Mötet.

2020-03-15 08:16
”Skulle Higab komma fram till att de vill sälja Lagerhuset så skulle folk i huset inte få svårt att bilda opinion för att behålla det i Higabs ägo. Jag tror att det finns ett starkt stöd i stan för att verksamheterna i huset ska få vara kvar” Foto: Hanna Strömbom
”Skulle Higab komma fram till att de vill sälja Lagerhuset så skulle folk i huset inte få svårt att bilda opinion för att behålla det i Higabs ägo. Jag tror att det finns ett starkt stöd i stan för att verksamheterna i huset ska få vara kvar”
Puffetikett
ETC Göteborg

Nu kämpar David Karlsson än en gång för Lagerhusets litterära liv

I över tjugo år har David Karlsson kämpat för att Göteborg ska ha ett litterärt och intellektuellt offentligt samtal, med Lagerhuset som bas. Nu när det finns sliter han för att vi ska få behålla det.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på ETC Göteborg!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på ETC Göteborg förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på ETC Göteborg förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

1999 var David Karlsson redaktör för anrika Ord & Bild. Han fick höra att det gamla Osthuset intill Osthyveln skulle bli ett förlagshus. Han tog med sig den redan då 107 år gamla tidskriften med redaktion och flyttade in tillsammans med ett par andra verksamheter. Två decennier senare är huset fullt av förlag och företag, så gott som alla är litterära eller på annat vis kulturella.

– Det här är något som vuxit fram under många år. Det blir ju ett väldigt intressant samarbete mellan olika aktörer i huset. Och det går inte att flytta på. Man kan inte säga att nu ska vi alla tillsammans flytta till Ringön, det kommer inte att hända. Då får man börja om och så kan det ta 20 eller 50 år, säger David Karlsson och tar ut snusen.

– Sådant går inte att planera fram, det går inte att styra, men det går att förstöra, säger han.

Flera av verksamheterna i huset har David Karlsson varit med och skapat eller drivit. För några år sedan tog han över bokförlaget Korpen, han är en av grundarna till Nätverkstan, som underlättar livet för små tidskrifter, och han föreläser ännu på utbildningen Kulturverkstan som han en gång var med och startade.

Just nu finns ett principbeslut om att Göteborgs stad ska tjäna in 400 miljoner årligen under tre år och Lagerhuset finns på den lista av fastigheter som skulle kunna komma att avyttras från kommunala Higab.

Än så länge är hyrorna i Lagerhuset marknadsmässiga, men inom några år kommer omgivande hyrespriser att skjuta i höjden. En försäljning skulle troligen tränga undan dagens hyresgäster.

– Hade du haft vaknare kulturpolitiker i Göteborg och en starkare kommunal kulturpolitik så hade man ju sagt att det här huset är väldigt värdefullt. Och det är ännu ingenting vi sett offentligt. Men utförsäljning av gemensam egendom för att hålla nere skatten ingår i en borgerlig politik, säger han.

Oavsett kommande beslut är området under förändring. Genom Nätverkstan har David Karlsson sedan fyra år ett uppdrag som han utfört tillsammans med Sture Carlsson.

Byggkonsortiet Masthuggskajen har bett om lösningar för att undvika att det befintliga kulturlivet gentrifieras bort och för att se om man kan tänka sig nya verksamheter i de nya husen. Idéer och koncept har presenterats för de fem privata byggherrarna och mottagandet har varit positivt. Aktuellt är ett Filmhus med salonger, utställningsytor och pedagogiska lokaler, som diskuterats vidare under den gångna hösten. Elof Hansson vill gärna bygga det, Västra Götalandsregionen och en rad lokala aktörer är positiva.

– Men Göteborgs stads kulturnämnd har inte sagt att de är det eller visat något intresse, så hela processen har tagit stopp där, säger David Karlsson.

– Det enda stan gör kulturpolitiskt är att skära ner. Det är inget bra, det är jättedåligt. Förvaltning och nämnd är bara inriktade på att spara eller skära bort, inte öppna för några nya idéer eller nånting som kan utvecklas.

Han konstaterar att de flesta verksamheterna i Lagerhuset inte är särskilt beroende av Göteborgs stad, annat än som hyresvärd. De flesta lever på egen försäljning och de anslag som tas emot kommer mestadels från statligt håll. Han berättar gärna om variationen i huset och nogsamt påminner han om vilka andra som är eller har varit inblandade i olika projekt.

