Klimat.

2018-11-30 02:14
  • Bild: Tomas Oneborg/SvD/TT
  • Bild:  Thomas Johansson/TT
Puffetikett
ETC Göteborg

Klimatrapporten lyfts till toppolitikerna

Göteborg har utrett hur staden ska klimatanpassas för att minska sina utsläpp. Lagom till klimatmötet i COP24 i polska Katowice skickas rapporten vidare till kommunfullmäktige.

Nu har 21 nämnder, förvaltningar, bolag och föreningar tyckt till om miljöförvaltningens rapport ”Fossilfritt Göteborg – vad krävs”, utredning som beskriver vilka åtgärder Göteborg skulle kunna ta i ett försök att dra sitt lass till att reducera utsläpp till en nivå som bromsar den globala uppvärmningen närmare 1,5 grader. Svaren från de olika aktörerna skvallrar om vad det finns för attityder inom kommunen kring att arbeta lokalt för att förebygga klimatförändringar globalt.

Miljöförvaltningen konstaterar att reaktionerna blev överlag positiva till att utredningen gjorts och till de föreslagna åtgärderna.


Prenumerera på ETC:s Klimatnyhetsbrev

 

Inga omfattande synpunkter

Kristofer Palmestål, miljöutredare, bedömer att de förändringar som många ville ha sammanfattningsvis var ganska små.

– Det har främst varit synpunkter på hur rapporten hanterar ansvar för åtgärderna och målkonflikter. Sen har det kommit en hel del synpunkter på formuleringar och förslag på förtydliganden. Men det är ganska lite synpunkter på själva åtgärderna, säger han.

I den omarbetade rapporten som godkändes i miljö- och klimatnämnden i tisdags, går nu vidare till kommunfullmäktige. En åtgärd har strukits: gröna obligationer, där kapitalet avsätts till miljöprojekt. Det ses som ett finansieringssätt och inte en direkt miljöåtgärd och utelämnas därför ur rapporten.

Reaktioner på vegetariskt

Att servera enbart vegetarisk mat inom kommunens verksamheter var en av de åtgärder som fick starkast reaktioner. Samordningsgrupp Måltid Göteborg skriver att ”Utredningen föreslår mer drastiska åtgärder än nödvändigt, och föreslagna åtgärder bedömer vi i nuläget inte vara lämpliga då vi tror att det kommer att leda till missnöje bland våra kunder, gäster och medborgare”. De skriver också att det skulle öka äldres risk för undernäring. Nämnden för inköp och upphandling skriver att vegetariska måltider leder till mer matsvinn och att ”alternativa produkter innehåller inte sällan tillsatsämnen.”

Enligt Kristofer Palmestål är maten ett område där kommunen redan kommit ganska långt när det gäller ett klimatbesparande arbete. Och att ställa om till helt vegetariskt är nästa tillgängliga steg.

– Eftersom det är ont om tid att minska klimatpåverkan och vår rådighet är begränsad så finns det inte så många åtgärdsalternativ kvar för matens klimatpåverkan, men det här råkar vara ett av dem. Sen finns det flera andra skäl att man kanske inte ska genomföra åtgärden fullt ut eller för fort.

Bolag tonar ner roll

Ytterligare en åtgärd fick lite extra uppmärksamhet är flygfrämjande åtgärder. Göteborg och Co pekas ut som en part som kan påverka hur många som flyger, men bolaget tonar ner sin roll i sammanhanget. De skriver att ”utredningen överskattar bolagets inflytande över de globala resemönstren. Flygfrämjande satsningar kan påverka valet att resa till Göteborg men den globala trenden med ett ökat flygresande har bolaget små möjligheter att påverka.”

De är tveksamma till vilken effekt det skulle ha om de slutade med flygfrämjande åtgärder.

Båda åtgärderna finns kvar i rapporten.

Konflikter med politiska beslut

En del i rapporten, som kan bli avgörande, handlar om konflikter mellan klimatarbetet och redan fattade politiska beslut. Där en del kunnat strykas då förvaltningar och bolag har påpekat att åtgärderna inte går emot det de redan gör idag.

