Nyheter.

2021-04-26 08:08
Innan sommaren får kvinnor i Västra Götaland göra HPV-tester i hemmet istället för vid vårdcentral eller sjukhus.  Bild: Shutterstock
Innan sommaren får kvinnor i Västra Götaland göra HPV-tester i hemmet istället för vid vårdcentral eller sjukhus.
Puffetikett
ETC Göteborg

Västra Götaland börjar med hemtester för HPV

Tester för underlivscancer har halkat efter under pandemin och därför hoppas Västra Götalandsregionen på att erbjuda ett så kallat självtest för HPV i brevlådan innan sommaren. Infektionsepidemiolog Joakim Dillner tror att egenprovtagningen kommer att bli kvar även efter Covid-19.

Testet består av en bomullstopps som förs in i slidan och snurras runt. Livmodertappen behöver inte nås eller träffas, om det finns HPV (humant papillomvirus) på livmodertappen så finns det även i slidan.

– De som får sitt cellprov uppskjutet med anledning av pandemin kommer att få ett erbjudande om självprovtagning. Man loggar sedan in på en hemsida, tackar ja till erbjudandet och får provtagningskitet hemskickat, säger Maria Gjertson, regionområdeschef för barnmorskemottagningarna i Västra Götaland.

Sedan skickas provet till laboratoriet. Om HPV förekommer i testet kallas kvinnan för vanlig cellprovtagning på barnmorskemottagningen.

Enligt Socialstyrelsens rekommendation från 2015 testar Västra Götalandsregionen vid cellprovtagning hos barnmorska även för HPV, vilket innebär att fler förstadier till livmoderhalscancer kan upptäckas. Idag har alla regioner utom en det här arbetssättet.

Fler kommer göra testet

Joakim Dillner, professor i infektionsepidemiologi och enhetschef för Center för Cervixcancerprevention vid Karolinska Institutet, anser däremot att ett självtest för HPV skulle räcka som testmetod.

– Det har funnits en äldre åsikt om att provet blir bättre om det tas av en barnmorska, men det finns verkligen ingen nämnvärd skillnad. Det känns som en tillgänglighetsreform. Det är jätteväl dokumenterat att det finns många fall där kvinnor helt enkelt inte kommer på vanliga besök, men gärna tar ett prov i hemmet. Det kan vara att man till exempel bor långt bort, säger Joakim Dillner.

Regionområdeschef Maria Gjertson tror också att den nya metoden kommer innebära att testet görs av fler kvinnor än tidigare. 2019 kom endast 55 procent av kvinnorna i Västra Götalandsregionen till cellprovtagning inom tre månader efter det att kallelsen skickats ut.

– Det finns kvinnor som kan känna obehag vid en gynundersökning. Språksvårigheter kan också vara en faktor som bidrar till att kvinnor väljer att inte komma. Självprovtagning gör att vi kan nå många fler människor och jag ser inga nackdelar just nu. Det viktiga är att följa upp att kvinnor nappar på sitt erbjudande och gör sitt prov hemma.

Lång starttid

Tillfälliga föreskrifter från Social­styrelsen gällande egenprovtagning av HPV för alla kvinnor infördes redan i mitten av juli 2020. Enligt Maria Gjertson har det tagit lång tid att starta upp självprovtagningen på grund av en långa kedja med många aktörer som är inblandade.

– Det är barnmorskemottagningen, labb och det finns många it-system som påverkas av omställningen. Det har varit ett komplicerat projekt. Vi påbörjade arbetet direkt efter sommaren och har jobbat med det hela vintern.

Enligt Joakim Dillner är det i synnerhet arbetssättet beträffande it som resulterar i en längre startsträcka när man ska införa metoden.

– Det är inte något rent tekniskt om it-systemen, förändringar inom it går mycket fort i andra sektorer av samhället. Mer pengar till it skulle nog inte heller påverka arbetssättet. Att det går olika fort att ändra en testmetod beror också på att det i vissa regioner finns en stor kritisk massa av engagerade. Erfarenhet av förändringsarbete kan också spela in.

Region Skåne kommer vara först i landet med att införa egenprovtagning för HPV som det primära sättet att testa för livmoderhalscancer från och med hösten 2021. Joakim Dillner spår att alla regioner kommer att använda sig av denna metod i framtiden.

– Min gissning är att de flesta regioner startar självprovtagning nu under detta halvåret som en akut åtgärd för att komma till rätta med vårdskulden under pandemin. Men när man väl kommit igång blir det nog så populärt att man inte går tillbaka till det gamla systemet.

Om det finns en möjlighet till en förändring av arbetet så kommer Västra Götalandsregionen också genomföra den, menar Maria Gjertson.

– Vi får följa det arbetet som görs, för än så länge förordar vårdprogrammet att kvinnor kallas till barnmorskemottagning.

HPV

Humant papillomvirus, HPV, är ett mycket vanligt virus. HPV kan ge cellförändringar som i ovanliga fall kan leda till cancer, framför allt i livmoderhalsen. Cellförändringar ger oftast inga symtom, utan kan bara upptäckas genom cellprovtagning.

HPV sprids via hud- och slemhinnekontakt. HPV kan smitta genom alla typer av sex mellan man och kvinna, och också i samkönade förhållanden. Även om man haft få eller bara en sexualpartner kan man ha smittats och smittöverföringen kan ha skett för många år sedan.

Vanligtvis kallas samtliga kvinnor i Sverige mellan 23 och 49 år till gynekologisk cellprovskontroll vart tredje år. Mellan 50 och 64 år sker provtagningen vart sjunde år.