Nyheter.

2020-03-06 09:27
  • Eric Luth önskar att det fanns fler och bättre källor om historiska kvinnor. Bild: Wikimedia Commons
    Eric Luth önskar att det fanns fler och bättre källor om historiska kvinnor.
  • När Wikigap ordnades på Chalmers 2018 redigerade Anita Fors artiklar med vicerektorn Anna Dubois och ministern Mikael Damberg. Bild: Wikimedia Commons
    När Wikigap ordnades på Chalmers 2018 redigerade Anita Fors artiklar med vicerektorn Anna Dubois och ministern Mikael Damberg.
Puffetikett
ETC Göteborg

”Vi gör vad vi kan för att fylla luckorna”

Fyra femtedelar av alla artiklar på Wikipedia handlar om män. Projektledaren Eric Luth på föreningen Wikimedia ser ett enormt behov av en mer jämställd sajt.

Wikipedia är en av världens mest besökta hemsidor. Stiftelsen som ligger bakom det digitala uppslagsverket har ett tydligt mål – att samla mänsklighetens kunskap och göra den tillgänglig för alla. Problemet är bara att de flesta personer som skriver artiklarna är män och det speglas i innehållet. Fyra av fem artiklar på sajten handlar om män.

Sedan tre år tillbaka ordnar stödföreningen Wikimedia särskilda evenemang för att fylla på encyklopedin med artiklar om kvinnor. Evenemangen kallas för Wikigap.

– Det började med att vi insåg att det finns en väldigt stor könsklyfta på Wikipedia. Eftersom encyklopedin ska spegla verkligheten är könsfördelningen inte rimlig. Det här är vårt försök att fylla igen klyftan, säger Eric Luth som är projektledare på Wikimedia Sverige.

Går bra att översätta

Skrivarstugorna arrangeras i samarbete med Göteborgs universitet. Vem som helst får komma och skriva nya artiklar, komplettera befintliga eller översätta från andra språk. Volontärer från Wikimedia finns på plats för att tipsa om källor och förklara hur det går till.


Prenumerera på Dagens ETC:s nyhetsbrev

 

– Vi försöker förbereda listor på kvinnor som vi vet att det saknas artiklar om. Biblioteket är också behjälpliga med referenslitteratur som kan användas som källor, säger Eric Luth.

Träffarna har ofta teman som bestämmer vilken typ av kvinnor som deltagarna kan fokusera på. Det kan vara forskare eller kvinnor inom kulturen. Den här gången är temat historiska kvinnor och eftersom det äger rum i Göteborg tror Eric Luth att det kan bli fokus på personer som varit viktiga här. Det finns dock redan ett gäng volontärer i staden som ordnat flera hundra skrivarstugor.

– Men man kan alltid bidra med nya perspektiv, säger han.

Sedan starten har skrivarstugorna genomförts i drygt 60 länder och volontärerna har bidragit till över 35 000 artiklar. De svenska träffarna har till exempel resulterat i artiklar om arkitekten Mabel Bratt som startade eget arkitektkontor redan på 1940-talet och forskaren Teres Kaudern som samlade in över 3 000 föremål från Indonesien, saker som idag finns bevarade på Naturhistoriska museet i Göteborg.

Långsamt framåt

Hemsidan kompletteras långsamt med fler artiklar om kvinnor. En framtida utmaning är att komma tillrätta med den stora geografiska skevheten. På Wikipedia finns mycket mer information om Europa och Nordamerika än om resten av världen. Men till skillnad från en fysisk uppslagsbok blir Wikipedia aldrig färdigt. Människor bidrar med ny kunskap varje dag och sajten tar små steg mot målet att samla all världens information – och att bli mer jämställd.

– Det är ett stort arbete som inte kommer bli färdigt inom ett eller fem år. Det går långsamt men åt rätt håll.

Wikimedia

Wikimedia är en oberoende stödförening till Wikimedia Foundation som driver det digitala uppslagsverket Wikipedia. Det är en av världens mest besökta hemsidor.

Sedan 2018 ordnar de skrivarstugor tillsammans med Utrikes­departementet och svenska ambassader. Syftet är att fylla encyklopedin med fler artiklar om kvinnor.

Idag klockan 13 ordnas ett så kallat Wikigap på Humanisten. Den arrangeras av Wikimedia tillsammans med Göteborgs universitet och Utrikesdepartementet.