Nyheter.

2020-08-28 09:19
Inom hotell- och restaurangbranschen har en stor del av personalen har osäkra anställningar. Många fick gå på dagen när krisen slog till.  Bild: Christian Egefur
Inom hotell- och restaurangbranschen har en stor del av personalen har osäkra anställningar. Många fick gå på dagen när krisen slog till.
Puffetikett
ETC Göteborg

Tusentals i tyst grupp på arbetsmarknaden

Praktiskt menar arbetsgivare, orimligt menar fackförbunden. Man vet att kvinnor, personer födda utanför Europa och unga vuxna är överrepresenterade, men behovsanställda är en såväl brokig som anonym grupp – med stora problem.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på ETC Göteborg!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på ETC Göteborg förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på ETC Göteborg förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Allmän visstidare, gig-jobb, behovsanställda, sms-jobbare eller kanske prekariat. Samtidigt som de kära barnen har många namn saknar de tydlig vårdnadshavare. Arbetskraftsundersökningar med historiska återblickar i frågan finns det flera av, men hur läget ser ut lokalt idag är det få som kan svara på. Arbetsförmedlingen kan inte svara varken för region eller kommun, deras statistik har för litet underlag och därtill meddelar de utan omsvep att de vet att många inte alls är inskrivna hos dem.

SCB:s senaste statistik om ”tidsbegränsat anställda” är från årets andra kvartal och baseras på intervjuer som räknas upp enligt statistiska principer. Någon framtagen officiell statistik för hur många av de nästan 50   000 i Göteborg som utgörs av allmän visstid finns inte. Vad man vet är att det i vårt område är bland hotell, restaurang och detaljhandel, samt bland Kommunals medlemmar, som frågan är mest aktuell.

”En stor skam”

Kommunal Västs ordförande Anna Skarsjö kallar utnyttjandet av osäkra anställningar för en stor skam.

– Det är en stor otrygghet och framförallt är det en grupp som är alldeles för tyst. Man vågar inte säga ifrån att arbetsmiljön inte fungerar, man jagar timmar och man lever hela tiden med telefonen under kudden. Många tror att det bara är inom det privata, men vi har sms-anställningar hos oss också, det är ingen skillnad. Våra bemanningsenheter i Göteborgs stad fungerar i stort som McDonalds – man skickar ut ett sms och den första som tar det den får det, säger hon.

En förskjutning har skett

En undersökning från Arena idé som kom i vintras visade på en förskjutning inom tillfälliga anställningar. Totalt är gruppen ungefär lika stor som tidigare, men mellan 2005 till 2018 har anställningsvillkoren blivit mer osäkra. Allmän visstid och andra typer av behovsanställningar utgör numera hela 60 procent av alla tidsbegränsade anställningar, medan andelen vikariat har minskat.

Och visstidsanställda faller inte sällan mellan systemen. För att ha rätt till a-kassa måste personen ha arbetat tillräckligt många timmar under en tid bakåt, samt ha betalat in avgift. I händelse av kris finns naturligtvis möjlighet att söka försörjningsstöd från socialtjänsten, men det är också komplicerat. Ett sådant belopp beräknas på de sammanlagda inkomsterna tre månader bakåt. Dessutom bor många av de unga vuxna som det handlar om ännu hemma – att få ett förstahandskontrakt utan fast inkomst är minst sagt svårt.

Många inte med i facket

Två tredjedelar av de behovsanställda är inte fackligt anslutna, det är uppseendeväckande jämfört med den allmänna anslutningsgraden. På hotell- och restaurangsidan är det visserligen inte så långt från normalt, men så är det också en bransch där uppemot 45 procent av arbetsstyrkan har just den här typen av osäkra anställningar.

– Alla de med osäkra anställningar fick ju mer eller mindre gå hem över en natt i praktiken när corona kom. Det var tiotusentals personer telefonen bara dog för, som inte blev inringda. Många var inte organiserade och inte med i a-kassan och så vidare, säger Per Persson som är avtalssekreterare på Hotell- och restaurangfacket.

Han kan inte svara för läget lokalt, men väl nationellt. Han menar att anledningen till att anställningsformen är så vanlig i branschen är att det planeras dåligt, att arbetsgivare ofta inte har längre än någon vecka planerad åt gången. På riksnivå har fackförbundet fått 20 000 nya medlemmar till sin a-kassa de senaste två månaderna. Korta påhugg är vanligt sedan länge för förbundets medlemmar och även för de som uppskattar att ofta byta jobb uppstår problem.

– En anställd kanske har 10–15 arbetsgivare på ett år och ska ha koll på det. Vi ser att pensionsinsättningar och den typen av frågor har missbrukats katastrofalt. Arbetsgivare bryr sig inte om det och tjänar en hacka på att inte betala in det. Och det kostar när man blir pensionär, säger Per Persson.

Förhandlingar

Runt detta har man från fackligt håll nått en överenskommelse med Svenskt näringsliv. Och det är dags för fler. I detta nu pågår förhandlingar mellan LO och Svenskt näringsliv kring Lagen om anställningsskydd, las. Innan september är slut väntas förhandlingarna vara klara. Arbetsgivarsidan önskar mer flexibilitet och att det blir lättare att frångå turordningsreglerna vid uppsägningar. För LO-facken är osäkra anställningar den stora frågan. Anna Skarsjö konstaterar att åtta av tio berörda inom Kommunals branscher hellre vill ha en fast anställning.

– Vår förhoppning är ju att allmän visstid ska försvinna, att det ska finnas en typ av anställning som är en tillsvidareanställning och att man ska se att det är det vi behöver. Vi kommer alltid att ha folk som vill jobba timmar, men då kan man ha en månadsanställning istället, säger Anna Skarsjö.

Läs vidare på nästa sida: Enkät