– Det jag varit med om i mitt yrkesliv är att vi har ett annat litterärt klimat i Göteborg i dag. Och idag finns det ett litterärt liv här, det fanns det inte för 30 år sedan. Det fanns några enskilda jättefina författare, men nu finns det många författare i Göteborg. Jag tror att det här huset har spelat roll i den processen. Och alla samtalen som förs på Litteraturhuset. Det pratas hela tiden där nere, säger han.

Litteraturhuset i bottenplan har flera hundra arrangemang varje år, och drar mängder av människor till Lagerhuset – vars övre våningar är mer stillsamma. Den som arbetat i Lagerhuset märker snart att David Karlsson är en spindel i nätet. Han menar själv att en särskild kultur uppstått som när av samarbete.

– Det handlar om att etablera ett intellektuellt och litterärt samtal som är mycket rikare i dag än det var för 25 år sedan. Det kan hända att röster kommer till tals här som inte hade kommit till tals på samma sätt i huvudstaden. Det finns ett avstånd till den politiska och mediala makten som gör att vi kan föra ett samtal på ett annat sätt.

I hans kontor på fjärde våningen fyller Korpens utgivning väggarna. På många sätt är det Göteborg som står i hyllorna. En tunnare volym är till exempel signerad Anders Nilsson. Ett namn som kanske inte ser så mycket ut för resten av världen, men som ännu sörjs av Göteborgs arbetarrörelse.

David Karlsson kallar utgivningen spretig, men de senaste åren har den bestått av en lång rad inlägg i debatten om vår kultur och demokrati. Hilma Angered-Strandberg dog 1927, men förläggaren kallar hennes författarskap chockerande modernt.

– Det var inte så jävla roligt att vara invandrare i Amerika på 1880-talet. För en del gick det bra, men det gjorde det verkligen inte för alla. Det kan ju vara viktigt för en del att tänka på.

Den bok han tror kommer att vara viktigast om 50 år är ”Den kungliga kleptokratin” av Tomas Lyrevik. Den lyftes nyligen till debatt av riksdagsledamoten Niclas Malmberg (MP) som drog in självaste hovet på ETCs debattsida. Andra viktiga dokument är Anne Johanssons bok ”Hemliga kliniken” om Rosengrenska, minnesboken ”Göteborgs-Posten inifrån” som GP inte nämner, sociologen Göran Dahls ”Folk och identitet” om alternativhögern och travarna växer av häftade titlar med den lilla svarta fågeln på. De för idéhistorikern David Karlsson viktigaste frågorna återspeglas i utgivningen.

– Tyvärr handlar det ju mycket om att försvara någonting, det är genomgående att försvara demokratiska värden som många av de här böckerna handlar om. Det är en konstig situation, säger han och tystnar en stund.

Nu strider idéhistorikern och bokförläggaren David Karlsson för de lokala nätverkens framtid.Nyss levererade han en rapport till Masthuggskajen. Den förespråkar till exempel förstudier för annan konst och en musikhall. Resurser och tydlig kommunikation efterlyses, hans hopp står till de privata aktörerna. Han menar också att fastighetsägarna visst vill ha "lattedrickande bohemer i sina källare", eftersom det höjer områdets attraktionskraft och därmed ekonomiska värde. Norra Älvstranden är ett bra exempel på motsatsen. Nybyggt och fint, men stendött.

– En strid jag tycker är värd att utkämpa är att förklara för byggherrarna att ”ni kanske inte förstår hur kulturlivet fungerar, men ni är helt beroende av att Glänta sitter här nere”. Och det vet ju inte dom om, men vi får förklara hur kulturlivet fungerar och vad är det som gör en stad värd att leva i.

Lagerhuset

I huset finns korridoren Förlagshuset som hyser Korpen, Bo Ejeby förlag och tidningen Lira med flera, därtill finns bland andra Tukan förlag, Ord&Bild, Glänta, ETC, Offside Press, Nätverkstan, Kulturverkstan, Göteborgs Litteraturhus, Frilagret, arkitektkontor, kommunal förvaltning och restaurangen Schnitzelplatz under samma tak.