Nyheter.

2021-09-10 02:35
Vad kan bostadsbolagen göra för att lyfta ett område?  Bild: Shutterstock
Vad kan bostadsbolagen göra för att lyfta ett område? 
Puffetikett
ETC Göteborg

”Vi och andra har inte gjort tillräckligt”

Ett sätt att försöka lyfta ett område är via bostadsbolagen. Framtidenkoncernen har elva miljarder till förfogande och nu återstår att se vad som ska göras och hur de ska kunna involvera de boende.

Den allmännyttiga Framtidenkoncernen har en ny strategi för att försöka få bort alla Göteborgsområden från Polisens lista över särskilt utsatta områden till år 2025. Genomförandet kan få kosta 11 miljarder kronor över en tioårsperiod, 7,5 miljarder för investering i befintligt bestånd och nybyggnation och cirka 3,5 miljarder för  ökad drift och underhåll.

Nedröstad stiftelse

Den nu nedröstade stiftelsen var tänkt att hysa 50 miljoner. Annie Hohlfält är koncernens utvecklingschef inom social hållbarhet och hon och hennes kollegor arbetar nu på att ta fram ett alternativ som ska förbättra förutsättningarna för barn och unga. Arbetsnamnet är ”social investeringsfond”.

– Vi är beredda att göra allt vi kan för att utveckla stadens utsatta områden. Vi och andra har inte gjort tillräckligt och därför ser det ut som det gör idag. Starka lokalsamhällen byggs av lokala initiativ och eldsjälar. Lokala föreningar, större organisationer och andra är viktiga för att driva, vara klister och relationsbyggare. Vi kan bidra med att förbättra vissa förutsättningar. Jag tycker att det är viktigt att ta vara på den kraft som finns och ser att vår tanke om en social investeringsfond skulle kunna göra nytta i det, säger Annie Hohlfält.

Hon vill inte uttala sig specifikt om Neutrala Ungdomsföreningen, men Framtiden skulle kunna stödja en avhopparverksamhet, om deltagarna är under 18 år och syftet samstämmer med fondens inriktning. Hon konstaterar dock att Framtidens kärnverksamhet är fastighetsförvaltning, produktion av bostäder och att utveckla goda utemiljöer. Koncernens välfärdsuppdrag kräver att de samverkar med andra delar av kommunens verksamhet

– När det kommer till de sociala frågorna är vi oerhört beroende av skolans, socialtjänstens och arbetsmarknad- och vuxenutbildningens bedömningar. Vi kan fylla ett gap men vi är inte huvudaktör i det. Vi vill att fonden ska bidra till samverkan där det gör nytta. Vi är helägda av Göteborgs stad och jobbar med samma uppdrag som våra systerförvaltningar och bolag och då krävs det att vi har en dialog med dem om behov, säger hon.

Idéer välkomnas

Man kommer inte att kunna söka pengar från fonden, men idéer att samarbeta kring välkomnas.

– Ibland kan vi ta hand om det i moderbolaget, men väldigt ofta involverar vi utvecklingsledare och utvecklingschefer i de bolagen som är närmast verksamheten. Men jag förstår också att det är väldigt svårt att hitta in i den här koncernen.

Strategin innefattar även en så kallad superförvaltning, som bland annat ska medföra trygghetssäkring av koncernens fastigheter, säkra att det är riktiga hyresförhållanden i samtliga lägenheter, nolltolerans mot kriminell verksamhet och sophantering utan nedskräpning.

Kan besluta om fond

Framtiden kan själva besluta om en intern fond och kanske kan styrelsebeslut fattas redan i oktober. Annie Hohlfält vänder sig mot Ove Sernhedes syn på uppifrånperspektiv inom strategin. Snarare ser hon att det finns vinster i att inte formulera allt på förhand.

– Det kan vara stor skillnad på vad som är viktigt att prata om i Bergsjön, där vi har jätteaktiva boende, jämfört med att prata om vad som är viktigt i Tynnered där vi har mer passiva boende. Det kräver helt olika metoder för involvering. Jag tycker snarare det handlar om att vi inte vill snuttifiera dialogfrågan. Om vi hade skrivit ner det i en strategi hade vi bundit ris åt egen rygg, för utformning och genomförande av dialogarbete och medskapande måste ske lokalt.

Vill dela bolagen

Framtiden har bett om att få bilda två nya bolag, ett i Biskopsgården och ett i Tynnered. Den styrande minoriteten ville inte se de nya bolagen men gjorde ett tilläggsyrkande om ombildningar av hyresrätter. Det gjorde frågan politiskt brännhet och eventuella bolagsbildanden har uppmärksamhetsmässigt hamnat något i skymundan.

Kommunstyrelsen sa nyligen ja till ombildande av hyresrätter och nej till nya bolag. Den 16 september kan kommunfullmäktige avgöra de båda delfrågorna slutgiltigt.

Relaterade artiklar