Krönika. Gert Gelotte.

2019-12-17 05:00
Puffetikett
ETC Göteborg

Ångra aldrig det goda – var stolt över Sverige!

Vi har slutat vara stolta över Sverige och accepterat en negativ politisk agenda där allt är fel och otillräckligt. Det politiska och mediala etablissemanget har, med få undantag, lämnat över problemformuleringsprivilegiet till Sverigedemokraterna. Jimmie Åkesson måste tro att han drömmer. Men han är vaken.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på ETC Göteborg!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på ETC Göteborg förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på ETC Göteborg förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Problemformuleringsprivilegiet är ett långt och innehållsrikt ord. Det betyder i all korthet att det parti som erövrar rätten att sätta ord på samhällets problem och möjligheter också bestämmer vad den politiska debatten ska handla om och därmed automatiskt kommer i överläge.

I decennier, från Per-Albin Hanssons folkhemstal i riksdagen 1928, ägde Socialdemokraterna problemformuleringsprivilegiet. Debatten handlade om hur folkhemmet skulle skapas och förbättras.

Först 2006 lyckades den borgerliga alliansen erövra problemformuleringsprivilegiet med begreppet ”utanförskap”. Debatten kom att handla om de som inte fått plats i folkhemmet.

Såväl ordet folkhem som ordet utanförskap hade och har tydlig förankring i verkligheten.

Sverigedemokraternas problemformuleringsprivilegium bygger på myter – att Sverige dränks av en flyktingvåg som i sin tur utlöst skenande kriminalitet. Inget av detta stämmer och följaktligen stämmer inte heller lösningen att stänga gränserna och skicka hem så många utlänningar som möjligt.

Symbolåret 2015 tog Sverige emot nästan 163 000 asylsökande flyktingar. Drygt hälften fick stanna. Det är väsentligt mindre än en procent av Sveriges befolkning. Som grupp skapar nyanlända problem i fattiga kommuner när staten slutar betala och i fattiga förorter där kriminalitet är ett attraktivt alternativ till arbetslöshet och försörjningsstöd. Det är problem som kan lösas även om det tar lite tid.

Men Sverige är minst lika beroende av flyktingarna som flyktingarna av Sverige. Det framgår av lätt tillgänglig statistik.

Redan 2015 noterade OECD att nästan en tredjedel (30 procent) av Sveriges läkare var utrikes födda. Andelen utrikes födda sjuksköterskor var 14 procent.

SCB har i år publicerat siffror för 2017. Här är andelen utrikes födda i några yrken: Hemservice med mera 69 procent, städare 57 procent, buss- och spårvagnsförare 48 procent, restaurang- och köksbiträden 39 procent. Men också doktorander vid universitet och högskolor 51 procent och forskarassistenter 43 procent.

Totalt var 17 procent av alla anställda i åldrarna 16 till 64 år utrikes födda. Varenda en har börjat sitt liv i Sverige som nyanländ.

Och så har vi det här med den skenande kriminaliteten. Sant är att de allvarligaste brotten blivit råare och mer hänsynslösa. Det är allvarligt nog och kräver skärpta motåtgärder, polisiära såväl som sociala. Men i exempelvis Malmö har skjutningarna i år halverats jämfört med förra året. Från 49 till 26. Även dödsskjutningarna har halverats, från 12 till 6.

I polisens trygghetsmätning för Region Syd står att läsa att andelen medborgare som INTE utsatts för något som helst brott är den högsta någonsin – 82,25 procent.

Något samband mellan invandring och våldsbrott finns inte. Mellan 2009 och 2018 ökade antalet utrikes födda i Sverige från drygt 1,3 miljoner till nästan 2 miljoner. Under samma period låg antalet anmälda våldsbrott stilla kring cirka 11 000. (Källa: Maria Robsahms sammanställning av uppgifter från SCB och kriminalstatistiken över polisanmälda brott.)

Det är dags att ta tillbaka problemformuleringsprivilegiet från Sverigedemokraterna.

Låt oss då börja med att sluta behandla flyktingmottagandet vintern 2015 som ett misslyckande. Att vi kunde hjälpa så många ska vi vara stolta över. Att säga att det inte får upprepas är strunt. Vi kan inte planera för när människor nästa gång knackar på våra dörrar på flykt från krig och förföljelse.

Låt oss också verklighetsanpassa debatten om kriminalpolitiken. Sverige är inte under belägring.

Låt oss sedan ta oss an de riktiga samhällsproblemen, bostadsbristen, den ojämlika skolan och vårdköerna. Men kom ihåg att utgångspunkten är att vi lever i ett land där alla har fri tillgång till hur avancerad sjukvård som helst och utbildning på hur hög nivå som helst. Alltså FRI tillgång! Det är extremt ovanligt.

Vi ska vara stolta över att vi kan ge skydd och framtid åt människor som flyr från krig och förföljelse. Vi ska försvara folkhemmet och vi ska bekämpa utanförskapet. Vi ska inte låta politikens charlataner förföra oss till panik och vi ska inte skylla på invandrarna.

Vi ska vara stolta över Sverige.

Gert Gelotte
Gert Gelotte 

Socialliberal skribent med fokus på allas lika värde.