Kultur & Nöje.

2019-05-15 14:48
Foto: Pressbild/Korpen, Fredrik Sandberg/TT
Puffetikett
ETC Göteborg

Idéhistorikern frias från förtal av Nya Tider-skribent

Idéhistorikern David Karlsson skrev om Axel W Karlsson, tidigare anställd som präst inom Svenska Kyrkan och senare skribent för Nya Tider i antologin ”Ska man tala med nazister?”. Efter följde ett uppmärksammat förtalsmål som nu har varit i rätten. 

I antologin skriver David Karlsson bland annat att Axel W Karlsson är någon han tidigare kände, och om hur besvärande det är att se honom nu. Stycket som rätten har haft att ta ställning till lyder: "Under senare år har han haft problem. Han har blivit uppsagd från sin prästtjänst, omplacerad och till sist avskedad från Svenska kyrkan. Tidigare arbetskamrater beskriver honom som rättshaverist." Passagen fick Axel W Karlsson att lämna in en stämningsansökan då han bland menar att han aldrig blivit avskedad.

David Karlssons juridiska ombud menade att begreppet "rättshaverist" är ett värdeomdöme som inte kan vara förtalsgrundande.

Göteborgs tingsrätt har idag frikänt författaren på alla punkter. Juryns utslag kan inte överklagas.

Ett längre utdrag ur essän finns att läsa här.