– Vi har exempelvis högt satta mål och ambitioner för både kemikaliearbetet och klimatarbetet. Man behöver göra rätt inom båda dessa områden. Men det är egentligen inte en målkonflikt, utan snarare en utmaning, säger Kristofer Palmestål och fortsätter:

– Det blev distraherande, genom att nämna dessa utmaningar som målkonflikter så fick de faktiska målkonflikterna mindre plats. Dessutom såg det ut som att det fanns fler än vad vi egentligen bedömer, vilket är onödigt.

Axel Darvik (L), som sitter i både nämnden och kommunfullmäktige, berättar att Alliansen inte var helt nöjda med den slutgiltiga versionen i nämnden. Han tycker att Göteborg energi kom för lätt undan när det gäller Rya kraftverk och skulle gärna sett en fördjupning när det gäller effekten av de olika åtgärderna.

– Det är helt uppenbart att några av åtgärderna som kan ge väldigt stora effekter och vara en del av lösningen och de andra är på marginalen, medan de andra behandlas lika, säger han.

Enligt förvaltningen rymdes inte den fördjupningen inom deras uppdrag, men du anser att det skulle gjorts?

– Ja, just nu ger inte utredningen någon vägledning tyvärr, säger Axel Darvik, som tror att det blir nya diskussioner i kommunfullmäktige som nu är alliansstyrd.

Det är kommunfullmäktige som beslutar om pengar ska avsättas. ETC Göteborg skrev i tisdags om konsekvenserna för miljöförvaltningen av alliansbudgeten som klubbades i förra veckan.

”Förvaltningen anser att det utifrån ett jämlikhetsperspektiv skulle vara relevant att närmare belysa kopplingen mellan de olika föreslagna klimatåtgärderna och skillnader i livsvillkor.”

– SDN Majorna-Linné

”Renova är positivt till samtliga föreslagna åtgärder inom området inklusive att införa miljözon 3.”

– Renova

”De samhällsekonomiska konsekvenserna av effekterna av att inte begränsa klimatförändringarna beskrivs ofta som mångdubbelt högre än kostnaden för att minska de klimatpåverkande utsläppen.”

– Trafiknämnden

”Det är kontraproduktivt att i dagsläget göra stora investeringar i infrastruktur och annan samhällsservice som inte inkluderar ett klimatperspektiv.”

– SDN Västra Hisingen

”De största utmaningarna bedöms vara en snabbare omställning till fossilfri fjärrvärme, omställning av transporter och arbetsmaskiner samt koldioxidlagring.”

– Göteborg Energi

”Det är mycket svårt att överblicka vilken potential och klimatnytta respektive åtgärd har. De märkningar som finns i utredningen gör det svårt för såväl tjänstemän som politiker att på ett lätt sätt avgöra vilka åtgärder som skulle kunna införas direkt på ett effektivt sätt och som samtidigt ger märkbar klimatnytta.”

– Förvaltnings AB Framtiden

”De stora intressekonflikterna som kan uppstå vid genomförande av de olika åtgärder som beskrivs i utredningen är kanske inte framför allt konflikter i förhållande till styrande dokument som tagits fram i staden, utan i förhållande till vårt invanda sätt att leva.”

– Stadsbyggnadskontoret

DIGITAL PRENUMERATION

TVÅ VECKOR GRATIS!

Läs alla artiklar från ETC Göteborg utan kostnad första två veckorna. Därefter är priset 199 kronor/månad. Ingen bindningstid. Du får dessutom ETC Göteborg direkt till din mejl, alla dagar i veckan. Beställ för att läsa direkt.

Genom att klicka på ”Prenumerera” godkänner du prenumerationsvillkoren och samtycker till att ETC-företagen hanterar dina personuppgifter

Fossilfritt Göteborg – vad krävs

Kommunfullmäktige gav förra året Miljö- och klimatnämnden i uppdrag att ta fram en rapport som skulle visa vad som krävs för att staden ”ska kunna bli fossilfritt inom ramen för 1,5-gradersmålet”. Rapporten har passerat nämnden en gång för att sedan skickas ut på remiss. Nu är den omarbetad, och ligger på kommunfullmäktiges bord.