 30 öre/kWh mot 20 öre/kWh 2015.

Positivt för framtiden är besluten under 2017 om att bygga ut vindkraft och solel i Sverige. Dessa beslut kommer att leda till mer förnybar elproduktion och lägre elpriser. Lägre priser gynnar konsumenter, men är inte bra för dem som äger gamla kraftverk. Därför är det konsumenter och nya aktörer som står för nästan all ny produktionskapacitet i Sverige. Etablerade elproducenters beslut om investeringar i Sverige handlar i huvudsak om att hålla igång egna, gamla kärnreaktorer. 

I Kina ser man låga elpriser som viktigt för att ge alla möjlighet till ekonomisk utveckling. Man satsar inte bara på att bygga nya anläggningar för förnybar el. Viktigare för Kina är att bygga upp den industri som skall leverera framtidens teknik. Kina har under 2017 befäst sitt industriella ledarskap när det gäller tillverkning av solceller, högspänd elöverföring, batterier och elfordon. 

Genom att man under 2017 installerade lika mycket nya solceller som USA har totalt installerat i världshistorien och i november registrerade en ny elbil var 30 sekund dygnet runt, blev Kinas kvantitativa ledarskap tydligt. Men viktigast är att man också har tagit det kvalitativa ledarskapet. I november sjösattes i Guangzhou, huvudstad i Guangdong-provinsen, världens första helt batteri-elektriska lastfartyg och i december visade man upp en motorväg av solceller i Jinan, huvudstad i Shandong-provinsen.

Det är roligt – ofta riktigt njutbart – att följa alla framsteg i världen. Men ändå räcker dessa inte för att klara de utmaningar som de klimatrisker vi står inför innebär. Under 2018 behöver vi ta i bruk dessa både roliga och lönsamma förnybara tekniska möjligheter ännu snabbare. Det kräver att politiker i Europa och dess medlemsländer är villiga att motstå de reaktionära gamla energibolagen, och låta fossila kraftverk och kolgruvor slås ut. 

Utsläppen måste ju faktiskt minska.

Tomas Kåberger
Tomas Kåberger 

Professor i Industriell energipolicy vid Chalmers och ordförande i Renewable Energy Institute, Tokyo. Han var tidigare generaldirektör för ­Energimyndigheten.