Kultur & Nöje.

2015-04-03 15:00
"Att då kunna läsa en berättelse, i det här fallet om William Värnild, när hans farmor säger ’Det är okej, alla ska vi älska någon’. Det kan stärka ens identitet”, säger Lovisa Fhager Havdelin. Bild: Stock Xchng
"Att då kunna läsa en berättelse, i det här fallet om William Värnild, när hans farmor säger ’Det är okej, alla ska vi älska någon’. Det kan stärka ens identitet”, säger Lovisa Fhager Havdelin.

Hoppfullt och ärligt om identitet och normer

41 beskrivningar av att skilja sig från normer på grund av exempelvis etnicitet, sexuell läggning, eller funktionsvariationer. Berättelser som får läsaren att le, gråta, bli förbannad, och hoppfull på en och samma gång.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på ETC Göteborg förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på ETC Göteborg förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Boken Inte en främling – 41 berättelser om identitet och mångfald, är en del av projektet Inte en främling, som startade i början av 2014 på initiativ av stiftelsen Teskedsorden. Projektet riktar sig i första hand till barn och unga och syftar till att hylla mångfald och ge ungdomar förebilder inom icke-normativa grupper. Lovisa Fhager Havdelin, är projektledare för Inte en främling.

– Det finns så otroligt många som inte tillhör normen och att kunna spegla sig i andra människors berättelse och kunna leva ett fullvärdigt liv oavsett vem man är, är jätteviktigt. Sedan är projektet lika mycket till för dem som inte förstår, och uttrycker intolerans eller har en rädsla för det annorlunda.

Lärare kan beställa gratis

Från början publicerades de personliga texterna enbart på projektets hemsida. Sedan kom idén med att skapa en bok i samarbete med Nordstedts förlag. Författare som förekommer i boken är kända och mindre kända svenskar, såsom Soraya Post, Rikard Wolff, Navid Modiri och Armina Imamovic. 2 000 exemplar av boken kommer att kunna beställas gratis av lärare som undervisar i svenska som andraspråk för att användas i utbildningssyfte. 

– Vad vi har förstått är det här en målgrupp som inte har så mycket material att tillgå, om man jämför med till exempel samhällslärare på gymnasiet. Det är många som är jätteglada att de får ett material att kunna arbeta med.

Nästa steg i arbetet med projektet är att fortsätta berätta om boken och arbeta med att göra den tillgänglig i fler format, såsom till exempel i blindskrift. Det diskuteras även att anordna en fysisk utställning med materialet.

–Det handlar om att göra det tillgängligt för så många som möjligt, säger Lovisa Fhager Havdelin.

Teskedsorden


Teskedsorden är en stiftelse som grundades 2006. Visionen är en tolerant värld där alla har lika värde och rättigheter. Genom en aktiv dialog med barn och ungdomar arbetar stiftelsen för ökad tolerans och respekt människor emellan. Intolerans utgör växande hot i dagens samhälle. Stiftelsens målsättning är att nå unga människor och få dem att reflektera kring dessa viktiga frågor.