Klimat.

2019-01-03 05:28
  • Både politiker och det kommunala utvecklingsbolaget har bråttom att låta området vid Norra Älvstranden få en ny form. Men giftet i bottensedimenten från de gamla Cityverken sätter käppar i hjulen. Foto: Annelie Moran
    Både politiker och det kommunala utvecklingsbolaget har bråttom att låta området vid Norra Älvstranden få en ny form. Men giftet i bottensedimenten från de gamla Cityverken sätter käppar i hjulen.
  • Det är området vid Norra Älvstranden där fartygsdockorna tidigare låg som nu har förgiftade bottnar. Foto:  Älvstranden Utveckling AB
    Det är området vid Norra Älvstranden där fartygsdockorna tidigare låg som nu har förgiftade bottnar.
  • Foto: Annelie Moran
  • Foto: Annelie Moran
Puffetikett
ETC Göteborg

Tar över giftutredning när de juridiska turerna fördröjer

Volvokoncernen anser att de är klara med riskbedömningen av gifterna på älvbotten. Kommunen vill att de ska utreda vidare. Nu har företaget överklagat beslutet samtidigt som bolaget Älvstranden Utveckling tagit på sig att driva riskbedömningen vidare.

Efter decennier av fartygsreparationer i Cityvarvens dockor har älvbotten vid Norra Älvstranden för höga halter av bland annat giftiga tennföreningar. Området ligger numera centralt och kring strandremsan pågår flera byggprojekt och planförändringar. Men idag är området belagt med restriktioner och så länge som det är oklart hur gifterna kan spridas vidare ut i älven kommer området närmast vattnet sannolikt förbli orört.

Tre parter har, i miljöförvaltningens ansvarsutredning, pekats ut som ansvariga för föroreningarna: AB Götaverken, Celsius och Damen Shiprepair Götaverken AB. Volvokoncernen köpte AB Götaverken i slutet av 80-talet, då de hade upphört med sin varvsverksamhet. Volvo har tidigare frivilligt gjort en utredning, men den bedömdes som otillräcklig och miljö- och klimatnämnden har därför riktat ett föreläggande mot företaget. Nämnden krävde i höstas ytterligare utredning av hur gifterna kan komma att spridas i framtiden, men det har Volvo nu överklagat till länsstyrelsen.

Klar i maj

Företaget skriver att den redan avklarade riskbedömningen ”visar att spridning av tennorganiska föreningar från Göta älv till havet huvudsakligen sker från nytillskott av förorenade sediment som kommer uppströms ifrån, eller från resuspenderat sediment från nedströms liggande bottnar. Det är således inte de äldre sedimenten vid Cityvarvsområdet som orsakar den nuvarande spridningen.” De skriver även att ”de förorenade sedimenten vid Cityvarvsområdet inte utgör någon beaktansvärd risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön, i vart fall inte vid nuvarande markanvändning” och att de har erbjudit sig att komplettera provtagningarna i älven innan föreläggandet utfärdades.


Prenumerera på Dagens ETC:s nyhetsbrev

 

Under januari ska Göteborgs stad skicka in ett svar till myndigheten.

– Vi vet ju fortfarande inte säkert vad som händer om något fartyg skulle komma in i området. Vi förutsätter att det räcker att det är ett riskområde i dag och ingen är inne i området. Men det är ju inte avspärrat. Sen vill vi också, och det är det som är absolut viktigast, få veta vilka risker det finns för framtiden, säger Anna Ledin, direktör på miljöförvaltningen.

Tanken är att en riskbedömningen ska vara klar i maj, men med en pågående rättsprocess är det osannolikt att den deadlinen kan hållas av Volvo, om de bedöms vara skyldiga att fortsätta utreda.

Högintressant område

För det kommunala bolaget Älvstranden Utveckling AB är området högintressant. Det är centralt, vattennära, har typiska göteborgska kranar och fin utsikt mot operan. De har därför nu valt att ta på sig att göra riskbedömningen för att förkorta tiden till en eventuell utveckling av området.

– Den tidigare riskanalysen som är gjord tar egentligen inte hänsyn till framtida scenarion, utan lägger en död hand på området. Här ska vi inte göra något, vi ska inte beträda och inte bygga. Och det kan inte vi leva med, vi vill bygga stad, säger Ida Fossenstrand, projektledare på Älvstranden Utveckling AB

Hon hoppas att det efter utredningen finns en slags karta över spridningen av gifterna från området. Men det kommunala bolaget planerar inte att bära kostnaden i slutändan, utan att kunna lämna över notan till de som är ansvariga för föroreningarna. De lutar sig på miljöförvaltningens ansvarsbedömning.

– Då kan man i vart fall se framför sig att vi har minst tre parter som kan vara aktuella. Sen om det blir de tre eller några fler eller färre, det vågar jag inte svara på. Men jag tror inte att vi kommer att hamna i en situation där vi inte kan rikta anspråk mot någon, säger Ida Fossenstrand.

Hon tillägger att de behöver se över hur mycket pengar det kan komma att handla om, men att det ses som en del i det förberedande arbetet för utvecklingen av området och kan hanteras inom bolagets ramar.

”Ansvarsfrågan behöver prövas”

Enligt miljöförvaltningens Anna Ledin blir det två huvudsakliga skillnader när Älvstranden utveckling tar över.

– Nu när Älvstranden tar på sig det här så vet vi att vi kommer att få fram en riskbedömning ganska snabbt, någon gång under nästa år. När det gäller Volvo vet vi inte alls. Det är beroende på vad rättsprocessen leder fram till, säger miljöförvaltningens Anna Ledin.

Hon fortsätter:

– Vi som miljöförvaltning kommer kunna vara med och påverka vad de skriver i sin uppdragsbeskrivning till konsulten som ska ta fram riskbedömningen, så att vi säkerställer att den här riskbedömningen innehåller det vi behöver för att kunna ställa krav om nästa steg i processen, som är en åtgärdsutredning, säger hon.

Kommer ni att fortsätta driva den juridiska processen mot Volvo?

– Om länsstyrelsen kommer fram till att det var ett korrekt beslut så vet vi inte vad Volvo gör, om de fortsätter driva den juridiska processen. Men ansvarsfrågan behöver prövas rättsligt. Det är fullt möjligt att vi fortsätter driva det för att få fastlagt av domstol om Volvo anses ansvarig eller inte, säger Anna Ledin.

Hon tillägger att den frågeställningen kommer att dyka upp igen om det blir dags att sätta in åtgärder som sanering eller övertäckning av det förorenade området.

DIGITAL PRENUMERATION

TVÅ VECKOR GRATIS!

Läs alla artiklar från ETC Göteborg utan kostnad första två veckorna. Därefter är priset 199 kronor/månad. Ingen bindningstid. Du får dessutom ETC Göteborg direkt till din mejl, alla dagar i veckan. Beställ för att läsa direkt.

Genom att klicka på ”Prenumerera” godkänner du prenumerationsvillkoren och samtycker till att ETC-företagen hanterar dina personuppgifter