Krönika. Gert Gelotte.

2021-09-23 02:01
Puffetikett
ETC Göteborg

Endast den bästa skolan är god nog åt Tynnereds barn

Upp till bevis. Går det att skapa ”Sveriges bästa skola”, en elitskola, men för ungdomar i en problemtyngd stadsdel där kommunala Tynneredsskolan gav upp 2018?

Så är Communityskolan vid Opaltorget invigd. De första 52 eleverna har börjat årskurs sju. Nu är det upp till bevis. Går det att skapa ”Sveriges bästa skola”, en elitskola, men för ungdomar i en problemtyngd stadsdel där kommunala Tynneredsskolan gav upp 2018?

Mer pengar, fler lärare, mer läxhjälp räckte inte till. Resultaten förblev dåliga. Tynneredsskolan knäcktes under bördan av stök och bus, sjunkande betyg, hedersutsatta elever och rekrytering till kriminella gäng. Till sist slängde kommunen in handduken, stängde skolan och spred ut eleverna på andra skolor i området.

Fristående Communityskolan i Tynnered tar alltså vid efter ett kommunalt fiasko och möter utmaningen med höga ideal och djärva mål. Alla elever skall lyckas.

Det låter sig sägas, men göras?

Communityskolan går ”all in”. Skolan står öppen från morgon till kväll sju dagar i veckan. Ungdomarna börjar skoldagen med gratis frukost. Lektioner, läxhjälp och fritidsaktiviteter. Behöriga lärare och entusiastiska volontärer. Går det som tänkt är suddas gränsen mellan skola och omgivande kvarter ut. Tänk skola och Folkets hus i samma lokaler. Där har ni Communityskolan i Tynnered. Ja, eller visionen om den, bör jag väl tillägga.

Som ni märker rycks jag med. Och varför inte? Jag tror vi är många som förtvivlat gärna vill att Communityskolan lyckas bevisa att en bra skola kan vända utvecklingen i en ”utsatt” stadsdel känd för gängkriminalitet och utanförskap. Att en elitskola kan vara något annat än en skola för eliten.

Jag tror vi också är många som är oändligt tacksamma om Communityskolan visar att friskolor kan vara något helt annat än den skandalverksamhet Dagens ETC skrivit om i reportagen om skolspekulanten Anders Hultin och hans friskolekoncern Watma.

Communityskolan utmanar på alla sätt i en allt mer polariserad skoldebatt. Friskola, ägd av ett aktiebolag, ägt av Räddningsmissionen med 30-talet kyrkor och församlingar i Göteborg som huvudmän.

Målet med Communityskolan är inte att ge ägarna vinst. Men om det blir pengar över så stannar de i Räddningsmissionen och används för socialt arbete bland göteborgare som inte nås av kommunens socialtjänst.

Målet är inte heller att missionera utan att göra skillnad genom att driva en ”vanlig” skola på ett ovanligt sätt.

Sådant behöver vi mer av, inte mindre. Eller som Räddningsmissionens direktor Emil Mattsson resonerade när jag intervjuade honom om skolsatsningen:

”I Sverige har vi en olycklig allians mellan staten och kapitalet på skolområdet som lett till ett system som möjliggör för koncerner att dränera kommuners ekonomi och en genomreglerad skola som är statens sätt att försöka förhindra höga vinstuttag som i sin tur inte leder till den mångfald som lagstiftaren en gång tänkte att friskolereformen skulle leda till.”

Friskolor behövs för valfrihetens skull och valfriheten, alltså det fria skolvalet, är bra därför att den ger ungdomar och deras föräldrar rätten att rösta med fötterna.

Ingen behöver längre finna sig i att gå i en dålig skola eller att bli mobbad.

Visst, det fria skolvalet bidrar till segregering. Några väljer klokt andra gör det inte. Men frånvaro av valfrihet leder också till segregation. Då går barnen i skolan där föräldrarna har råd att bo. Är det i en fattig förort är tanken att direktörens dotter skall möta arbetarens son i samma klassrum en chimär. Med fritt skolval och friskolor är ett sådant möte åtminstone en möjlighet.

Så låt oss inte kasta ut barnet med bad­vattnet.

Det är nödvändigt att förändra lagstiftningen så att friskolor upphör att vara lönsamma spekulationsobjekt. Men det är också önskvärt att lagstiftningen förändras på sådant sätt att civilsamhällets möjligheter att bidra med bra friskolor förstärks. Enbart kommunala skolor kommer aldrig att kunna ge alla barn bästa möjliga skola.

I Tynnered misslyckades den kommunala skolan trots god vilja, pengar och uthållighet. Nu gör Räddningsmissionen ett nytt försök att ge Tynnereds ungdomar den bästa skolan:

”Vi skall ha läxhjälp, vi ska samverka med föreningslivet, vi ska erbjuda kurser för föräldrarna, vi ska bli en levande mötesplats, en katalysator för stadsdelen, visionerar Emil Mattsson.

Det låter så bra och hur var det Gustav Möller sa? Jo att ”endast det bästa är gott nog åt folket.”

Plus & minus

Plus: Äntligen får de svensk IS-barnen komma hem. Tyvärr trots regeringen, inte tack vare.

Minus: Texas angiverilag som saboterar kvinnors möjlighet att få en abort de har laglig rätt till.

Gert Gelotte
Gert Gelotte 

Socialliberal skribent med fokus på allas lika värde.