Klimat.

2018-04-20 10:19
Foto: TT

Hamnen: Ett sätt att komma vidare med miljöarbetet

Hamnen har arbetat länge för att kunna erbjuda LNG. De ser det som ett sätt att komma vidare med miljöarbetet.

– Det finns inte någonting som kan ersätta fossila bränslen till 100 procent idag eller i övermorgon. Det kommer längre fram, man får ta det här stegvis och öka inblandningen, säger Jill Söderwall, Göteborgs hamn AB.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på ETC Göteborg förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på ETC Göteborg förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Hamnens roll, och därmed kommunens, i arbetet med den planerade LNG-terminalen i Skarvikshamnen är att upplåta mark och ta hand om hamnverksamheten. I praktiken betyder det att kommunala bolaget Göteborgs hamn AB arrenderar ut mark i energihamnen till infrastrukturbolaget Swedegas. Ytterligare en uppgift som hamnen har, enligt Jill Söderwall, hamnens affärsområdeschef för energi, är att se till så att det finns alternativa bränslen. LNG är ett av dem.

– För vår del så är det oerhört viktigt och vi har drivit frågan länge, eftersom LNG är ett bättre bränsle än vad dagens bränsle är, med mindre utsläpp för den lokala miljön, säger hon och hänvisar till ett EU-direktiv från 2014 för Corehamnar som Göteborgs. Där konstateras att nya nätverk för infrastruktur behöver byggas, för exempelvis elektricitet, LNG, CNG, en annan form av naturgas, och på vissa ställen även för väte. Det står också att en grundstruktur ska vara på plats minst i slutet av 2025 för maritima hamnar och 2030 för inlandshamnar.

Jill Söderwall ser LNG-terminalen som ett nödvändigt steg för att komma vidare i miljö- arbetet inom sjöfarten och att omställningen kommer att handla om att stegvis blanda in mer och mer förnyelsebar olja och gas i det befintliga bränslet.

– Vi kommer aldrig gå från fossilt rakt över till förnyelsebart, vare sig det gäller olja eller på gassidan, när det är så stor förbrukning som det är för hela sjöfarten. Det här är absolut att bygga infrastruktur för framtiden, säger hon och nämner att det redan idag finns intressenter från Danmark som vill blanda in förnyelsebar gas i den LNG de levererar.

Bygget inte påbörjat

Själva terminalen har ännu inte börjat byggas, enligt Jill Söderwall. Men i februari togs ett symboliskt första spadtag för rördragning ut till kajerna.

– Rören är enbart till för att de fartyg som drivs på LNG ska kunna bunkra i Göteborgs hamn på några av våra kajer. Idag är det uteslutande tankers som går med olja, i huvudsak fartyg inchartrade av Preem och ST1, de två raffinaderierna, säger Jill Söderwall.

Byggnationen av terminalen, som ska innefatta en uppkoppling till stamnätet för gas, måste vänta tills riksdagen beslutat om Swedgas får tillstånd enligt Naturgaslagen. Hamnen håller på med beräkningar av hur stor skillnad ett byte till LNG kommer att göra för den lokala miljön när det gäller hälsoaspekter, som utsläpp av partiklar och kväveoxider. Men hur bytet kommer att påverka utsläppen av växthusgaser är svårare att svara på.

– När det gäller klimat och koldioxid så vågar vi inte utlova några stora sänkningar av utsläpp med LNG. Vi vet att forskningen säger ungefär 20 procents minskning och sedan pratar man om metan läckage. Vi kan inte säga bättre än forskningen att det är på ena eller andra viset, säger Jill Söderwall.